Synnedsättning
Kvinna med en synnedsättning testar glasögon.

Synnedsättning

Synnedsättning kan innebära allt från suddig syn på nära eller långt håll till att ögat bryter ljuset fel så att synen störs.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med synnedsättning på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Synnedsättning

Viktiga telefonnummer

Vid akut synnedsättning eller om din syn blir suddig ska du ringa 112 eller 1177.

Vad är en synnedsättning?

Synnedsättning innebär att din syn är försämrad. Läs mer.

Vad är en synnedsättning?

Att ha en synnedsättning innebär att du inte ser lika bra som normalt. De flesta får nedsatt syn när de blir äldre, och det är oftast inte värre än att det kan korrigeras med antingen glasögon eller linser. En synnedsättning kan också vara allvarlig och man talar om synnedsättning hela vägen ner till blindhet.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) har du en synnedsättning om din synskärpa är 0,3 eller sämre efter korrigering eller om ditt synfält är mindre än 20 grader. Men det är inte alltid den definition används för att dra gränsen för vad som ska räknas som en synnedsättning.

Hur märker man om man har en synnedsättning?

Det finns flera olika symtom på synnedsättning, om du känner igen något av följande bör du ta kontakt med en optiker för att få synen kontrollerad.

  • Du ser inte längre lika tydligt på ena ögat eller båda ögonen.
  • Det du fokuserar blicken på verkar förvridet.
  • Någon del av synfältet är suddigt.
  • Du drabbas av dubbelseende.

Symtomen kan komma snabbt men det är vanligare att en synnedsättning kommer så långsamt att du hinner anpassa dig och inte märker av den lika tydligt. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt med regelbundna synkontroller.

Vilka orsaker kan det finnas till synnedsättning?

Det finns mång olika synnedsättningar som kan bero på olika saker. Tillfällig synnedsättning beror ofta på svullen hornhinna. En svullen hornhinna kan inte släppa igenom ljus lika bra vilket ger en synnedsättning och kan leda till att du bländas ofta. Hornhinnan kan svullna av många olika orsaker, till exempel en skada på ögat, inflammation eller en infektion. Svullnaden kan vara tillfällig och gå tillbaka snabbt. Allvarligare infektioner och inflammationer kan dock ge ärr på hornhinnan som ger en permanent synnedsättning.

Hornhinnan kan också bli grumlig genom en sjukdom som kallas dystrofi. Grå starr, eller katarakt som man också säger, är en vanlig anledning till synnedsättning hos personer över 65 år. Grå starr kan inte avhjälpas med linser eller glasögon då det gör linsen grumlig. Grön starr är allvarligare än grå starr och kan påverka allmäntillståndet samtidigt som synen snabbt försämras.

Synnedsättning kan ha många andra orsaker än starr och svullen hornhinna, här är några av de vanligare:

  • blodpropp i ögat
  • åldersförändringar
  • slag mot ögat
  • näthinneavlossning.

Varför får man synnedsättning vid diabetes?

Vid diabetes kan det uppstå förändringar i kroppens blodkärl, bland annat på näthinnan i ögat. Det kan leda till synnedsättning och i värsta fall blindhet om det går för lång tid innan det upptäcks.

Varför ser jag plötsligt suddigt?

Att se suddigt innebär sällan att du fått en synnedsättning. Det kan istället ha flera andra orsaker. Det kan bero på att droger eller läkemedel påverkar det autonoma nervsystemet eller på en sjukdom eller ett tillstånd som bör kollas upp direkt.

Egenvård vid synnedsättning

Om du lider av en permanent synnedsättning där det inte hjälper med vanlig synkorrigering kan du behöva göra olika anpassningar för att få vardagen att fungera. Har du en ögonsjukdom eller skada behöver du ofta skydda ögat. Att bära en ögonlapp kan vara ett bra sätt att göra det på.

Behandling vid synnedsättning

Hur synnedsättning behandlas beror helt på vad som orsakat den. Ofta korrigerar man synen med glasögon, linser eller laserbehandling. Ögondroppar och ögonsalva kan hjälpa om du har svullen hornhinna. Ärr kan behandlas med laser. Hornhinnor kan transplanteras och starr kan kräva ett kirurgiskt ingrepp.

På en syncentral kan du få hjälp att leva med en synnedsättning. Där får du hjälpmedel och det stöd som du behöver för att vardagen ska fungera.

Diagnos vid synnedsättning

Om du plötsligt får problem med synen är det viktigt att du kontaktar vården direkt. Det gäller även om ögat gör ont och är mycket irriterat. Om du upplever att din syn har förändrats över tid ska du istället ta kontakt med en optiker för en vanlig synkontroll. Om det gäller ett barn under sju år ska den första synkontrollen göras hos en ögonläkare istället för en optiker.

Vem kan hjälpa dig vid synnedsättning?

Kan synnedsättning behandlas av nätläkare?

Du kan vända dig till en optiker som ger konsultationer online om du har frågor om synnedsättning. En nätläkare kan hjälpa dig om du undrar något om skador eller sjukdomar på ögat.

Publicerad:
17 januari 2023 kl 13:25
Uppdaterad:
14 augusti 2023 kl 09:08
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!