Kvinna ligger i sjukhussäng och får hjälp med andningen.

KOL

KOL är en sjukdom i luftvägar och lungor med upprepade och långdragna inflammationer.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med kol på en plats som passar dig.

Snabba fakta om KOL

Om KOL
 • KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom.
 • Det är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna.
 • KOL har ett långsamt förlopp och börjar oftast med täta förkylningar och luftvägsinfektioner.
 • KOL beror nästan alltid på tobaksrökning.
 • Vid svår KOL påverkas hela kroppen.
Vad är KOL?

KOL, förkortning av kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar lungorna. Läs mer.

Vad är KOL?

KOL är en en förkortning av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är en inflammatorisk lungsjukdom som i början ger besvär i luftvägar och lungor. KOL utvecklas mycket långsamt och ger en gradvis försämring.

Hur stora besvär du har är individuellt. Därför skattas och indelas KOL i fyra olika stadier:

 • Lindrig KOL
 • Måttlig KOL
 • Svår KOL
 • Mycket svår KOL

Vad är symtom på KOL?

Från början misstas symtomen på KOL ofta för en vanlig förkylning och rökhosta. Det kan ta flera årtionden innan du utvecklar andra symtom. Vanliga symtom på KOL är att du:

 • lätt blir andfådd vid ansträngning
 • får täta luftvägsinfektioner
 • känner dig trött och orkeslös
 • går ner i vikt
 • hostar upp slem.

KOL – orsak

Uppskattningsvis är 80 % av alla som får KOL rökare. I tobaksrök finns en mängd farliga ämnen som gör luftrören inflammerade. Inflammationen orsakar i sin tur skador och förändringar på lungornas vävnader.

Sjukdomen kommer i skov av försämring. De kallas för exacerbationer. Dessa försämringsperioder kommer ofta i samband med en infektion, exempelvis en förkylning. En exacerbation kan vara mycket besvärlig.

Kan man bli bättre från KOL

Det går inte att reparera de skador som redan uppstått på lungornas vävnader men du kan påverka ditt mående. Det finns flera saker som du kan göra för att bli bättre vid KOL:

 • sluta röka
 • håll dig aktiv. Även om det kan kännas jobbigt att röra på dig med andfåddhet så är fysisk aktivitet mycket viktigt för att du ska må bättre. Om du är inaktiv försämras din kondition och muskelstyrka vilket leder till än mer andfåddhet och trötthet. Försök hitta en motionsform som du tycker är rolig. Vilken aktivitet du klarar av att göra är beroende på vilket stadium din KOL är i. Vissa klarar av att motionera på exempelvis ett gym medan vardagsmotion som att gå i trappor är mer än tillräckligt för andra. Du kan få hjälp med ett träningsprogram av din fysioterapeut
 • ät en bra och energirik kost för att inte tappa i vikt
 • undvik infektioner. Tvätta händerna ofta och undvik att träffa personer som du vet har en pågående infektion
 • vaccinera dig mot influensa och pneumokocker.

Behandling vid KOL

Den viktigaste behandlingen mot KOL är den du gör själv. Men det finns också läkemedel som kan underlätta för dig. Dessutom kan sjukvården hjälpa dig med andningsövningar, träningsprogram och att förenkla din vardag. Vid svår KOL eller vid exacerbationer kan du exempelvis behöva luftrörsvidgande läkemedel, kortison eller få syrgas i hemmet.

Hur lång tid kan man leva med KOL?

Svårighetsgraden varierar från person till person. Vissa påverkas inte speciellt mycket alls av sin KOL medan andra upplever sig mycket hämmade av sjukdomen. Genom att söka vård tidigt, lär du dig så mycket som möjligt om sjukdomen tidigt och kan göra vissa förändringar i din livsstil vilket kan göra att du blir bättre och bromsa ner sjukdomsförloppet. Om du mår dåligt och känner dig nedstämd kan vården hjälpa dig med samtalsstöd.

Diagnos vid KOL

Sök vård om du misstänker KOL. En läkare bedömer dina symtom och du får göra ett spirometritest. En spirometer mäter din lungvolym och lungfunktion. Ytterligare prover och undersökningar kan göras för att utesluta andra sjukdomar.

Här på Vården.se kan du läsa mer om KOL-utredning.

Vem kan hjälpa dig vid KOL?

Kan KOL behandlas av nätläkare?

Behandlingen av KOL består till stor del av egenvård. En vårdinstans online kan hjälpa dig med rådgivning. Du kan komma att hänvisas eller remitteras till vidare vård.

Publicerad:
26 januari 2023 kl 01:00
Uppdaterad:
15 mars 2023 kl 16:55
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!