Arbetsprov
Patient som utför arbetsprov.

Arbetsprov

Arbetsprov innebär att man mäter ditt EKG för att se hur ditt hjärta presterar medan du anstränger dig.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder arbetsprov där det passar dig.

Boka tid för arbetsprov

Hjärtcentrum Stockholm
Arbets-EKG/Arbetsprov
Kungsholmen, Stockholm
Hjärtcentrum Stockholm
Arbets-EKG/Arbetsprov
Kungsholmen, Stockholm
Hjärtcentrum Västerås
Arbets-EKG/Arbetsprov
Västerås
Hjärtcentrum Stockholm
Arbets-EKG/Arbetsprov
Kungsholmen, Stockholm
Hjärtcentrum Stockholm
Arbets-EKG/Arbetsprov
Kungsholmen, Stockholm
Hjärtcentrum Stockholm
Arbets-EKG/Arbetsprov
Kungsholmen, Stockholm

Snabba fakta om Arbetsprov

Om arbetsprov
 • Ett arbetsprov är ett test av din fysiska kapacitet.
 • Provet ger viktig information om framförallt hjärtats funktion.
 • Under ett arbetsprov sitter du oftast på en testcykel medan man kontrollerar ditt EKG.
Viktiga länkar
Vad är ett arbetsprov?

Ett arbetsprov är ett test av ditt hjärtas förmåga medan du anstränger dig. Läs mer.

Vad är ett arbetsprov?

Ett arbetsprov är ett test som är utformat för att visa hur hög fysisk kapacitet du har. Alltså hur din kropp presterar när du anstränger dig. Ett arbetsprov kan utföras på olika sätt och omfatta olika tester. Vanligtvis cyklar du på en testcykel. En viktig del är att du har elektroder fästa på kroppen som visar ditt hjärtas aktivitet. Ett arbetsprov visar då ditt EKG-värde. Man kan bland annat se om ditt hjärta får den mängd syre det behöver vid olika belastningar och dra slutsatser utifrån eventuella anomalier i hjärtats rytm.

Ett arbetsprov kan vara en del av en grundlig hälsokontroll. Ibland görs det för att bedöma om du är i skick för en större operation, för att se om du har en hjärtsjukdom eller om du har sökt ett jobb eller en utbildning som är fysiskt krävande. Resultatet av ett arbetsprov jämförs med normalvärden och kan vara en viktig del av en diagnos.

När är det extra viktigt att göra arbetsprov?

Ett arbetsprov ger viktig information om du har eller om man misstänker att du har något av följande problem:

När ska man inte genomföra ett arbetsprov?

Du ska inte göra ett arbetsprov om du har anledning att tro att du riskerar att må dåligt av den ansträngning det innebär att göra provet. Här är några tillstånd under vilka du inte ska göra arbetsprov:

 • feber
 • huvudvärk
 • illamående
 • du har nyligen drabbats av kärlkramp eller har kärlkramp som försämrats
 • du har högt blodtryck som är obehandlat
 • du har anledning att tro att du kommer att prestera sämre än normalt.

Så går arbetsprov till

Metod

Man börjar ofta med att mäta ditt EKG medan du vilar. Elektroder fästs på bröstet, handlederna och vristerna. Om du har mycket hår kan området där elektroderna ska sitta behöva rakas för att de ska fästa. Läkaren som ansvarar för arbetsprovet tar sedan ställning till om du är i tillräckligt bra fysiskt skick för att kunna genomföra provet. Pulsen och blodtrycket mäts och det är vanligt att man lyssnar på ditt hjärta och dina lungor.

Under ett arbetsprov ökas motståndet stegvis medan du cyklar, går på en gångmatta eller använder en armcykel. Räkna med att själva provet tar omkring tio minuter. Det är inte bara ditt EKG som mäts under testet utan man observerar även din puls, antalet andetag per minut och ditt blodtryck. Du får också beskriva verbalt hur jobbigt du tycker att det är. Det hela övervakas mycket noga så att arbetsprovet ska kunna avbrytas direkt om du skulle få problem under testet.

Innan arbetsprov

Så här kan du förbereda dig inför ett arbetsprov:

 • Ta med dig kläder och skor som passar för uppgiften. Provet görs ofta i bar överkropp.
 • Ha inte hudkräm där man kommer att fästa elektroderna.
 • Undvik nikotin i två timmar före provet.
 • Ät och drick i lagom mängd omkring två timmar före ett arbetsprov.

Efter arbetsprov

Det är inget särskilt som du behöver tänka på efter ett arbetsprov. Fortsätt dagen som du skulle ha gjort efter ett träningspass. Du som inte är van vid att träna kan känna viss träningsvärk. Resultatet av ett arbetsprov ges skriftligen till den läkare som gett dig en remiss och som sedan går igenom med dig vad provet visade. Om du mår dåligt under eller alldeles efter ett arbetsprov så får du vård på plats.

Vad kostar ett arbetsprov?

Pris på arbetsprov om du har en remiss kan variera lite beroende på vilken region du bor i. Räkna med att det kan kosta omkring en hundralapp. Om du väljer att göra arbetsprov privat kan 2 000 kronor vara ett riktmärke när det gäller pris. Vad du får betala beror på ditt val av klinik och vad som ingår, ofta är ett arbetsprov med EKG ett av flera tester som genomförs.

Fördelar med arbetsprov

 • Ett arbetsprov kan ge viktig information om framförallt ditt hjärta.
 • Det går relativt fort att genomföra ett arbetsprov.

Nackdelar med arbetsprov

 • Om du är i dåligt skick kan det vara farligt att göra ett arbetsprov.
 • Du kan behöva raka dig på bröstet och genomföra testet barbröstad.

Vem kan hjälpa dig med arbetsprov?

Kan arbetsprov utföras av nätläkare?

En nätläkare kan svara på din frågor om arbetsprov och ge dig en remiss.

Publicerad:
22 januari 2023 kl 19:11
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 15:42
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt