Hemtjänst
 

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att du får vård och omsorg i ditt eget hem. Det är kommunen som avgör om du är berättigad hemtjänst eller inte. Läs mer.

5 mottagningar i närheten av dig
 
Alfa med hjärtat AB, Våxtorp

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Inga tillgängliga tjänster att boka online
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Hemvårdsförvaltningen, Halmstad

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst tilldelas dem som inte själv kan tillgodose sina behov i vardagen. Det innebär att du, eller en anhörig till dig, kan ansöka om att du ska få hjälp och bli omhändertagen där du bor. Din kommun utfärdar beslutet om vem som ska få hemtjänst, men privata vårdbolag kan utföra hemtjänsten. 

Vad ingår i hemtjänst?

Vad som ingår i hemtjänst beror på vad du har för behov. När du ansöker om hemtjänst får du ange vilken slags hjälp du behöver. Det kan handla om till exempel hjälp med hushållssysslor, handling, hygien, motion eller delning av medicin. Poängen med hemtjänsten är att det ska underlätta din vardag, och att du ska känna dig trygg. 

Du kan också få hemsjukvård parallellt med hemtjänst. Hemsjukvård kan vara aktuellt om du behöver mer komplex medicinering, rehabilitering eller annan omvård som inte hemtjänsten kan utföra. 

Hur många timmar hemtjänst kan man få?

Hur många timmars hemtjänst man behöver varierar, och det är kommunen som avgör hur många timmars hjälp av hemtjänsten du är berättigad. I vissa kommuner finns det ett maxtak på 120 timmars hemtjänst i månaden, och behöver du mer hjälp än så bör andra alternativ diskuteras.

Vad kostar hemtjänst?

Hemtjänst kostar olika mycket beroende på i vilken kommun du bor, och i vilken utsträckning du behöver hjälp.