Familjerådgivning
Två personer sitter och samtalar med en rådgivare

Familjerådgivning

Om det uppstår problem i relationerna inom familjen som är svåra att lösa kan det vara bra att gå i familjerådgivning hos en familjerådgivare.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder familjerådgivning där det passar dig.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivning innebär att ett par eller olika familjemedlemmar träffas för samtal hos en familjerådgivare. Läs mer.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivning innebär att två eller flera medlemmar i familjen får sätta ord på sina känslor och problem i samtal med en familjerådgivare. Om det är ett par som deltar kallas det ofta parterapi, men skiljer sig på så sätt att rådgivningen inte behandlar djupliggande känslomässiga relationsproblem utan i stället är rådgivande samtal. Andra familjemedlemmar kan också vara med i samtalet, till exempel om det finns konflikter mellan syskon eller barn och förälder.

Det kan finnas många olika anledningar till att man väljer att söka familjerådgivning, till exempel:

 • problem med kommunikationen
 • olika förväntningar i relationer
 • att ni går igenom en kris
 • svårigheter med intimitet och samliv
 • konflikter
 • låg tillit.

Om ni upplever att det finns svårigheter i relationen eller familjen är det viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt. Familjerådgivning sker oftast med familjerådgivare som i sin grundutbildning är en socionom eller psykolog, men många väljer att gå till en legitimerad psykoterapeut som har familjeterapi som inriktning.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning till alla familjer som har behov av samtal. Oftast erbjuds 3–5 samtal hos en familjerådgivare. Allt som sägs till familjerådgivaren är skyddat av sträng sekretess, om det inte framkommer att det sker övergrepp eller våld inom familjen. Det är viktigt att ni trivs med valet av samtalsstöd och därför har ni rätt att avsluta kontakten när som helst. Ni kan också välja att vända er direkt till en privat familjerådgivare för hjälp med familjerådgivning.

Hur går en familjerådgivning till?

Familjerådgivningen hjälper er att prata igenom problemen ordentligt så att ni sedan ska kunna lösa dem efter samtalet. Familjerådgivarens roll är att lyssna och ställa vägledande frågor. Par kan få hjälp av en familjerådgivare både när de vill fortsätta relationen eller gå skilda vägar. I många fall kan man få familjerådgivning online.

Innan familjerådgivningen

Ibland kan problem växa sig större med tiden. Därför kan det vara bra att söka hjälp hos en familjerådgivare så tidigt som möjligt, så att det blir lättare att reda ut problemen.

Efter familjerådgivningen

Efter familjerådgivningen behöver alla parter vara beredda på att satsa tid och energi på att fortsätta jobba för att så småningom kunna lösa problemen.

Vad kostar familjerådgivning?

Pris för kommunal familjerådgivning varierar från kommun till kommun, medan ett besök hos en privat behandlare kan kosta från cirka 700 upp till 1500 kronor för en timmes familjerådgivning.

Vad är fördelarna med familjerådgivning?

 • Familjerådgivning ger par och familjer möjlighet att sätta ord på sina problem.
 • Familjerådgivning ger dokumenterat goda resultat.
 • Allt som sägs under familjerådgivningen är skyddat, då familjerådgivaren jobbar under strikt sekretess.
 • Er familjerådgivare ger er verktyg för att fortsätta jobba med problemen efter samtalet.
 • Samtalen görs i en neutral miljö med professionellt samtalsstöd.
 • Det finns ofta möjlighet att gå i familjerådgivning online.

Vad är nackdelarna med familjerådgivning?

 • Ni behöver fortsätta att arbeta med relationen även efter samtalet med familjerådgivaren, för att nå bra resultat.
 • Konflikter kan komma upp till ytan under samtalet och det kan upplevas obehagligt.
 • De båda parternas syfte och mål med familjerådgivningen kan se olika ut, vilket kan göra det svårt att komma framåt.
 • Det kan ta tid att nå resultat med familjerådgivning.
 • Om ni väljer att gå till en privat klinik för familjerådgivning kan det bli dyrt om ni behöver många samtal med familjerådgivaren, eftersom klinikerna sätter sina priser själva.

Vem kan hjälpa dig med familjerådgivning?

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 10:35
Författare:
Faktagranskad av:

Johan Hagström, leg. Psykoterapeut, Präst, auktoriserad Familjerådgivare av KYFA, Verksamhetschef på Familjeterapeuterna Syd.