Alkoholmissbruk
En person sitter hopkrupen i en trappa med händerna för ansiktet. I förgrunden syns ett glas vin.

Alkoholmissbruk

Du lider av alkoholmissbruk om din alkoholkonsumtion är så hög att den ger dig problem. Läs mer om alkoholmissbruk i vår guide.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med alkoholmissbruk på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Alkoholmissbruk

Viktiga telefonnummer

Du kan ringa Alkohollinjen på 020-84 44 48 om du har frågor om eller behöver hjälp med alkoholmissbruk.

Vad är alkoholmissbruk?

Alkoholmissbruk innebär att du får problem på grund av din alkoholkonsumtion och att du inte kan kontrollera drickandet. Läs mer.

Vad är alkoholmissbruk?

Problemen som kan orsakas av alkoholmissbruk kan vara fysiska, psykiska eller sociala. Det är vanligt att relationer med närstående skadas och att missbruket leder till depression. Det kan vara svårt att behålla ett arbete och risken är stor att det mesta i livet kommer att kretsa kring missbruket, på ett eller annat sätt. Ditt beteende förändras när du har druckit och risken för att drabbas av olyckor förhöjs.

Vad händer i kroppen vid alkoholmissbruk?

Alkoholmissbruk har en negativ påverkan på flera av kroppens organ, inte minst cellerna, hjärnan och nervsystemet. Du kan få högt blodtryck och skada hjärtat på sikt. Alkoholmissbruk kan också öka risken för cancer samt ge psykiska problem, bland annat på grund av att belöningssystemet påverkas.

Alkoholabstinens skapar en stark önskan om att dricka och kan i extrema fall vara farligt i sig om du slutar dricka tvärt och inte har tillgång till medicinskt utbildad personal.

Hur lång tid tar det för kroppen att återhämta sig efter alkoholmissbruk?

Olika organ återhämtar sig olika snabbt efter alkoholmissbruk. Hur gammal du är och hur mycket och länge du missbrukat alkohol spelar också in. Efter en månads uppehåll kan dina levervärden förbättras väsentligt om de har varit dåliga på grund av alkoholmissbruk.

Hur mycket dricker en alkoholist per dag?

Det går inte att svara på frågan eftersom det kan vara väldigt olika. Vi tål olika mycket beroende på bland annat kroppsvikt. Det finns dock ett standardmått som säger att det kan handla om alkoholmissbruk om du som kvinna dricker minst nio standardglas alkohol i veckan. Gränsen för män går vid 14 standardglas per vecka. Ett standardglas är en öl, ett glas vin eller 4 cl sprit. Mång alkoholister dricker dock mycket mer än så.

Symtom på alkoholmissbruk

Alkoholmissbruk yttrar sig på olika sätt beroende på om det är i ett tidigt eller sent skede. Enligt klassificeringssystemet ICD-10, som tagits fram av WHO, kan diagnosen alkoholism ställas om tre av följande kriterier uppfyllts under det senaste året:

  • du har känt ett starkt behov av alkohol
  • du har svårt att kontrollera drickandet när du väl har börjat
  • du har upplevt alkoholabstinens
  • din alkoholtolerans har höjts
  • du har börjat bli ointresserad av annat än alkohol
  • du dricker trots att du fått skador av alkohol.

Orsak till alkoholmissbruk

Det är mycket svårt att säga varför du fastnar i alkoholmissbruk och det är något som alla kan drabbas av. Det kan handla om omständigheter i livet som inneburit ett behov av att självmedicinera. Eller bara att du uppskattat ruset väldigt mycket och fortsatt dricka på grund av det. Ofta finns det även en genetisk faktor med i bilden. Det är helt enkelt lättare för vissa att hamna i alkoholmissbruk än vad det är för andra.

Egenvård vid alkoholmissbruk

Egenvård kan vara väldigt framgångsrik vid alkoholmissbruk. Särskilt om du känner en stark vilja att verkligen sluta dricka. Vilka strategier som fungerar varierar från person till person. För de flesta är det väldigt värdefullt med någon form av samtalsstöd. Att ha en tydlig plan för vad du vill uppnå och sedan minska drickandet steg för steg brukar vara en bra idé.

Om du väl har utvecklat alkoholberoende är det svårt att kontrollera sitt drickande utan att sluta helt. Även om vissa klarar av det.

Behandling vid alkoholmissbruk

Det finns hjälp att få om du lider av alkoholism men har bestämt dig för att försöka sluta dricka alkohol. Vilken hjälp som ges utgår från dig och dina behov. Samtalsterapi kan vara en viktig del av behandlingen, särskilt om det finns en bakomliggande orsak av psykologisk karaktär. Läkemedel som antabus kan vara en hjälp under avvänjningen och du kan också ha möjlighet att bli inlagd.

Vilka prover tas vid alkoholmissbruk?

Man gör ofta en allmän hälsokontroll i samband med att du utvärderas för alkoholmissbruk. Det är viktigt att kontrollera leverns funktion. Ett så kallat PEth-test ger en snabb indikation på om din alkoholkonsumtion är för hög.

Diagnos vid alkoholmissbruk

Du ska söka hjälp om du lider av alkoholmissbruk. Samhället avsätter stora resurser till vård av alkoholism. Även du som anhörig till en alkoholist kan ha rätt till stöd.

Vem kan hjälpa dig vid alkoholmissbruk?

Kan alkoholmissbruk behandlas av nätläkare?

Att ta kontakt med en nätläkare kan vara ett bra första steg om du vill bli fri från missbruk eller få svar på frågor.

Publicerad:
7 december 2022 kl 14:23
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 13:58
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt