Bli en del av Dentalum idag

Vi på Dentalum tror inte på centraliserade processer och toppstyrning, utan på den lokala förankringen och att varje klinik får vara unik. Vi investerar i rätt personer som vill vara med och bygga Sveriges ledande tandvårdskedja – är du en av dem?

26 mars 2021 kl 04:36

Vilka är vi på Dentalum?

Idag är Dentalum en av Sveriges snabbast växande tandvårdskedjor. Vi har 12 kliniker belägna i fem regioner i Sverige: Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Halland och Dalarna. Vi växer genom att förvärva lönsamma och hållbara kliniker som vill vara en del av en större organisation.

Vi arbetar aktivt med att skapa en stark företagskultur som bygger på en kontinuerlig förbättringsprocess där kompetens, erfarenhet och best practice delas inom gruppen. Vårt mål är att ge våra patienter en enastående service och högsta vårdkvalitet, något vi tror uppnås genom att fokusera på våra medarbetare och skapa ett arbetsklimat som är utvecklande, motiverande och engagerande.

Vad kan Dentalum hjälpa dig med?

När du blir en del av Dentalum, arbetar vi som en partner till dig och ditt team. Allt för att underlätta för din klinik så att du kan frigöra mer tid i verksamheten. Vi lyssnar på de behov som ni har och vilket stöd som efterfrågas. Vi kan hjälpa dig att hantera processer som till exempel:


⦁ Marknadsföring
⦁ Inköp och upphandling
⦁ Finansiering och skatt
⦁ Redovisning och löneadministration
⦁ Patientfinansiering
⦁ Rekrytering
⦁ Juridik och avtalsförhandling
⦁ Utbildning och konferenser

Hur går försäljningen till?

På Dentalum arbetar vi enligt följande försäljningsprocess:


⦁ Introduktion. Vi arrangerar ett förutsättningslöst möte där vi presenterar Dentalum lite närmare samt bekantar oss med din klinik.

⦁ Indikativt bud. Vi lämnar ett indikativt bud baserat på officiella underlag.

⦁ Genomlysning. Vi tar in lite närmare information och dokumentation om kliniken för att bilda oss en bättre bild över hela verksamheten.

⦁ Köpavtal. Vi upprättar ett köpavtal med det slutgiltiga budet.

Ta kontakt med oss redan idag för att utforska möjligheterna vidare med oss.