Neurolog barn och ungdom
 

Neurolog barn och ungdom

En neurolog barn och ungdom hjälper till med diagnos och behandling vid neurologiska sjukdomar hos unga. Läs mer.

55 mottagningar i närheten av dig
 
Neonatalavdelning Falun, Falu lasarett

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Avdelning 34 Barn- och ungdomsmedicin Falun, Falu lasarett

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Mottagning Barnneurologi 2 Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Neurologmottagningen för barn och ungdom, Uppsala

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Barn- och ungdomsmedicinavdelning Helsingborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en barnneurolog?

En barnneurolog är en läkare som har specialiserat sig inom neurologi för barn och ungdomar. Barnneurologer har kunskap och erfarenhet när det gäller att diagnostisera och behandla sjukdomar och störningar som påverkar barns nervsystem.

Vad kan en neurolog barn och ungdom hjälpa till med?

En barnneurolog kan hjälpa till med en rad olika sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar. Barnneurologer kan behandla epilepsi, hjärnförlamning, migrän, neuromuskulära sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar som autism och ADHD. De kan också arbeta med barn som har rörelsesvårigheter, talfördröjningar och inlärningssvårigheter som kan kopplas till neurologiska problem. Barnneurologer utför olika typer av neurologiska tester och undersökningar för att kunna göra en diagnos och göra en behandlingsplan. Genom att arbeta tillsammans med familjen och andra specialister, kan en barnneurolog hjälpa till att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med neurologiska störningar.