Träffa en specialist inom öron näsa hals på Sergelkliniken!

ANNONS. Innehåll från Sergelkliniken.

Öroninflammationer, hörselnedsättningar, halsinfektioner och nästäppa är vanliga problem som drabbar många människor. Om du är en av dem kan du med förtroende vända dig till de kunniga specialistläkarna inom området öron näsa hals på Sergelkliniken i Stockholm.

28 maj 2021 kl 01:43

Därför ska du välja Sergelkliniken

Sergelklinikens verksamhet präglas av ett helhetsperspektiv och läkarna har en bred kompetens inom öron-, näs- och halssjukdomar. Hos dem kan du få heltäckande vård med korta väntetider. Läkarna på Sergelkliniken genomför undersökning, bedömning, behandling och operation i samma lokaler, och det bedrivs även audionomverksamhet i lokalerna, där du kan få hjälp med hörseltest och utprovning av hörhjälpmedel. Nedan kan du läsa mer om några vanliga besvär som du kan få hjälp med hos Sergelkliniken.

Vanliga besvär inom öron näsa hals

Öron näsa hals, ibland förkortat ÖNH, är ett högspecialiserat område inom vården, som fokuserar på de besvär som hänger ihop med just öronen, näsan och halsen. På Sergelkliniken kan du få hjälp med de flesta åkommor inom öron näsa hals, till exempel:

Kronisk Otit – Hål på trumhinnan

Hål på trumhinnan kan bland annat uppstå om örat blivit utsatt för plötsliga tryckändringar, slag eller andra skador. När trumhinnan är skadad blir örat känsligare för vatten, och du drabbas lättare av infektioner och inflammationer, som till exempel kronisk otit. Du kan då uppleva symtom som hörselnedsättning, ibland med tinnitus, och rinnande öron. Sergelkliniken är en av få kliniker i Sverige som är kunniga inom öronkirurgi, och kan behandla dig genom operation, så att du blir av med dina symtom.

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är något som kan drabba både barn och vuxna, och kan bero på olika saker. Den vanligaste anledningen till nedsatt hörsel är skador i innerörat. Dessa kan vara ärftliga eller uppstå på grund av yttre faktorer, till exempel att man utsatts för höga ljud eller buller. Hörselnedsättning som beror på skador i innerörat behandlas i första hand med hjälp av hörapparater.

Tinnitus

Tinnitus kallas det när du hör ett ljud i öronen eller i huvudet, som inte kan uppfattas av någon annan. Tinnitus i sig är inte en sjukdom, utan ett symtom som kan ha flera olika bakomliggande orsaker. Tinnitus utreds med hjälp av olika hörseltest och behandlas med hörhjälpmedel och/eller avslappnings- och beteendeterapi.

Nästäppa

Nästäppa kan bero på allergier, sned nässkiljevägg, känsliga slemhinnor eller näspolyper. Du kan också få problem med nästäppa i samband med graviditet. Beroende på vad som ligger bakom just dina besvär ser behandlingen olika ut, och det kan röra sig om allt från operation till medicinering.

Återkommande halsinfektioner

Halsinfektioner som till exempel halsfluss är något som kan drabba oss alla, men vissa får problem med återkommande infektioner. Då är det viktigt att söka vård, så att du får hjälp med att hitta en långsiktig lösning. Det kan till exempel röra sig om att man opererar bort hela eller delar av halsmandlarna.

Sväljningssvårigheter

Sväljningssvårigheter, som ibland också kallas för dysfagi, innebär att man har problem med att tugga eller svälja. Det kan förekomma både hos barn och vuxna, och kan påverkas av allt från olika sjukdomar till muskelspänningar eller för stora halsmandlar. Behandlingen ser olika ut beroende på vad som ligger bakom, och det är viktigt att man söker vård för sina besvär.

Välkommen till Sergelkliniken!

Du är välkommen att söka vård hos Sergelkliniken oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan region. Hos dem är alla välkomna och de kan erbjuda tider inom bara ett par veckor. Du kan komma på remiss, via försäkringsbolag eller som privatbetalande patient, beroende på vad som passar dig bäst.