Behandling av sköldkörtelsjukdomar
Läkare som utför en behandling av sköldkörtelsjukdomar på en patient

Behandling av sköldkörtelsjukdomar

Det finns flera sköldkörtelsjukdomar bland annat hypotyreos, hypertyreos och cancer i sköldkörteln. Hypotyreos är den vanligaste.

Snabba fakta om Behandling av sköldkörtelsjukdomar

Pris

För att behandla sköldkörtelsjukdomar betalar du den vanliga patientavgiften.

Sköldkörtelsjukdomar

Det finns tre olika typer av sköldkörtelsjukdomar, dessa är hypotyreos, hypertyreos och cancer i sköldkörteln. Läs mer.

Sköldkörtelsjukdomar

Det finns flera sköldkörtelsjukdomar bland annat:

 • hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln
 • hypertyreos – överfunktion i sköldkörteln
 • cancer i sköldkörteln.

Hypotyreos

Hypotyreos är den vanligaste sköldkörtelsjukdomen i Sverige. Hypotyreos innebär att det är en underfunktion i sköldkörteln. Vanliga symtom vid hypotyreos är ångestnedstämdhet och trötthet. I Sverige ät autoimmun sköldkörtelinflammation den vanligaste orsaken till hypotyreos. Autoimmun innebär att kroppens immunförsvar av okänd anledning angriper kroppens egna vävnader. Denna typ är ärftlig och diagnostiseras genom antikroppar.

Hypertyreos

Hypertyreos innebär att sköldkörteln producerar för mycket hormoner. Detta gör att kroppens organ och celler jobbar mer. Det kan gör att du blir trött, svettig, minska i vikt eller få hjärtklappning.Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos.

Hypertyreos delas in i tre sjukdomar:

 • Graves sjukdom – immunförsvaret gör att sköldkörteln bildar mer hormon.
 • Knölstruma – det finns flera knölar i sköldkörteln som bildar mer hormon.
 • Toxiskt adenom – det finns en knöl i sköldkörteln som bildar mer hormon.

Alla tre sjukdomar har samma symtom men de behandlas olika.

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer är den ovanligaste sjukdomarna i sköldkörteln. Kvinnor drabbas oftare än män. Det vanligaste symtomet vid sköldkörtelcancer är en knöl på halsen. Chansen att bli frisk efter behandlingen är mycket hög för de flesta. Sköldkörtelcancer delas in i fyra grupper:

 • Papillär cancer – den vanligaste formen som kan utvecklas i alla åldrar.
 • Follikulär cancer – näst vanligaste formen bildas hos personer över 40 år-
 • Medullär cancer – ovanlig form som kan vara ärftlig.
 • Anaplastisk cancer – sällsynt form som förekommer hos personer över 70 år. Det är den allvarligaste formen.

Så går behandling av sköldkörtelsjukdomar till

Hypotyreos

Hypotyreos behandlas med läkemedel. Läkemedlet ersätter hormonet som minskat. Du kommer börja på en låg dos till en början. Därefter kommer dosen öka successivt. Symtomen kommer minska efter några veckor. För vissa kan det ta upp till ett år innan symtomen försvinner.

De allra flesta behöver ta medicin resten av livet och majoriteten mår bra tack vare behandlingen.

Efter behandlingen kommer du träffa en läkare med jämna mellanrum. Detta är för att kontrollera så att du får rätt dos medicin.

Hypertyreos

Hypertyreos behandlas på olika sätt och detta beror på bland annat:

 • orsaken till din hypertyreos
 • mängden hormon som sköldkörteln tillverkar
 • sköldkörtelns storlek
 • symtom och ditt mående
 • ålder
 • andra sjukdomar
 • framtida graviditet
 • din egna åsikt.

Behandlingen delas in i två delar. Ena för att minska symtomen som du kan få i samband med höga halter av sköldkörtelhormon. Den andra delen behandlar orsaken till hypertyreosen. Under behandlingen får du också lära sig vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt. Du kan få samtalsstöd om du mår psykiskt dåligt eller är nedstämd.

För att minska dina symtom kan du få behandlingar såsom:

 • betablockare – behandlingar hjärtklappning och darrningar
 • ögondroppar – behandlar ögonbesvär.

För att minska tillverkningen av hormon kan du få följande behandlingar:

 • Läkemedel – du får ett läkemedel som kallas tyreostatika.
 • Radioaktivt jod – behandling med radioaktivt jod kan liknas vid en typ av strålbehandling i sköldkörteln. Behandlingen förstör sköldkörtelns tillverkning av hormon.
 • Operation – Vid en operation tar en kirurg bort delar av eller hela sköldkörteln, för att på så sätt minska tillverkningen.

Sköldkörtelcancer

Behandlingen vid sköldkörtelcancer varierar mellan de olika formerna.

Papillär cancer och follikulär cancer behandlas genom operation. I de flesta fall opereras hela sköldkörteln bort men i vissa fall kan de räcka med att en del opereras bort. Efter operationen är det vanligt att behandlas med radioaktivt jod. Du får den radioaktiva joden som vätska att dricka eller som en kapsel att svälja. Jodet tas upp av tumörceller från sköldkörtelcancer och ger en lokal strålning. Behandlingen ger inga besvärliga biverkningar, men du måste vara på sjukhuset i några dagar. Efter behandlingen blir de allra flesta friska.

Medullär sköldkörtelcancer behandlas genom att hela sköldkörteln och de närliggande lymfkörtlarna på halsen opereras bort. I vissa fall behöver du opereras mer än en gång för att bli av med all cancer. Du kan också få yttre strålbehandling om det inte går att operera bort all cancer. Du kan även få ett läkemedel som heter tyrosinkinashämmare.

Anaplastisk sköldkörtelcancer växer fort och chansen att bli frisk är inte lika stor. Du behöver en kombination av flera behandlingar för att tumören ska krympa innan du kan operera den. Du får börja med en kombinerad strålning och cellhämmande läkemedel.

Vad kostar behandling av sköldkörtelsjukdomar?

Priset varierar beroende på vart du bor. För att behandla sköldkörtelsjukdomar betalar du den vanliga patientavgiften. Du kan också behöva betala för läkemedel samt en avgift om du behöver ligga kvar på sjukhuset. Den kostnaden kan ligga på någon hundralapp per dygn.

Vad är fördelarna med behandling av sköldkörtelsjukdomar?

 • Du kan bli av helt eller delvis med dina besvär.
 • Du kommer troligtvis må bättre.
 • I samband med din behandling kommer du få stöd och hjälp av sjukvården med bland annat samtalsterapi.

Vad är nackdelarna med behandling av sköldkörtelsjukdomar?

 • Det kan ta tid innan behandlingen gör nytta.
 • Det är inte alltid som behandlingen hjälper.

Vem kan hjälpa dig med behandling av sköldkörtelsjukdomar?

Publicerad:
23 januari 2023 kl 09:51
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 15:44
Författare:
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt

Källor:

1177 (Sköldkörtelcancer)

1177 (Hypertyreos)

1177 (Hypotyreos)

Skoldkortelforbundet.se (Sköldkörtelcancer)

Skoldkortelforbundet.se (Hypertyreos)

Skoldkortelforbundet.se (Hypotyreos)

Vården.se (Graves sjukdom)

Cancerfonden.se (Sköldkörtelcancer)