Sprututbytesverksamhet
 

Sprututbytesverksamhet

En sprututbytesverksamhet är en mottagning där personer som injicerar droger får möjlighet att byta till nya sprutor och kanyler (sprutbyte).  Läs mer.

20 mottagningar i närheten av dig
 
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health
2.7 (4)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytet S:t Göran, Beroendecentrum Stockholm

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytesmottagning, Skövde

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytesmottagningen, Gotland

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Infektionsmottagning Lund
5.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Infektionsmottagning Malmö

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytesmottagning Helsingborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprutbytesmottagning Kristianstad

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytet Södermalm, Beroendecentrum Stockholm

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Sprututbytesmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
4.4 (6)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en sprututbytesverksamhet?

En sprututbytesverksamhet är en mottagning där personer som injicerar droger får möjlighet att byta till nya sprutor och kanyler (sprutbyte). Syftet med sprutbytet är att minska spridningen av hepatit C och hiv. Sprututbytesmottagningar finns i flera delar av Sverige, som  Malmö, Helsingborg, Kalmar, Stockholm och Kristianstad, men infördes först i Lund. 

Vad gör en sprututbytesverksamhet? 

Sprututbytesverksamheter erbjuder personer med injektionsmissbruk rena injektionsverktyg, genomför utbildningsinsatser och ger råd och stöd. En sprututbytesverksamhet arbetar också med att motivera till frivillig vård och behandling för missbruk eller beroende.