Påssjuka
Ett sängliggande barn som har feber.

Påssjuka

Påssjuka är en smittsam virusinfektion som alla barn i Sverige vaccineras mot. Symtom kan vara svullna spottkörtlar och feber.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med påssjuka på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Påssjuka

Om påssjuka
  • Påssjuka är en virusinfektion som smittar lätt.
  • Idag vaccineras alla barn i Sverige mot påssjuka och därför är risken att drabbas av sjukdomen liten.
  • Symtom på påssjuka är svullna spottkörtlar som får halsen att likna en påse, feber, trötthet, huvudvärk och illamående.
  • Det finns ingen behandling mot påssjuka och för de allra flesta går sjukdomen över av sig själv. Det finns dock en liten risk att drabbas av följdsjukdomar.
Viktiga länkar

Sjukdomsinformation om påssjuka
(Folkhälsomyndigheten)

Vad är påssjuka?

Påssjuka är en smittsam virusinfektion som främst drabbar barn. Läs mer.

Vad är påssjuka?

Påssjuka, som även går under namnet parotit, är en virusinfektion som smittar lätt. Sjukdomen drabbar främst barn. Idag vaccineras alla barn i Sverige mot påssjuka och därför är sjukdomen ovanlig – endast runt 25–30 fall rapporteras varje år. De flesta som blir sjuka är mellan 20–40 år, och ett fåtal är under 18.

Hur farligt är påssjuka?

Påssjuka är för de allra flesta inte farligt och sjukdomen går över av sig själv. Däremot finns det en liten risk att drabbas av följdsjukdomar, som hjärn- eller hjärnhinneinflammation, testikelinflammation och akut bukspottkörtelinflammation. Dessa följdsjukdomar kan vara allvarliga och kräva behandling, men risken att drabbas är mycket liten.

Vilka är symtomen på påssjuka?

tt vanligt symtom på påssjuka, och även det som har gett upphov till sjukdomens namn, är ömhet och svullnad i underkäken, vilket beror på svullna spottkörtlar. Svullnaden brukar synas tydligt på halsens utsida och kan likna en påse. Det är vanligt att svullnaden först uppkommer på halsens ena sida, för att sedan sprida sig till den andra.

Andra vanliga symtom på påssjuka är:

Kan man bli steril av påssjuka?

Hos män som smittas av påssjuka efter puberteten finns en liten risk att sjukdomen orsakar testikelinflammation, vilket kan leda till att man blir steril. Detta är dock mycket ovanligt.

Hur får man påssjuka?

Påssjuka smittar mycket lätt mellan människor via droppsmitta, till exempel när någon nyser eller hostar. Sjukdomen kan även spridas vid direktkontakt eller via kontakt med föremål där viruset finns. Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–3 veckor, och du kan smitta både en tid innan och efter att du insjuknar. Man kan även ha påssjuka utan symtom och ändå vara smittbärare.

Påssjuka kan man bara få en gång i sitt liv, och har du haft sjukdomen är du immun.

Påssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att en läkare som träffar en patient med påssjuka har en skyldighet att framföra det till Folkhälsomyndigheten och ansvariga smittskyddsläkare. Den som är smittad måste också, tillsammans med vårdpersonal, försöka lokalisera vilka andra som kan vara smittade för att försöka stoppa spridningen.

Vad gör man själv vid påssjuka?

Det bästa sättet att skydda sig mot påssjuka är genom att vaccinera sig. Sedan 1982 ingår vaccin mot påssjuka i barnvaccinationsprogrammet och därför är risken att få sjukdomen mycket liten. Dock har ett fåtal fall rapporterats där barn blivit sjuka trots att de är vaccinerade. Om du vet att du inte är vaccinerad mot påssjuka kan du uppsöka en vaccinationsmottagning.

Om du eller ditt barn blir sjuka i påssjuka ska ni vila. Sjukdomen går över av sig själv efter ungefär en vecka. Om feber och smärta blir besvärligt finns receptfria febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Läs alltid på förpackningen från vilken ålder läkemedlet är rekommenderat.

Hur behandlas påssjuka?

Det finns ingen behandling mot påssjuka, utan sjukdomen går över av sig själv.

När bör man söka vård?

Om du tror att du har blivit smittad av påssjuka ska du uppsöka en vårdcentral. Diagnos ställs genom att läkaren tar ett blodprov som kan påvisa om det finns virus eller antikroppar i blodet.

Om du eller någon i din närhet är sjuk i påssjuka och blir väldigt dålig eller får symtom som stelhet i nacken och kraftig huvudvärk, stora svårigheter att gapa, svälja och tugga eller får svullna testiklar bör du uppsöka en akutmottagning om vårdcentralen är stängd.

Vem kan hjälpa dig vid påssjuka?

Kan påssjuka behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, men för att helt kunna säkerställa en diagnos krävs en fysisk behandling.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 16:00
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:56
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: