Ultraljudsundersökning
Gravid kvinna på ultraljud.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning används ofta inom sjukvården för att undersöka hur det ser ut inne i kroppen och ersätter ibland röntgen.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder ultraljudsundersökning där det passar dig.

Snabba fakta om Ultraljudsundersökning

Vad är ultraljud?

Ultraljud är en effektiv metod för att undersöka insidan av kroppen och hitta tecken på sjukdomar, avvikelser och inflammationer. Med hjälp av ultraljud kan man även undersöka fostret i magen. Läs mer.

Vad är ultraljud?

Ultraljud används inom sjukvården för att kunna undersöka det som finns inuti kroppen. Det vanligaste är att undersöka organ för att upptäcka möjliga cancercystor, knölar eller inflammationer. Ultraljud kan också användas för att undersöka fostret vid en graviditet.

Så här går ultraljudet till

Ultraljud riktas mot ett område på kroppens utsida och skickar in högfrekventa ljudvågor i vävnaden, som sedan skickas tillbaka till ultraljudsgivaren. Därefter visas en bild av kroppens insida på en skärm som analyseras i realtid av sjukvårdspersonal.

Under ultraljudet

Du ligger oftast på rygg eller mage på en brits och ibland behöver du stå upp. Barnmorskan eller läkaren börjar med att stryka på en gel på området för att det ska bli lättare för ultraljudsgivaren att få kontakt. Den kan kännas kall och kladdig. Ett alternativ är att spruta in kontrastvätska i kroppen med hjälp av en mycket liten slang för att det ska bli lättare att göra undersökningen. Dosan förs försiktigt över ett område på kroppen och ibland kan man behöva trycka något hårdare för att innehållet på skärmen ska bli tydligare. Det är viktigt att du säger till om du upplever obehag. Undersökningen brukar ta en halvtimme. Vid undersökning av tarmarna eller prostatan är det vanligt att fästa ultraljudsgivaren på en tunn slang som förs in i kroppen. Den förs in genom munnen eller ändtarmen vilket kan skapa obehag. Du kan få smärtstillande mot detta.

När gör man ultraljud?

Ultraljud görs under graviditeten för att undersöka fostret. Alla som är gravida i vecka 18–20 erbjuds en undersökning med ultraljud, så kallat rutinultraljud (RUL). Syftet med undersökningen är att fastställa graviditetslängd, antal foster, moderkakans läge och bedöma fostrets anatomi. Om man önskar och det är möjligt att se kan man också få reda på barnets kön. Det vanligaste är att göra ett rutinbesök, men det finns också de som föredrar att göra kompletterande ultraljud. Exempel på detta är KUB-testet som görs på mammor över 35 år, och tillväxtultraljud som görs under senare delen av graviditeten.

Efter ultraljudet

Du får inte alltid återkoppling direkt efter en ultraljudsundersökning. Det beror på att bilderna kan vara svåra att tolka. Bilden kan bland annat bli otydlig om det finns mycket luft i den delen som undersökts. Du kan också i tillägg behöva gå på provtagning av celler eller vävnader.

Vad kostar ultraljud?

Om du är gravid blir du erbjuden en gratis ultraljudsundersökning mellan vecka 18 och 20. Om du går till en läkare eller gynekolog som ordinerar en ultraljudsundersökning för att följa upp en sjukdom eller ett besvär, betalar du patientavgift som vanligt för ditt besök. Om du vill göra en ultraljudsundersökning, utan att en läkare ordinerat det, så kan du vända dig till privata kliniker. Då är priserna oftast högre, eftersom du får betala hela kostnaden själv.

Fördelar med ultraljud

  • Ultraljud är en skonsam metod och ett bra komplement till röntgen
  • Ultraljud kan användas för att följa upp diffusa och svårdiagnostiserade besvär.
  • Metoden ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att ställa en mer korrekt diagnos.

Nackdelar med ultraljud

  • Ultraljud kan inte upptäcka förändringar i skelettet och hålrum – några exempel är undersökning av lungor, tarmar och hjärna.

Vem kan hjälpa dig med ultraljud?

Publicerad:
13 september 2023 kl 10:37
Uppdaterad:
24 april 2024 kl 11:03
Författare:
Faktagranskad av:

Faktagranskad av:

Maria Lindgren, Leg. Ultraljudsbarnmorska, Hedda Ultraljudsmottagning