Kvalitetssäkring

Ständig kontroll för att säkerställa korrekt information

Vi på Vården.se arbetar kontinuerligt med att säkerställa att informationen om alla vårdgivare är korrekt. Den information som syns på vår sida har vi fått direkt från enskilda vårdgivare eller hämtat från offentliga databaser. Det är respektive vårdgivares ansvar att den information som publiceras är korrekt och uppdaterad.

Vi samlar legitimerade vårdgivare

Socialstyrelsen är den myndighet som har ansvar för att granska vård och omsorg. Då vi inte har möjlighet att kontrollera samtliga vårdgivare följer vi alltid Socialstyrelsens rekommendationer och har endast med vårdgivare som godkänts av dem.

Vi följer riktlinjer som bestäms av branschförbund

Inom de vårdområden som inte kräver en legitimation följer Vården.se de riktlinjer som respektive branschförbund beslutar om. Vi har i de flesta fall nära samarbeten med förbunden och enbart aktörer som godkänts av respektive branschförbund finns med på Vården.se.

Vården.se bedriver ingen vård

Vården.se är en samlingsplats med information om vårdgivare. Vi har ingen direkt koppling till enskilda vårdgivare, regioner eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi bedriver alltså ingen vård och tar inte heller ansvar för den vård som vårdgivarna i söktjänsten erbjuder.

Om du upplevt brister inom vården

Alla har rätt att få den vård de behöver, att bli bemött med respekt och att få tydlig information om sin hälsa. Om vården har brustit i detta ska du i första hand kontakta vårdgivaren som du har besökt. Vårdgivaren är skyldig att svara på alla klagomål och ge dig en förklaring till det som hänt. Eftersom vi på Vården.se inte har någon direkt koppling till enskilda vårdgivare kan vi inte hjälpa dig med detta. Behöver du hjälp kan du istället vända dig till Patientnämnden, som fungerar som en länk till vårdgivaren.

I vissa fall kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreda ditt ärende, om du är missnöjd med det svar som du fått från din vårdgivare. Läs mer om synpunkter och klagomål på vården på Socialstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 5 juni 2020