Att välja ögonlaser

Vad innebär det och hur ska man tänka när man väljer mottagning?

11 mars 2012 kl 08:09

Fråga: Vad bör jag ta hänsyn till när jag ska välja vilken ögonklinik som ska utföra min ögonoperation?

Svar: Ta hänsyn till klinikens historia och kirurgernas erfarenhet. Kolla upp hur kliniken bedömer vilket synfel du har och vilken operationsmetod som passar för dig.

Fler och fler väljer att operera bort sin närsynthet med hjälp av en laserbehandling. Metoden är populär och patienten slipper famla efter glasögon eller linser som åkt i backen. Ögonoperationer som behandlar närsynthet är en kosmetisk operation, en så kallad skönhetsoperation, och bekostas helt av patienten själv.

På senare tid har det blivit vanligare att arbetsgivare erbjuder ett så kallat bruttolöneavdrag för operationen. Den anställde betalar därmed fortfarande för din operation men på detta sätt blir operationen billigare. Den anställde kan på detta sätt göra en kostnadsbesparing på mellan 30-55% beroende på inkomstskatt.

För dig som vill göra en ögonoperation kan det vara svårt att veta vilken ögonklinik som är den bästa för dig och dina behov. Vi ger dig några tips på vad du kan tänka på när du ska välja klinik.

Klinikens historia och kirurgernas erfarenhet

I grund och botten handlar all vård om att känna sig trygg och säker med sin vårdgivare. Därför finns det all anledning att kolla upp hur länge en klinik har funnits och hur lång erfarenhet kirurgerna har av att göra ögonoperationer.

Seriösa kliniker har också publicerat enkäter över kundnöjdhet på sin hemsida och där kan du läsa om hur patienterna har upplevt en operation både vad gäller bemötandet före operationen och resultatet efteråt. Enkäten behandlar kirurgernas skicklighet, sjuksköterskornas kompetens och vilken efterbehandling som eventuellt krävdes efter en operation.

Kan kliniken behandla mitt synfel?

Beroende på vilket synfel du har och vilka operationsmetoder kliniken utför skräddarsys en metod som passar just dig. Kom ihåg att det är en kirurg som ska bedöma vilken metod som är lämplig för dig och att det inte kan avhandlas på telefon.

Innan man gör en operation träffar patienten en optiker eller en ögonsjuksköterska för en första bedömning. Därefter görs en mer djupgående undersökning vilken kan göras av optiker, ögonsjuksköterska eller kirurg beroende på metod och klinik. Seriösa kliniker skräddarsyr en lösning för varje öga och försöker inte sälja på patienten en generell metod.

Om patientens synfel inte lämpar sig för laserbehandling föreslås en linsoperation. Då sätter man in en extra lins i ögat som sitter där för all framtid. Det kan bero på att synfelet består av en kombination av synfel som inte lämpar sig för en laserbehandling. Det kan också bero på ålderssynthet som drabbar alla patienter med synfel över 45 år.

Vilka risker finns det?

När du väljer klinik är det vanligt att ställa frågor om vilka risker de olika metoderna innebär. Kliniken bör på ett seriöst sätt kunna upplysa om riskerna och vilka åtgärder som finns i beredskap. Precis som vid all typ av kirurgi så finns det även risker vid en laserbehandling. De flesta är dock mycket små och kan oftast rättas till.

Patienten kan uppleva bländningar, försämrat mörkerseende eller torra ögon. Ofta är de här besvären övergående och försvinner efter ett par månader. I vissa fall kan patienten få skuggbildningar eller ett skuggseende efter avslutad behandling. I 10-15% gör man en kompletterande behandling för att få allt bra.

Med en linsoperation däremot finns det andra risker än med en laserbehandling. Med en linsbehandling finns det risk för patienten att få en infektion i ögat under ingreppet. Om det inträffar är det viktigt att man omedelbart tar kontakt med kliniken. Enligt statistiken händer det en patient på 3 000 och infektionen åtgärdas med en gång enligt fastställda rutiner hos kliniken.

Öga

Så väljer du ögonklinik

  • Fråga vilken erfarenhet kirurgerna har av ögonoperationer och hur länge kliniken har bedrivit sjukvård.
  • Seriösa kliniker har gjort enkäter över patientnöjdhet och brukar publicera de undersökningarna på sin hemsida.
  • Vilka operationsmetoder utför kliniken och vad tror de om att komma tillrätta med just ditt problem. Seriösa kliniker skräddarsyr en lösning för varje öga och försöker inte sälja på patienten en generell metod.
  • Två ögon kostar mellan 25 000-55 000 att operera, beroende på synfel och metod.

Glasögon