Fettsugning
En person klämmer sig på magen.

Fettsugning

Om du vill minska specifika kroppsdelar som inte påverkas av kostförändringar eller träning kan du göra en fettsugning.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder fettsugning där det passar dig.

Snabba fakta om Fettsugning

Pris

Mellan 10 000 och 60 000 kronor.

Om fettsugning

Fettsugning tar bort ansamlingar av fett från specifika kroppsdelar. Läs mer.

Om fettsugning

Det är vanligt att fett samlas på rumpa, armar, mage, haka och lår. Fettet används av kroppen som värme- och energikälla och mängden fett varierar beroende på arvsanlag, hormoner, kön och ämnesomsättning. Det är ofta svårt att punktförbränna fett och vissa fettanhopningar påverkas lite av kost och motion. Det gör att hur mycket man än tränar kan uppleva att fettet inte försvinner. Om man vill bli av med fettet kan fettsugning vara ett alternativ. En viktig faktor för att resultatet ska bli så bra som möjligt är hudens elasticitet.

Fettsugning är ett kosmetiskt ingrepp som också kallas lipoplasty eller liposuction. Med fettsugning kan man behandla specifika områden på kroppen och det gör att kroppens konturer blir mer proportionerliga, vilket kan upplevas positivt.

Hur går en fettsugning till?

Det finns flera olika metoder för fettsugning, men alla går ut på att lösgöra och ta bort fett som finns under huden. Man blir oftast sövd under själva ingreppet. En del patienter föredrar att vara vakna under operationen i stället och endast få lokalbedövning, eftersom man kan bli illamående och yr av anestesin, men det kan skilja sig från metod till metod.

Metoder

Vilken metod som passar just dig beror på olika faktorer, bland annat vilken del av kroppen som ska behandlas. Tillsammans med din läkare kommer ni fram till en lämplig metod.

Traditionell fettsugning

Traditionell fettsugning innebär att fettcellerna slås sönder för hand med kanyler som är kopplade till en sug. Kanylerna förs fram och tillbaka under huden, och fettet sugs sedan ut. Det vanligaste är att man börjar med att injicera en saltvattenlösning som innehåller adrenalin och lokalbedövning i området som man ska fettsuga. Det minskar risken för blödningar, och gör det lättare att ta bort fettcellerna. Ingreppet sker under narkos.

Fettsugning med laser

Fettsugning med laser går till så att man använder laser för att värma upp och ta bort fettceller. Först sprutar man in lokalbedövning och adrenalin i området som ska fettsugas. Därefter använder man en tunn kanyl som innehåller laserfiber för att värma upp och suga ut fettcellerna under huden. Fettsugning med laser kräver inte narkos, vilket gör att du kan gå hem samma dag som ingreppet. Dessutom kan lasern strama till huden och metoden kan därför vara ett bra alternativ om man vill minska risken för hängande hud efter ingreppet. Det är viktigt att den som utför denna metod har mycket kunskap i det praktiska utförandet eftersom den i värsta fall kan ge bestående ärrbildningar.

Fettsugning med radiovågsteknik

Man kan också använda radiovågor för att bli av med fettceller. Då börjar man med att göra små snitt i huden, där man för in en kanyl som avger radiovågor för att bryta sönder fettcellerna. Man styr radiovågorna med hjälp av en platta på huden, så att de koncentreras till området man vill behandla. Fettcellerna smälter av radiovågorna och sugs ut med hjälp av kanylen. Metoden kräver oftast bara lokalbedövning, men man kan också bli behandlad under narkos.

Vattenassisterad fettsugning

Vattenassisterad fettsugning innebär att fettcellerna under huden spolas bort med hjälp av en blandning av koksalt och lokalbedövning från en kanyl. Fettcellerna kan sedan sugas ut tillsammans med vätskan. Den här metoden är särskilt lämplig om man vill fylla ut andra områden på kroppen, eftersom fettcellerna som sugs ut kan återanvändas till det. Den vattenassisterade fettsugningen brukar oftast genomföras under narkos, men det finns ibland möjlighet att göra den med bara lokalbedövning.

Innan fettsugningen

Innan du gör ingreppet besöker du kliniken för konsultation. Under konsultationen får du träffa personal på kliniken som lyssnar på dina önskemål och svarar på eventuella frågor. Din behandlande läkare har en viktig uppgift att bedöma din huds elasticitet för att du ska få det bästa slutresultatet. Du får också lämna uppgifter om ditt övriga hälsotillstånd, för att personalen ska kunna göra en bedömning om ingreppet är möjligt och säkert.

Du får också information om förväntat resultat, pris och väntetider. Dessutom kommer du att få praktisk information om hur du ska förbereda dig inför operationen och narkos.

Efter fettsugningen

Du behöver vila efter en fettsugning, men eftersom det kirurgiska ingreppet inte är så stort är läkningsprocessen inte särskilt lång. Du behöver sjukskriva dig från arbetet i ett par veckor. Efter ingreppet ska du ha på dig ett kompressionsplagg eller så kallad gördel dygnet runt i tre veckor, därefter endast dagtid i ytterligare tre veckor. Detta är för att förebygga och minska på eventuella svullnader och blåmärken. Kompressionsplagget tas bara av när du duschar.

Oftast har du kontakt med kliniken under återhämtningstiden och besöker dem för uppföljning. Det är viktigt att du följer deras instruktioner noga. Stygnen tas bort efter ungefär en vecka.

Det kan ta ett par månader upp till ett halvår innan du når önskat resultat och huden känns som vanligt. I vissa fall kan huden bli oregelbunden och gropig där man har gjort en fettsugning, särskilt hos patienter med sämre elasticitet i huden.

Vad kostar en fettsugning?

Kostnaden för en fettsugning varierar från 10 000 till 60 000 kronor, beroende på din fysik, mängden fett som ska tas bort och var på kroppen ingreppet utförs.

Vad är fördelarna med en fettsugning?

  • Fettsugning är en effektiv kroppsomformande metod.
  • Fettsugning tar bort fettceller permanent från det område som fettsugs.
  • Vid vissa metoder för fettsugning kan fettet som tas bort flyttas till en annan del av kroppen, där du önskar få mer volym.
  • Du får endast lindrig smärta efter ingreppet.

Vad är nackdelarna med en fettsugning?

  • En fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp med en läkningsperiod på ett par veckor.
  • Du kan behöva sjukskrivning i någon vecka efter fettsugningen men oftast kan man gå tillbaka till sitt arbete inom några dagar.
  • Du kan få tillfälliga svullnader och blåmärken efter operationen.
  • Det kan ta ett par månader innan du når önskat resultat.
  • Det finns risk för ojämnheter och ärrbildning.

Vem kan hjälpa dig med fettsugning?

Publicerad:
12 september 2023 kl 10:29
Uppdaterad:
28 maj 2024 kl 08:57
Författare:
Faktagranskad av:

Faktagranskad av:

Dr. Peter Emanuelsson, plastikkirurg, överläkare, PhD, Akademikliniken