Habilitering
 

Habilitering

Habilitering är stödinsatser som är till för att hjälpa personer med någon form av funktionsnedsättning att kunna ha en fungerande vardag, Läs mer.

124 mottagningar i närheten av dig
 
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habilitering Uddevalla, Vänersborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habilitering Karlskrona

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, Bromma

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Linde vuxna, Johanneshov

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Södertälje vuxna, Södertälje

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Järva vuxna, Rinkeby/Kista

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringens resurscenter

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Tullinge vuxna, Botkyrka

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Stockholm vuxna, Södermalm

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Sollentuna

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad betyder habilitering?

Habilitering handlar om att stödja och främja en funktionsnedsatt persons förmåga att fungera och delta i samhället på bästa sätt. Det kan handla om både fysiska, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Målet med habiliteringen är att skapa förutsättningar för människor att leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Vilka metoder finns för habilitering?

Det finns flera olika metoder för habilitering. Valet av metod vid habiliteringen beror på den specifika funktionsnedsättningen och individens behov. Det kan handla om rehabiliterande träning i form av fysiska övningar för att öka styrka, rörlighet och kroppskontroll. Kognitiv rehabilitering är en annan metod inom habilitering som fokuserar på att förbättra och återställa kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, problemlösning och språk.   För personer med språkliga eller kommunikativa svårigheter kan kommunikations- och språkträning vara en del i habiliteringen. Vid habilitering kan det också vara viktigt att erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning kring de psykiska och sociala aspekterna av funktionsnedsättningen. Det kan involvera att arbeta med självkänsla, relationer, anpassning till samhället och att förstå och hantera eventuella psykiska utmaningar.

Dessa är bara några exempel på metoder för habilitering, och det är viktigt att anpassa dem individuellt för att tillgodose varje persons unika behov och mål.