karta knapp bakgrund
Filter
Lediga tider
0
0
0
0
Öppettider
32
34
Specialistområden

Äldrevårdsmottagning i Bromma

På vården.se kan du jämföra 4 Äldrevårdsmottagningar i Bromma. Boka tid på den mottagning som passar dina behov bäst
55 mottagningar i närheten av Bromma

Vad har äldrevårdsmottagningar i Bromma för snittbetyg?

I nuläget finns det inga omdömen på äldrevårdsmottagning i Bromma. Lämna gärna ett omdöme om just din äldrevårdsmottagning i Bromma så att fler patienter kan hitta rätt vård!

Vilken äldrevårdsmottagningar är bäst i Bromma?

Eftersom det inte finns några omdömen på äldrevårdsmottagningar i Bromma idag så är det svårt att säga vilken som är bäst. Du kan till exempel jämföra öppettider eller adress, för att se vilken äldrevårdsmottagningar som passar bäst för just dig.

Så tycker patienter om äldrevårdsmottagningar i Bromma

Vilka äldrevårdsmottagningar i Bromma har öppet på kvällar och helger?

Om du behöver hjälp på kvällen eller helgen kan du vända dig till någon av dessa äldrevårdsmottagningar:

Geriatrik – läran om åldrandets sjukdomar

En geriatriker är en läkare som är specialiserad inom åldrandets sjukdomar. Geriatrikern och övrig sjukvårdspersonal inom området geriatrik arbetar med att främja äldres hälsa och att förebygga och behandla de hälsoproblem de möter. Äldre personer tenderar att ha unika hälsosituationer, många långvariga eller kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar gör att vårdbehovet kan vara komplicerat.

Multisjukdom medför många läkemedel och risken för att medicinerna påverkas av varandra och ger nya biverkningar ökar. Symptomen är annorlunda än för unga personer med samma sjukdom och det är inte ovanligt att äldre personer svarar långsammare på behandling. Risken för nedsatt aptit, viktminskning, intorkning, fall, förvirring, gångsvårigheter och många andra hälsoproblem ökar med åldern och gör att dessa personer behöver ett få ett bra stöd från sjukvård, omsorg och sina anhöriga.

Äldreomsorg

Syftet med äldreomsorgen är att hjälpa personer över 65 års ålder att klara sin vardag. Äldreomsorgen utförs främst av kommunerna och syftet är att du ska få hjälp i din vardag så att du kan leva tryggt och självständigt. Du kan få hjälp med hemtjänst, bostadsanpassning, trygghetslarm, dagverksamhet, särskilt boende med mera. Biståndshandläggarna i kommunen är de som bedömer och beslutar vad du behöver och har rätt till för hjälp och insatser.  

Avgiften för äldreomsorgen bestäms av kommunen och grundas på din inkomst. Med inkomst menas bland annat olika pensioner, bostadstillägg, räntor och utdelning av aktier.

Hemtjänst

Många väljer att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det kan kännas tryggt och om minnet börja svikta är det skönt att bo i en miljö man känner till väl och hittar i. Hemtjänsten kan hjälpa dig med vardagliga sysslor så att du kan bo kvar i ditt hem längre.

Hemtjänsten utför bara de insatser som biståndshandläggaren på kommunen beviljat.  Du och eventuellt någon av dina anhöriga träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation och dina behov. Biståndshandläggaren gör en bedömning och lämnar sedan ett beslut om vad för typ av service och hjälp du har rätt till. Ibland kan hjälpbehovet vara tillfälligt, till exempel efter en operation eller skada.

Om behovet ändras, antingen ökar eller minskar ska beslutet som biståndshandläggaren utfört uppdateras genom en ny bedömning.

Exempel på insatser som hemtjänsten utför är:

  • Personlig omvårdnad – t.ex. påklädning, dusch, toalettbesök.
  • Ledsagning – någon som kan följa med dig på personliga ärenden/utflykter.
  • Avlösning – hemtjänsten kan vara hos dig om du inte kan var ensam när din anhörig är ute och gör ärenden.
  • Aktivitet – stöd för att genomföra aktiviteter som är viktiga, t.ex. promenader.
  • Måltider – hjälp med lättare matlagning eller tillsyn och sällskap vid måltid.
  • Ärenden – till exempel apoteksärenden.
  • Städning – uppsnyggning, sopa upp smulor eller torka av en bänk gör den vanliga hemtjänst personalen. Större städning med bland annat dammsugning utförs oftast av städföretag som hemtjänsten samarbetar med.
  • Inköp – du kan få hjälp med att skriva inköpslista, handling och upplockning av varor.
  • Tvätt – även strykning och mangling.
  • Tillsyn – en liten pratstund eller hjälp med något du önskar få hjälp med.

Många av landets kommuner har infört valfrihet inom hemtjänsten, det innebär att du kan välja vilka som ska utföra tjänsterna hemma hos dig, antingen ett privat företag eller den kommunala hemtjänsten. De privata företagen som utför hemtjänst har avtal med, och är där med godkända av kommunen de är verksamma inom.

Att välja hemtjänst kan vara svårt, framförallt när det är första gången man använder sig av hemtjänst. Finns det någon i personalen som talar ditt modersmål? Hur många olika personer kommer du få hjälp av? Kan du få hjälpen vid samma tidpunkt varje gång? Hur undviker de att du ska behöva instruera varje enskild person i personalen hur du vill ha din hjälp utförd varje gång?

När du bestämt dig för vilken utförare du vill använda dig av ska ni gemensamt gå igenom beslutet som biståndshandläggaren gjort och bestämma hur du vill ha din hjälp utförd. Om du inte är nöjd med hemtjänsten du valt kan du när som helst byta utförare.

Grundpriset för hemtjänst varierar mellan kommunerna i landet men månadsavgiften grundas alltid på din inkomst. Avgiften betalar du till kommunen oavsett om du valt en privat eller kommunal hemtjänst.

Seniorboende

Seniorboende är nästan som vanliga lägenheter. De är utformade på ett sätt som gör att du ska kunna bo där länge och åldras i lägenheten. De är anpassade för om du skulle få ett funktionshinder i framtiden, låga eller inga trösklar, rymliga badrum och hiss. Det finns ofta utrymmen för gemensamma aktiviteter till exempel en matsal, träningsrum och bibliotek.

Det kan vara hyres- eller bostadsrätter och du kan hitta en sådan bostad via kommunens bostadsförening, bostadsbolag, privata hyresvärdar eller mäklare. Inflyttningsreglerna varierar men på många seniorboenden räcker det med att du fyllt 50 eller 55 år. Seniorbostäder kan även kallas plusboenden, bogemenskaper, trivselhus, livsstilsboenden och kooperativ.

Särskilt boende

Särskilt boende är ett boendeform som erbjuder service, omvårdnad och sjukvård dygnet runt. Du bor i egen lägenhet eller i ett större rum med dina egna möbler. Bland personalen finns vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och en läkare gör regelbundna besök. Här finns ofta gemensamma lokaler för aktiviteter, gemenskap eller måltider.

När det inte längre är tillräckligt med hemtjänstens insatser kan det vara tryggare att bo på ett särskilt boende. Vill du ansöka om särskilt boende ska du vända dig till biståndshandläggaren på kommunen. Den samlande beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende, men andra benämningar som förekommer är vård- och omsorgsboende, servicehus, sjukhem, demensboende, ålderdomshem, omsorgsboende, omvårdnadsboende och gruppboende.