Behandling av alkoholmissbruk
Ett glas vitt vin hos en med alkoholmissbruk står på ett bord.

Behandling av alkoholmissbruk

Behandling av alkoholmissbruk syftar till att bryta ditt beroende av alkohol och kan vara i form av läkemedel eller samtalsstöd.

Snabba fakta om Behandling av alkoholmissbruk

Om behandling av alkoholmissbruk
 • Om du vill ha hjälp att sluta dricka har du rätt att få stöd.
 • Vid behandling av alkoholmissbruk kombineras ofta terapi och läkemedel.
 • Behandling av alkoholmissbruk bygger på att du är motiverad.
Vad innebär behandling av alkoholmissbruk?

Behandling av alkoholmissbruk syftar till att bryta ditt beroende av alkohol. Läs mer.

Vad innebär behandling av alkoholmissbruk?

Behandling av alkoholmissbruk innebär att du får hjälp med att sluta dricka. Hjälpen kan se olika ut beroende på vad du har för behov och förutsättningar och på i vilken region du bor. Det finns dock nationella riktlinjer som fungerar som utgångspunkt för vårdinsatserna. Alkoholberoende påverkar många aspekter av livet och det finns väldigt mycket att vinna på att bli varaktigt nykter.

Det finns ingen tydlig gräns för när du ska söka hjälp för alkoholmissbruk utan det finns stöd att få oavsett om du har varit missbrukare i många år eller om du bara är orolig för att bli det i framtiden.

Kan en alkoholist sluta dricka utan hjälp?

Många alkoholister klarar att sluta dricka på egen hand men det krävs en stor viljeansträngning och ofta någon form av stöd från omgivningen. Med professionell behandling av alkoholmissbruk är det lättare att sluta dricka.

Vilka fysiska tecken finns på alkoholmissbruk?

Man kan titta efter tecken på alkoholmissbruk i en persons beteende och relation till alkohol. Dessa tecken kan vara väldigt olika från person till person. Långvarigt drickande påverkar också kroppen rent fysiskt. En stor del av alla vävnader och organ kan ta skada. Här är några kroppsliga symptom som tyder på att man kan behöva påbörja en behandling av alkoholmissbruk:

Om du är gravid och alkoholberoende är risken för att fostret kommer att ta skada stor och det är extra viktigt att söka hjälp.

Vem ansvarar för behandling av alkoholmissbruk?

Många olika vårdinstanser och myndigheter är involverade i behandling av alkoholmissbruk.

 • Primärvården kan ofta behandla och upptäcka alkoholism i ett tidigt skede.
 • Beroendecentrum är experter på missbruksvård. Du kan själv kontakta dem eller bli remitterad dit.
 • Allmänpsykiatrin har det övergripande ansvaret vid psykisk sjukdom i kombination med alkoholmissbruk.
 • Socialtjänsten kan erbjuda stödinsatser för dig med allvarligt missbruk.

Det kan kännas krångligt och vara svårt att veta vem som ansvarar för att du får den hjälp du behöver. Men efter att du tagit kontakt med vilken som helst av instanserna ovan så bör du få hjälp med att hamna rätt.

Hur behandlar man en alkoholist?

Metod

Det finns flera psykologiska behandlingsmetoder som ofta är mycket effektiva vid behandling av alkoholmissbruk. MET (Motivational Enhancement Therapy) är en metod där man jobbar med att stärka din motivation att sluta dricka. Vid KBT- behandling ligger fokus på ditt beteende och reaktioner som är relaterade till missbruk. ÅP är ett program för återfallsprevention som syftar till att ge dig de verktyg du behöver för att inte börja dricka igen. CRA (Community Reinforcement Approach) är en behandlingsmetod där man utgår från ett helhetsperspektiv som innefattar ditt boende, arbete och sociala nätverk.

Den kanske mesta kända metoden för behandling av alkoholmissbruk är det så kallade tolvstegsprogrammet där behandlingen följer tolv steg där fokus flyttas beroende på vilken fas du befinner dig i.

Psykologisk behandling kan ges enskilt eller i grupp.

Vad tar bort alkoholsug?

Medicinsk behandling är en vanlig metod vid alkoholmissbruk. En kategori av läkemedel som kan ges vid behandling av alkoholmissbruk gör så att du mår dåligt av att dricka. På så sätt minskar ditt begär efter alkohol. Läkemedel kan också ges för att dämpa abstinenssymtom under den första fasen av behandlingen.

Innan behandling av alkoholmissbruk

Innan man väljer behandlingsmetod kommer det att göras en utredning. Man vill bland annat ha svar på om det finns en bakomliggande sjukdom, som depression, som påverkar din alkoholkonsumtion. Det är också viktigt att utreda om det finns andra beroenden med i bilden, hur sjuk du är rent fysiskt och i vilken utsträckning ditt liv påverkas av ditt missbruk. Ofta används standardformulär med frågor som sedan följs upp utifrån svaren du ger.

Vilka prover tas vid alkoholmissbruk?

För att bedöma hur allvarligt ditt missbruk är tas olika prover. Det finns flera kemiska markörer för alkoholmissbruk. Räkna med att man genom blodprover kommer att bedöma hur stor din alkoholkonsumtion varit de två senaste veckorna och även under en längre tidsperiod. Olika markörer ger olika information om hur ditt missbruk ser ut.

Efter behandling av alkoholmissbruk

Behandling av alkoholmissbruk kan ta tid och det är mycket viktigt att följa upp olika behandlingsinsatser. Du kan också få olika former av stöd som hjälper dig att få vardagen att fungerar och som minskar risken för återfall.

Vad kostar en behandling av alkoholmissbruk?

Samhället satsar på behandling av alkoholmissbruk och det finns stora möjligheter att få hjälp i regionens regi. Det finns även privata kliniker där du betalar för behandlingen. Priserna varierar kraftigt och beror bland annat på om du behöver vara inlagd eller inte. I ett samhälleligt perspektiv lönar sig behandling av alkoholmissbruk.

Fördelar med behandling av alkoholmissbruk

 • Kroppen återhämtar sig när du slutar dricka alkohol.
 • Livet tenderar att fungera bättre socialt och yrkesmässigt.
 • Du kommer inte att vara lika riskutsatt som du är som alkoholist.

Nackdelar med behandling av alkoholmissbruk

 • Behandlingen misslyckas om inte din egen motivation är tillräckligt stark.
 • Det är inte alltid du snabbt kan få den hjälp du skulle behöva.

Vem kan hjälpa dig med behandling av alkoholmissbruk?

Kan behandling av alkoholmissbruk utföras av nätläkare?

En nätläkare eller nätpsykolog kan ibland ge viss behandling online.

Publicerad:
22 januari 2023 kl 20:01
Uppdaterad:
13 september 2023 kl 09:27
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!