Njurinflammation
Man med njurinflammation som håller en hand på huvudet av smärta

Njurinflammation

Vid njurinflammation har det uppstått en inflammation i en särskild del av njurarna, detta kan medföra trötthet och sämre aptit.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med njurinflammation på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Njurinflammation

Om njurinflammation
 • Diagnosen njurinflammation innebär att det uppstått en inflammation i en särskild del av njurarna som har i uppgift att filtrera blodet.
 • Vid njurinflammation behöver du söka vård, eftersom njurarna annars kan ta skada.
 • Njurinflammation behandlas med olika typer av receptbelagda preparat, och många som drabbas av inflammationen blir helt friska.
Viktiga länkar
Om njurinflammation

Vid njurinflammation har det uppstått en inflammation i en särskild del av njurarna. Inflammationen kan orsaka permanenta skador på njurarna om det inte upptäcks i tid. Läs mer.

Om njurinflammation

Njurinflammation är ett tillstånd som påverkar en särskild del av njurarna. Delen som inflammationen angriper har en betydande roll när det kommer till kroppens kapacitet att filtrera blod, och därför är det viktigt att söka vård om du har symtom. Somliga får dock inga symtom alls vid njurinflammation, och upptäcker därför inte sjukdomen förrän den redan gjort mycket skada på njurarna.

Hur känns njurinflammation?

Symtomen vid njurinflammation kan variera från person till person. Vissa får inga symtom alls, andras symtom utvecklas långsamt under en längre tid, medan somliga får så kallad akut njurinflammation och blir dåliga väldigt snabbt. Om inflammationen utvecklas långsamt är det vanligt att känna av trötthet och sämre aptit, eller märka av att du gått upp i vikt väldigt fort utan någon klar orsak. Du kan även få något av följande symtom:

 • rosa eller kolafärgad urin – beror på röda blodkroppar
 • skummande urin – beror på att det finns ett överskott av protein i urinen
 • vätskeansamlingar – ger svullnader i händer, fötter, ansikte eller mage
 • högt blodtryck.

Om du däremot får akut njurinflammation kan du även få symtom som:

Varför får man njurinflammation?

Det finns flera olika sjukdomar och infektioner som kan orsaka en njurinflammation. Ofta handlar det om att ditt immunsystem producerar antikroppar som skapar en reaktion på kroppens egen vävnad. I många fall uppstår inflammationen dock utan någon klar orsak. Exempel på tillstånd som kan orsaka njurinflammation är följande:

 • en sjukdom i immunsystemet
 • en sjukdom i blodkärlen
 • virusinfektion – till exempel hepatit A eller C
 • bakterieinfektion – till exempel halsfluss eller svinkoppor
 • sjukdomar som orsakar högt blodtryck
 • diabetes.

Egenvård vid njurinflammation

Det finns en del saker du själv kan göra om du blivit diagnostiserad med njurinflammation. Många överviktiga patienter med njurinflammation får rådet att försöka bli av med en del av övervikten, eftersom övervikt kan belasta njurarna. Samma sak gäller för patienter som röker.

Det är en god idé att försöka röra dig i den mån du kan och orkar. Det är vanligt att ha saltansamlingar i kroppen vid njurinflammation, vilket kan leda till högt blodtryck. Därför är det även viktigt att försöka dra ner på saltintaget genom kosten.

Hur behandlas njurinflammation?

Vilket typ av behandling som är aktuell vid njurinflammation beror på vad som orsakat tillståndet. Syftet är att se till att njurarnas funktion inte försämras. Du kan till exempel få läkemedel mot högt blodtryck, eller läkemedel som ska reducera risken för blodproppar eller driva ut vätska som samlats i kroppen. Om inflammationen uppstått på grund av en bakterieinfektion kan det också vara aktuellt med antibiotikabehandling.

Somliga behöver ingen behandling alls vid njurinflammation, utan behöver bara vänta ut symtomen tills inflammationen försvinner av sig själv.

Diagnos vid njurinflammation

Om du har symtom som ger misstanke om njurinflammation är det viktigt att söka vård så fort möjligt. Du kan vända dig till en vårdcentral och boka en tid för undersökning och provtagning.

Vem kan hjälpa dig vid njurinflammation?

Kan njurinflammation behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan hjälpa till med att bedöma symtom, och remittera dig vidare om det finns misstanke om njurinflammation.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: