Ett rött band som symboliserar solidaritet för människor som lever med hiv och aids.

Aids

Aids är en sexuellt överförbar könssjukdom som angriper immunförsvaret, och som orsakas av viruset hiv.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med aids på en plats som passar dig.

Vad är aids?

Aids är en sexuellt överförbar könssjukdom som angriper immunförsvaret. Läs mer.

Vad är aids?

Aids är slutstadiet av den infektion som förs över via hivviruset. Viruset förstör vita blodkroppar och drabbar alltså immunförsvaret. Med tiden kan aids leda till allvarliga komplikationer eftersom kroppen inte orkar kämpa lika bra efter att immunförsvaret försvagas. Man kan också säga att aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som kan drabba patienten när hiv har försämrat immunförsvaret under en längre tid. Lunginflammation är ett exempel på en följdsjukdom som många med aids drabbas av.

Det kan ta flera år från det att du smittats med hiv tills du utvecklat aids.

Obehandlad aids är dödligt. Aids och hiv kan inte botas men mängden virus kan med medicinering tryckas tillbaka så att du inte utvecklar aids. Dödligheten bland aidssmittade är hög, men bara om sjukdomen inte behandlas i tid.

Kan man bota aids?

Om man sätter in behandling i tid kan du leva med aids, eller åtminstone hiv, utan att det påverkar dig nämnvärt. Du kan ha en partner, ha sex och arbeta som vanligt. Nivåerna av virus i blodet kan vara så låga att de inte ens går att mäta. De försvinner dock inte helt så du får räkna med att fortsätta ta läkemedel under resten av ditt liv.

Aids symtom

Aids och hiv har olika symtom beroende på vilket stadium sjukdomen är i. Exempel på tidiga symtom:

  • ömmande och svullna lymfkörtlar
  • feber
  • halsont
  • värk i musklerna
  • ont i huvudet
  • små ljusröda utslag.

Tecken på att du har varit infekterad ett tag kan vara:

  • mjälleksem
  • svamp inne i munnen
  • bältros
  • trötthet.

Det är med andra ord allmänna symtom som sällan kopplas ihop med aids. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att testa sig. Det är enda sättet att få veta säkert om du har hiv.

Om du har utvecklat aids kan det märkas genom att du får hosta och feber som inte ger med sig och att du går ner i vikt.

Orsak till aids

Aids ursprung är okänt. Det finns flera olika teorier kring vad som låg bakom de första fallen bland människor. En vanlig teori är att det skedde en virusövergång från schimpanser till människor i Västafrika under början av 1900-talet. Sjukdomen upptäcktes dock inte förrän 1981.

Hur smittar aids och hiv?

Hiv smittar i första hand vid sexuell kontakt. Vaginala och anala samlag medför störst risk för smitta. Hiv kan också smitta via blod. Det är relativt vanligt att missbrukare som delar sprutor med varandra får aids på det sättet. Ett barn kan också smittas under graviditeten eller genom bröstmjölken om mamman har hiv.

En person som behandlas för hiv på rätt sätt, och som därmed har vad man kallar för välinställd behandling, smittar inte. Hiv är inte luftburet och du kan inte få aids av att vistas i samma rum som någon som är smittad eller genom att dela kläder eller handdukar. Hiv överförs heller inte, så vitt man har kunnat visa, via saliven.

Egenvård vid aids

Allt du kan göra som påverkar ditt immunförsvar på ett positivt sätt är bra om du har hiv eller aids. Du ska också försöka undvika sådant som är negativt för immunförsvaret. Att äta hälsosamt och varierat, att sova bra och att motionera stärker kroppens förmåga till läkning. Rökning har en starkt negativ effekt på immunförsvaret.

När det gäller de många olika symtom som aids kan ge finns det ofta ett receptfritt läkemedel du kan ta, till exempel krämer mot svamp eller febernedsättande.

Genom att använda kondom eller motsvarande vid sexuella kontakter får du ett gott skydd mot aids. Tänk på att även använda kondom på sexlekasaker som du använder tillsammans med någon annan.

Behandling vid aids

Det finns flera olika läkemedel som minskar mängden virus oavsett om du nyss har blivit smittad med hiv eller om du har utvecklat aids. Dessa kallas ibland för bromsmediciner. Vilken kombination av läkemedel du kommer att få beror bland annat på hur länge du varit smittad och om du får biverkningar av medicinerna.

Barn med aids kan i regel leva precis som vanligt och delta i samma aktiviteter som andra barn. Detta tack vare att behandlingen är så effektiv idag. Postexpositionsprofylax är en behandling som kan ges efter att du haft oskyddat sex med någon som har aids. Behandlingen minskar risken för att du ska smittas.

De komplikationer i form av sjukdomar som uppkommer på grund av att kroppens immunförsvar har försvagats kan också behöva behandlas.

Varför kan man inte bota aids?

Med tanke på hur mycket det forskats kring aids kan man tycka att det är konstigt att det inte finns något vaccin eller något läkemedel som botar aids helt och hållet. Det finns flera teorier kring varför hivviruset inte försvinner helt ur kroppen, trots långvarig behandling. Det har att göra med i vilken typ av celler viruset bygger in sin arvsmassa. Hivviruset muterar lätt och finns i ett stort antal varianter. Det gör det svårt att ta fram ett fungerande vaccin.

Diagnos vid aids

Om du tror att du kan ha smittats med hiv är du skyldig att testa dig, även om du inte uppvisar några symtom. Hiv lyder under smittskyddslagen och du kan behöva svara på frågor om vilka du har haft sex med. Du kan kallas till test om en partner testat positivt.

Vem kan hjälpa dig vid aids?

Kan aids behandlas av nätläkare?

Nätläkare kan inte diagnostisera eller behandla aids men kan ge råd och behandlingar av eventuella följdsjukdomar.

Publicerad:
15 januari 2023 kl 02:22
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 12:54
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!