Parterapi
En kvinna och man som sitter bredvid varandra.

Parterapi

Parterapi är en terapiform där du och din partner får hjälp att minska kommunikationssvårigheter och konflikter i ert förhållande.

Snabba fakta om Parterapi

Om parterapi
 • Parterapi är till för dem som lever i en nära relation och upplever problem som exempelvis svartsjuka, otrohet, tillitsbrist, kommunikationsbrist med mera.
 • Du och din partner kan även få hjälp med er relation genom så kallad familjerådgivning, som alla kommuner bedriver enligt Socialtjänstlagen.
Vad är parterapi?

Parterapi syftar till att öka förståelsen till varandra i en nära relation, bryta negativa mönster och skapa ett utvecklande och mer positivt samspel. Läs mer.

Vad är parterapi?

Du och din partner kan behöva hjälp utifrån om ni har ett tjafsigt förhållande, brist på kommunikation, relationsproblem kopplat till sexualitet eller andra problem som ni själva känner är svåra att lösa. Med hjälp av en parterapeut kan man genom parterapi öka förståelsen till varandra, bryta negativa mönster och skapa ett utvecklande och mer positivt samspel.

När ska man gå i parterapi?

Ibland kan parterapi skapa insikt om huruvida ett par ska fortsätta en skakig relation eller inte, men det kan även vara bra för par som saknar större konflikter eftersom behandlingen främjar kommunikationen. Det finns olika anledningar till att par vill gå i terapi – det kan vara allt från vardagstjafs om exempelvis ekonomi till större relationsproblem som handlar om otrohet, svartsjuka eller misshandel. I vissa specifika situationer kan terapi för par vara nödvändigt för att en relation inte ska falla ihop. En parterapeut kan då vara till stor hjälp. Några exempel på sådana situationer är:

 • brist på närhet och intimitet
 • förhållandet kräver mer energi än parterna får ut av den
 • brist på anförtroende till parten och en ovilja att berätta om tankar eller problem
 • en eller båda parterna känner sig ensamma trots att de är tillsammans
 • vardagstjafs och bråk är ständigt närvarande i förhållandet
 • svårigheter och problem i relationen lämnas okommunicerade
 • en eller båda parterna funderar på att lämna relationen.

Olika former av parterapi

Den mest vanliga typen av parterapi baseras på något som kallas systemteori. Så kallad systemisk parterapi grundar sig i teorin om att en parrelation är ett system där båda parter är väsentliga delar av systemet, och att dessa delar är beroende av varandra. Enligt systemteorin behöver alla delar av systemet vara delaktiga för att skapa förändring.

Problem och konflikter behandlas därför tillsammans hos en parterapeut så att båda parter i relationen är i “samma lag” i strävan mot förbättring. Det är dock även viktigt att båda parter får uttala sina egna problem och tankar för att på så vis öka förståelsen för varandra i förhållandet. Andra inriktningar och former av parterapi är bland annat:

 • emotionellt fokuserad parterapi (EFT) – en parterapiform som fokuserar på att förstärka “vi-känslan” och skapa förståelse för varandras känslor
 • integrativ beteendeterapi för par (IBCT) – en parterapiform som riktar in sig på att hitta acceptans för partnerns beteenden och åsikter
 • kognitiv beteendeterapi för par (KBT) – en parterapiform där fokus ligger på att förbättra kommunikationssätt och beteenden.

Det går att få parterapi online.

Familjerådgivning

Alla kommuner erbjuder familjerådgivning för de par som behöver det. Familjerådgivningen har i uppgift att hjälpa par som upplever problem i relationen. Även föräldrar och deras vuxna barn och vuxna syskonpar kan besöka familjerådgivningen om de upplever problem i sin relation. Du kan gå in på din egen kommuns webbplats för att läsa mer och boka tid.

Hur går parterapi till?

Under parterapin är det upp till parets parterapeut att vägleda dem till att dels lyssna på varandra, men också att skapa en förståelse för varandras bekymmer och tankar på ett empatiskt sätt.

Metod

Vanligtvis träffar paret sin parterapeut varannan eller var tredje vecka. I mer akuta fall kan man träffas oftare. Under det första mötet är det vanligt att paret och parterapeuten kommer överens om hur ofta de ska träffas. Terapisessionerna kan vara mellan en halvtimme och upp till två timmar, och man brukar träffas mellan 5–15 gånger.

Vad pratar man om på parterapi?

Vad man pratar om på parterapi varierar mellan varje individuellt fall. Det finns dock vissa vanliga teman som brukar tas upp. Parterapeuten ställer tankeväckande frågor som skapar diskussion sinsemellan parterna, och syftar till att öka deras förståelse för varandras beteenden. Ibland kan terapeuten lägga fokus på traumatiska händelser eller förhållanden i barndomen som fortfarande kan ha påverkan på hur parterna behandlar varandra.

En parterapeut erbjuder även relationsövningar och hjälpsamma tips som kan främja parets relation både under terapisessionerna och i vardagen tillsammans. Terapeuten kan också inspirera paret till att hitta nya kommunikationsmönster och strategier för problemlösning. Det är också viktigt att en parterapeut höjer de aspekter i förhållandet som faktiskt är bra, och påminner parterna om varför de är tillsammans från första början.

Innan parterapi

Att välja en lämplig parterapeut är viktigt för att få så gott resultat som möjligt. Några kriterier att utgå från kan vara terapeutens ålder, kön, utbildning, legitimering, erfarenhet, tillvägagångssätt och såklart praktiska saker som exempelvis avstånd till mottagningen. Det går idag även att få parterapi online om man känner att det passar bättre.

Efter parterapi

Det har forskats mycket kring effekten av parterapi, och studier visar på många positiva resultat. Det varierar dock från fall till fall. En parterapeut kan ibland lyckas rädda förhållandet och återinföra förståelse och kärlek i relationen. För vissa par är separation eller skilsmässa den bästa lösningen, och då kan parterapin göra att processen blir lugn och empatisk.

Vad kostar parterapi?

Det går inte att säga på rak arm vad parterapi har för pris då det varierar kraftigt mellan olika mottagningar. Hos en privat parterapeut kan priset hamna på upp emot 1 000 kronor i timmen, medan kommunal familjerådgivning brukar ligga runt 250 kronor i timmen. Vissa kommuner erbjuder även gratis familjerådgivning.

Fördelar med parterapi

 • Parterapi kan hjälpa dig och din partner att förbättra er kommunikation och öka förståelsen för varandra.
 • Du och din partner får konkreta tips och verktyg av en parterapeut som ni kan använda i er relation.
 • Genom parterapi kan du och din partner fördjupa er relation, eller få hjälp att lämna relationen på ett empatiskt och lugnt sätt.
 • Ni kan få parterapi online.

Nackdelar med parterapi

 • Parterapi kan ha en kostnad på närmare 1 000 kronor i timmen.
 • Om du har inställningen att endast din partner ska förändras kan det bli en lång startsträcka tills du upplever parterapin som positiv.

Vem kan hjälpa dig med parterapi?

Kan man gå i parterapi online?

Du och din partner kan välja att genomgå parterapi online.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 10:59
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!