Företagshälsovård
 

Företagshälsovård

Företagshälsovård är hälsotjänster och rådgivning för att främja välmående på arbetsplatsen.  Läs mer.

5 mottagningar i närheten av dig
 

Vad gör, vad är och hur fungerar företagshälsovård?

Företagshälsovård är en tjänst som erbjuds till företag och deras anställda för att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Det innebär att förse företaget med nödvändig vård och stöd för att säkerställa de anställdas hälsa och skapa en trygg arbetsmiljö. 

Hur hittar jag företagshälsovård nära mig?

För att hitta företagshälsovård nära dig kan du kontakta olika hemsidor som erbjuder denna tjänst. Många företagshälsovårdsföretag har en lista på sina hemsidor där de listar vilka tjänster de erbjuder och vilka områden de är verksamma inom. Det kan också vara bra att kontakta andra företag i din närhet och fråga vilka serviceleverantörer de använder.

Är företagshälsovård gratis?

Företagshälsovård är inte gratis, utan företaget betalar en avgift för de tjänster som erbjuds. Avgiften kan variera beroende på vilken serviceleverantör man använder och vilka tjänster man väljer att ta del av. Priserna kan bestämmas utifrån företagets storlek, antal anställda och vilka specifika behov företaget har.

Vilka jobbar inom företagshälsovård?

Inom företagshälsovård finns det olika yrkesgrupper som kan vara involverade för att säkerställa en heltäckande och kvalitativ vård. Vanligtvis kan detta inkludera

 

• läkare

• sjuksköterska

• arbetsterapeut

• fysioterapeut

• psykolog

• hälsovetare

• ergonom

• kostrådgivare.

 

Beroende på företagets behov kan det finnas andra specialister eller experter tillgängliga för att ge rådgivning och stöd inom specifika områden.