Tolkcentral
 

Tolkcentral

Tolkcentraler ger tolkservice till personer som till exempel har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet. Läs mer.

16 mottagningar i närheten av dig
 

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Tolkcentralen, Visby

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Tolk, Vänersborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Tolk taltjänst, Göteborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en tolkcentral? 

En tolkcentral är en enhet som samordnar tolktjänster för dig som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet, och för dig med röst-, tal- och språksvårigheter. Tolkcentralen erbjuder tolkar inom olika språk och specialområden, inklusive tolkar för teckenspråk. I Sverige finns tolkcentraler på flera olika platser runt om i landet. På tolkcentraler arbetar erfarna och professionella tolkar som har gedigen språkkunskap och tolkningsexpertis. Dessa tolkar har ofta genomgått utbildning och har omfattande erfarenhet av tolkning inom olika områden och sammanhang.

Vilken hjälp kan man få på en tolkcentral? 

Tolkcentraler ger tolkservice till personer som till exempel har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet. Du kan få hjälp med tolkning i olika situationer, till exempel vid

  • sjukvårdsbesök
  • familjeträffar
  • fritidsaktiviteter
  • arbetsplatsträffar.

Många tolkcentraler erbjuder idag distanstolkning via videokonferens eller telefon/app – vilket gör det möjligt att få tolkhjälp även på distans. Din tolk har tystnadsplikt och ska förhålla sig neutral.