Palliativ vård
 

Palliativ vård

Palliativ vård är till för att förbättra livskvaliteten för personer som är allvarligt sjuka. Palliativ vård brukar beskrivas som vård i livets slutskede. Läs mer.

70 mottagningar i närheten av dig
 
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa rådgivningsteamet Kiruna sjukhus, Medicin- Rehabilitering Kiruna sjukhus, Division Länssjukvård 1

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa rådgivningsteamet Gällivare sjukhus

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Axlagården Umeå Hospice

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa vårdavdelningen Falkenberg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa konsultteamet, Uppsala

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Byle Gård vårdavdelning

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
ASIH Stockholm Södra palliativ vårdavdelning, ASIH Stockholm Södra Långbro Park

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa enheten, Capio Geriatrik AB

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
SPSV, Slutenvård, Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Aleris Palliativa avdelningen Handen, Aleris ASIH/SPSV

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
ASIH Stockholm Norr vårdavdelning

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativ vårdavdelning SPSV, Ersta sjukhus

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Aleris Palliativa avdelningen Lidingö

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
LAH-avdelningen - Lasarettet i Enköping

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Palliativa rådgivningsteamet Kalix sjukhus, Kalix

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är en form av medicinsk vård som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer som lider av allvarliga sjukdomar. Det fokuserar på att lindra symtom och minska lidande, snarare än att bota sjukdomen. Palliativ vård brukar också beskrivas som vård i livets slutskede.

Vilka olika faser finns inom palliativ vård?

Man brukar prata om tre olika faser inom palliativ vård. Den första fasen är den inledande fasen, där fokus ligger på att stabilisera symtom och behandla sjukdomen för att ge patienten bästa möjliga livskvalitet. Den andra fasen innebär en gradvis försämring av patientens tillstånd och ökad behov av symtomlindring och omvårdnad. I den tredje och sista fasen är sjukdomen oftast avancerad och patienten kan vara i slutskedet av sitt liv. Här är målet att ge patienten en värdig sista tid i livet, samt att stödja familjen under denna svåra period.

Hur länge kan man få palliativ vård?

Hur länge man får palliativ vård beror på patientens individuella behov och sjukdomsförlopp. Vissa patienter får palliativ vård under en kortare period, medan andra kan behöva det under flera månader eller år. Det beror på vilken sjukdom det handlar om, hur sjukdomen utvecklas och hur väl patienten svarar på behandling och symtomlindring.