Arbets- och miljömedicinsk verksamhet
 

Arbets- och miljömedicinsk verksamhet

Arbets- och miljömedicinsk (AMM) verksamhet, eller arbets- och miljömedicinsk klinik,  är en medicinsk specialitet som utreder och behandlar personer med arbets- och miljörelaterad ohälsa.  Läs mer.

10 mottagningar i närheten av dig
 
Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Uppsala

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
4.9 (2)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum VMC, Göteborg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en arbets- och miljömedicinsk verksamhet?

Arbets- och miljömedicinsk (AMM) verksamhet, eller arbets- och miljömedicinsk klinik,  är en medicinsk specialitet som utreder och behandlar personer med arbets- och miljörelaterad ohälsa. De arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av miljön. På Arbets- och miljömedicin finns oftast ST-läkare i arbets/yrkes- och miljömedicin, ergonomer, psykologer och sjuksköterskor. 

Vad gör en arbets- och miljömedicinsk verksamhet?

På en arbets- och miljömedicinsk verksamhet utförs utredningar och bedömningar av hälsofrågor kopplade till arbetsmiljö och miljöfaktorer. Det inkluderar allt från undersökningar av arbetsrelaterade sjukdomar, till rådgivning om förebyggande åtgärder, hantering och hälsofrämjande insatser. 

När bör man vända sig till en arbets- och miljömedicinsk verksamhet? 

Du bör vända dig till en arbets- och miljömedicinsk mottagning när du behöver utreda eller hantera hälsofrågor relaterade till arbetsmiljön eller faktorer kopplade till miljön. Det kan inkludera situationer där du misstänker arbetsrelaterade sjukdomar eller exponering för skadliga ämnen på arbetsplatsen.