Syncentral
 

Syncentral

En syncentral erbjuder stöd, hjälp och utbildning till personer som är blinda eller har en synnedsättning. Läs mer.

37 mottagningar i närheten av dig
 
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Syncentral Dalarna

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sodexo Stockholms Syncentral

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care
1.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
5.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care
5.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en syncentral?

En syncentral är en mottagning som erbjuder stöd och hjälp till personer som har synnedsättning eller är blinda. Syncentralen spelar en viktig roll i att underlätta vardagen för dessa personer och främja deras självständighet.

Vad får man hjälp med på en syncentral?

På en syncentral kan du få hjälp med en rad olika saker. Du kan få tillgång till hjälpmedel och teknologi som gör det lättare för dig att kommunicera och navigera, och utbildning för att lära dig att använda dessa hjälpmedel effektivt. Syncentraler erbjuder i regel även utbildning i punktskrift och taktilt teckenspråk, för att underlätta läsning och kommunikation.

Syncentraler erbjuder även rehabiliteringstjänster och träning i bland annat orientering och rörelse, matlagning, personlig vård, hantering av hushållsapparater och mycket mer. Utbildning och stöd för att hitta lämpliga yrkesmöjligheter och kunna delta i arbetslivet är också vanligt.

Vilka jobbar på en syncentral?

På en syncentral arbetar synpedagoger som har kompetens inom utbildning, rehabilitering och anpassning av hjälpmedel. Socialarbetare och psykologer kan också finnas till hands på en syncentral, för att ge emotionellt stöd och hjälpa till med sociala frågor.