Fjärsingstick
En grupp människor som står i vattenbrynet i solnedgången.

Fjärsingstick

Ett sting av fjärsing kan göra riktigt ont och orsakar svullnad. Ett fjärsingstick kan även orsaka huvudvärk, yrsel och frossa.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med fjärsingstick på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Fjärsingstick

Vad är fjärsingstick?

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift i sina taggar. Ett sting av fjärsing kan göra riktigt ont och orsakar svullnad. Läs mer.

Vad är fjärsingstick?

Fjärsing är en fisk som lever längs västkusten, men förekommer också i södra Östersjön.

Under sommaren lever fjärsingen på grunt vatten, ofta nedgrävd i sanden. Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift i sina taggar. Eftersom fjärsingen gräver ner sig i sanden kan det hända att badande besökare blir stuckna i foten. Du kan också sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät.

Vilka symtom har man vid fjärsingstick?

Ett stick från fjärsing kan göra väldigt ont. Vid fjärsingstick får du vanligtvis flera av följande symtom:

 • huvudvärk
 • stark smärta
 • svullnad
 • svettningar
 • inflammation
 • missfärgning av huden
 • frossa
 • känselbortfall.

Den svidande smärtan av stinget kan hålla i upp till ett dygn. Svullnaden kan vara kvar under en längre tid, ibland i flera veckor och enstaka fall i månader. Det händer också att  såret vid stickstället blir infekterat, oftast efter några dagar.

Orsak till fjärsingstick

Fjärsingen har vassa gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Taggarna är kopplade till giftkörtlar, som producerar ett gift som heter dracotoxin. Den vanligaste orsaken till att människor blir stuckna är att de råkar trampa på en fjärsing efter bad. Men du kan också sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät.

Egenvård vid fjärsingstick

För att så fort som möjligt försöka minska giftets verkan bör du göra följande:

 • Sänk snarast ner angripen kroppsdel i varmt vatten, helst så varm som möjligt utan att det bränns (40-45º C). Testa gärna temperaturen med ett finger.
 • Värmen inaktiverar giftet. Håll därför kvar kroppsdelen i den varma vätskan tills smärtan går över, runt 30-90 minuter.
 • Försök att plocka bort eventuella rester av gift taggen.
 • Håll den angripna kroppsdelen så stilla som möjligt.

Om du agerar snabbt kan risken för biverkningarna minskas väsentligt.

Behandling vid fjärsingstick

Antibiotika ges enbart om infektion tillkommer, vilket inte är ovanligt.

När ska man söka vård för fjärsingstick?

Om du visar tecken på infektion måste du träffa din läkare så snart som möjligt. Du bör också ta kontakt med vården om:

 • du inte kan få ut taggresterna på egen hand
 • du ser att huden vid stickstället blir rött och svullet med varbildning
 • du inte själv lyckats lindra smärtan inom 30 till 60 minuter
 • du upplever att svullnaden eller smärtan ökar.

Du bör vända dig till en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • yrsel
 • huvudvärk
 • svettningar
 • illamående
 • frossa.

Om vårdcentralen har stängt bör du sök vård på en akutmottagning.

Vem kan hjälpa dig vid fjärsingstick?

Kan fjärsingstick behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan ge råd utifrån dina symtom men vid svåra besvär ska du söka fysisk hjälp direkt.

Publicerad:
22 september 2023 kl 09:40
Uppdaterad:
28 juni 2024 kl 10:28
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!