Salmonella
Kvinna med salmonella ligger i sängen och har ont

Salmonella

Om du har salmonellabakterier i magen kan du bli sjuk med kraftiga symtom i form av bland annat hög feber och diarré.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med salmonella på en plats som passar dig.

Vad är salmonella?

Salmonella är en sjukdom som drabbar tarmsystemet och som kan orsaka stora utbrott där smitta sprids till många. Läs mer.

Vad är salmonella?

Salmonella är ett släkte bakterier som kan överföras från djur till människa. Oftast sker det via livsmedel som har varit i kontakt med djurens avföring. Salmonella har vanligtvis en inkubationstid på tre dagar men den kan också vara så kort som tre timmar. Du blir ofta mycket sjuk på en gång.

Jämfört med resten av världen så har vi väldigt få fall av salmonella i Sverige. Sjukdomen finns till exempel normalt inte i vårt bestånd av kycklingar, som annars är en vanlig källa till smitta. 60–70 % av alla svenskar som får salmonella blir sjuka utomlands.

Vad händer om man fått salmonella?

Salmonella ger en tarminfektion vid insjuknande. Symtomen är ofta kraftiga. Man kan bära på salmonellasmitta i 4–5 veckor utan att få några symtom.

Är salmonella farligt?

Du kan bli mycket sjuk i salmonella men i Sverige är det ovanligt att sjukdomen får ett dödligt förlopp. Det händer ungefär en gång om året och gäller då personer med sänkt immunförsvar.

Salmonella klassas som en allmänfarlig sjukdom och det innebär bland annat att det är anmälningsplikt enligt smittskyddslagen. Fallen rapporteras till regionens smittskyddsläkare. Du kan behöva svara på frågor så att man kan identifiera orsaken till att du blivit sjuk.

Hur vet man att man fått salmonella?

Dessa är vanliga salmonella-symtom:

Många av dessa symtom kan du även få vid matförgiftning och andra sjukdomar som inte är orsakade av salmonella. Det är dock ofta fråga om kraftigare symtom när du har salmonella, och du kan till exempel få blod i din avföring och hög feber med frossa. Inflammation i lederna förekommer också som en komplikation vid salmonella.

Hur får man salmonella?

Den vanligaste anledningen till att du blir sjuk av salmonella är att du har fått i dig ett kontaminerat livsmedel. Salmonella kan även smitta mellan människor och om du kommer i kontakt med ett djur som bär på smittan. Vanliga sällskapsdjur som fåglar, hund och katt kan ha salmonella.

Observera att det krävs ganska mycket för att bli sjuk i salmonella. Det sker normalt bara när avföring från ett smittat djur kommit i kontakt med ett födoämne eller när födoämnet förvarats på ett sätt som är uppenbart ohygieniskt.

Vad kan man få salmonella av?

Tillväxten av salmonellabakterier går olika fort i olika livsmedel. Här några exempel på livsmedel som du ska vara extra försiktig med:

 • kyckling
 • ägg
 • opastöriserad mjölk
 • groddar.

Generellt ska du vara försiktig med mat som inte är ordentligt tillagad eller som har stått framme för länge så att bakterier har kunnat växa. Rå kyckling är något du ska vara extra försiktig med i länder där salmonella är mer utbrett.

Egenvård vid salmonella

Om du har diarré är det mycket viktigt att ersätta den vätska du förlorar. Att dricka lite i taget men ofta brukar var en bra strategi vid salmonella. Har du hög feber så kan du vid behov dämpa den med receptfria läkemedel.

Hur undviker man salmonella?

Tvätta händerna när du hanterat rå kyckling och andra livsmedel där salmonella kan förekomma. Var noga med att undvika att äta där du inte är trygg i att maten är hygieniskt tillagad och hanterad. Det gäller särskilt i länder där salmonella är vanligare än i Sverige.

Förebyggande insatser vid salmonella handlar också om att minska risken för att du smittar andra om du tror eller vet att du har sjukdomen. Här är några saker du bör tänka på:

 • undvik att laga mat
 • gå inte till jobb eller skola så länge du har diarré
 • använd en egen handduk eller engångshanddukar
 • bada inte i en pool med diarré
 • ha din egen toalett om det finns fler i hushållet.

Behandling vid salmonella

Salmonella kan behandlas med antibiotika men för att undvika att bakteriestammen blir starkare på sikt görs det bara i allvarliga fall i Sverige. Det kan dock bli nödvändigt att sätta in vätskeersättning vid svår diarré.

Diagnos vid salmonella

Det är mycket viktigt att en diagnos ställs vid misstanke om salmonella eftersom många kan bli sjuka genom en smittkälla som finns kvar. Genom salmonellaprov och smittspårning är det möjligt att hindra att fler blir sjuka.

Ring 1177 om du har:

 • diarré och känner dig kraftigt försvagad
 • blod i avföringen
 • mycket ont i magen
 • Har diarré och hög feber med frossa.

Vem kan hjälpa dig vid salmonella?

Kan salmonella behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte diagnostisera salmonella.

Publicerad:
20 januari 2023 kl 14:36
Uppdaterad:
16 augusti 2023 kl 14:01
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!