Cellprovtagning
En person visar en tecknad bild på en livmoder.

Cellprovtagning

Gynekologisk cellprovtagning innebär att man tar ett prov från livmoderhalstappen för att upptäcka cellförändringar.

Snabba fakta om Cellprovtagning

Viktiga länkar

HPV – humant papillomvirus (Vården.se)

Gynekolog (Vården.se)

Vad är en gynekologisk cellprovtagning?

En gynekologisk cellprovtagning görs för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Läs mer.

Vad är en gynekologisk cellprovtagning?

En gynekologisk cellprovtagning utförs av en barnmorska eller gynekolog. Vid en gynekologisk undersökning tar barnmorskan eller gynekologen cellprover från livmodertappen med hjälp av en liten spatel eller borste. Provet skickas till ett laboratorium och analyseras. Vid analysen går det att upptäcka om du har humant papillomvirus (HPV) eller cellförändringar på livmodertappen som skulle kunna utvecklas till livmoderhalscancer.

Hur vet man när man ska göra ett gynekologisk cellprov?

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år som har ett svenskt personnummer och bor i Sverige kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning.

Hur ofta tar man cellprov?

 • Kvinnor i åldrarna 23–49 år kallas var tredje år.
 • Kvinnor i åldrarna 50–64 år kallas var sjunde år.
 • Om du är över 64 år och vill göra en cellprovtagning kan du själv kontakta vården och boka en tid.

Så går ett gynekologisk cellprov till

Vid en gynekologisk undersökning för en barnmorska eller gynekolog upp en liten spatel eller borste i slidan. Genom att stryka verktyget mot livmodertappen fångas celler upp som sedan skickas i ett provrör till ett laboratorium för analys.

Under provtagningen kommer du att få svara på frågor. Det kan vara frågor som rör din mens, om du nyss varit eller är gravid, användning av p-piller eller hormonbehandling i samband med klimakteriet. Frågorna är en viktig del av analysen så försök svara så gott du kan.

Innan gynekologisk cellprovtagning

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför en cellprovtagning. Det går bra att utföra en cellprovtagning när du är gravid.

Kan man ta cellprov när man har mens?

Du kan inte ta ett cellprov när du har mens. Om du skulle ha mens samma dag som din provtagning kan du boka om din tid.

Efter en gynekologisk cellprovtagning

Efter provtagningen skickas provet till ett laboratorium för analys. Vid analysen kontrolleras om du har humant papillomvirus (HPV) eller cellförändringar. Du får svaret via brev cirka sex veckor senare. Om provet skulle vara avvikande på något sätt kommer du att kallas till en uppföljning. Då analyseras huruvida cellförändringarna är låg- eller höggradiga.

Gör det ont att ta ett cellprov?

Hur provtagningen upplevs är individuellt. Många upplever själva undersökningen och att ligga i en gynstol som jobbig. Vissa kan känna ett kortvarigt obehag vid beröring av livmodertappen men de flesta tycker inte att det gör ont. Provtagningen går snabbt och är över på någon minut.

Kan man ta cellprov själv?

I vissa regioner erbjuds självtest för att upptäcka humant papillomvirus (HPV). Då får du hem ett test tillsammans med instruktioner. Testet skickas sedan med post till ett laboratorium för analys.

Symtom på cellförändringar

Cellförändringar ger inga symtom och kan bara upptäckas vid provtagning. Men om du upplever något av följande symtom bör du kontakta vården:

 • Du får förändringar i underlivet som blödningar utöver din mens eller flytningar som ändrat karaktär.
 • Tecken på könssjukdomar.
 • Du får smärta eller klåda i underlivet som inte går över.

Lätta cellförändringar

Att du har cellförändringar betyder att vissa celler från livmodertappen avviker mer eller mindre från det normala. Lättare förändringar, så kallade låggradiga cellförändringar, läker nästan alltid av sig själva. Då görs ingen annan åtgärd än att införa årliga kontroller tills cellförändringen har gått tillbaka.

Höggradiga cellförändringar

När cellförändringarna är höggradiga, eller aggressiva, tas ett vävnadsprov. Det kallas för en kolposkopi eller konisering. Då tar man bort de höggradiga cellförändringarna på livmodertappen innan de utvecklas till cancer. Ibland kommer cellförändringarna tillbaka och behandlingen måste upprepas. Det tar flera år för cellförändringar att utvecklas till cancer.

Livmoderhalscancer är en allvarlig sjukdom. Men nio av tio kvinnor som behandlas vid tidig upptäckt blir helt friska. Det är därför viktigt att du går på cellprovtagning när du blir kallad. Om du av någon anledning inte har fått en kallelse när du skulle kan du själv kontakta vården och boka en tid.

Vad kostar en gynekologisk cellprovtagning?

Din kallelse för gynekologisk cellprovtagning är helt kostnadsfri.

Fördelar med gynekologisk cellprovtagning

 • En första undersökning tar reda på om du har humant papillomvirus (HPV) eller cellförändringar.
 • Cellprovet upptäcker om förändringen är låg- eller höggradig och om den kan utvecklas till cancer.
 • Vid ett gynekologisk cellprov kan livmoderhalscancer upptäckas och behandlas i ett tidigt stadium.

Nackdelar med gynekologisk cellprovtagning

 • Många tycker att det är obehagligt att gå till gynekologen.
 • Det tar upp till sex veckor att få provresultat.

Vem kan hjälpa dig med en gynekologisk cellprovtagning?

Publicerad:
12 september 2023 kl 09:34
Uppdaterad:
31 oktober 2023 kl 10:58
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!