PSA prov
En handskbeklädd hand håller upp ett provrör.

PSA prov

Ett PSA prov är ett blodprov som mäter värdet av ett ämne från prostatan. Prostatacancer innan 50 års åldern är ovanligt.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder psa prov där det passar dig.

Snabba fakta om PSA prov

Pris

Den vanliga patientavgiften eller mellan 300 – 500 kronor.

Viktiga länkar

Läs mer om prostatacancer (Vården.se)

All information om cancer (Cancerfonden.se)

Viktiga telefonnummer

Om du har frågor eller behöver stöd kan du ringa cancerfonden på 010-199 10 10.

Vad är ett PSA prov?

Ett PSA prov är ett blodprov som mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Läs mer.

Vad är ett PSA prov?

Ett PSA prov är ett blodprov som mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Det blir ett högre värde vid olika sjukdomar i prostatan. Ett PSA-värde över en viss nivå kan behöva utredas om det prostatacancer eller en godartad prostatasjukdom som är orsaken.

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som följer med sädesvätskan när du får utlösning.

Ett PSA prov kan tas av något av följande anledningar:

  • du har symtom på prostatacancer
  • en läkare har upptäckt förändringar i prostatan
  • om du har prostatacancer
  • du har haft prostatacancer
  • du är 40 år eller äldre och har en ökad risk för prostatacancer
  • du vill veta om du har prostatacancer, oavsett om du har symtom eller inte.

Prostatacancer innan 50 års åldern är ovanligt. Efter 75 år ålder är det ovanligt att en liten prostatacancer hinner bli allvarlig om den upptäcks med PSA prov.

Om du har två eller fler genetiska släktingar som har haft prostatacancer har du en ökad risk för att själv få sjukdomen. Om du har ärftlig prostatacancer kan du insjukna tidigare än andra.

Hur ofta ska man ta ett PSA prov?

Om du vill minska risken för en allvarlig prostatacancer behöver du lämna PSA prover regelbundet. Om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter och är under 65 år kan du vänta sex år innan du gör ett nytt test.

Om du har ett PSA-värde under gränsen för din ålder men det är över 1 mikrogram per liter kan du vänta två år innan du gör ett nytt test. Om du har en ärftlig ökad risk för prostatacancer rekommenderas du att ta prov ett till två års mellanrum.

Så går ett PSA prov till

Om du vill ta ett PSA prov kontaktar du din vårdcentral.

PSA provet ta som ett vanligt blodprov i armen. Du kan läsa mer om att ta blodprov i vår guide.

Innan PSA prov

Innan du tar PSA provet ska du sitta en stund så att mängden vätska i blodbanan regleras. Du kan äta och dricka som vanligt innan du tar provet.

Efter PSA prov

När du har tagit PSA provet skickas det till ett laboratorium för att undersökas. Det kan ta mellan en och fyra dagar innan det är klart. PSA provet visar hur högt eller lågt ditt PSA-värde är.

Vad betyder högt PSA-värde?

Ett förhöjt PSA-värde kan orsakas av olika anledningar, exempelvis:

Vad betyder ett lågt PSA-värde?

Om ditt PSA-värde ligger under gränsen för din ålder är risken väldigt liten att du skulle ha någon allvarlig prostatacancer.

Vad kostar PSA prov?

Kostnaden för att ta ett PSA prov varierar beroende på var du väljer att ta provet. Hos en vårdcentral betalar du den vanliga patientavgiften. Hos vissa vårdgivare kan du få betala mellan 300 till 500 kronor.

Vad är fördelarna med PSA prov?

  • Regelbundna prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en prostatacancer som kan bli allvarlig.
  • Ett PSA prov kan visa om du har en allvarlig prostatacancer eller om den är godartad.

Vad är nackdelarna med PSA prov?

  • PSA-prov kan leda till behandling för prostatacancer i onödan. Behandling mot prostatacancer kan påverka livskvaliteten.
  • Cancerbeskedet kan också påverka livskvaliteten, även om du avstår från behandling om du får ett felaktigt besked.

Vem kan hjälpa dig med PSA prov?

Publicerad:
28 december 2022 kl 10:39
Uppdaterad:
10 maj 2024 kl 11:50
Författare:
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt