Oregelbunden puls
Läkare som mäter puls och blodtryck på patient som har oregelbunden puls.

Oregelbunden puls

Oregelbunden puls innebär att hjärtat slår med ojämna mellanrum mellan slagen. Det behöver inte vara farligt och kan drabba alla.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med oregelbunden puls på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Oregelbunden puls

Om oregelbunden puls
  • Oregelbunden puls behöver inte vara farligt och kan drabba alla.
  • Det finns allvarliga sjukdomar som ger oregelbunden puls.
  • Oregelbunden puls innebär ofta att hjärtat hoppar över ett slag.
Viktiga länkar
Vad är oregelbunden puls?

Oregelbunden puls innebär att hjärtat slår med ojämna mellanrum mellan slagen. Läs mer.

Vad är oregelbunden puls?

Oregelbunden puls är en tillfällig rubbning av hjärtrytmen, en arytmi som man också säger. Oregelbunden puls är inte bara arytmier när du egentligen borde ha vilopuls utan det kan även inträffa vid träning och annan fysisk aktivitet.

Att pulsen slår för snabbt (hjärtklappning eller takykardi) eller för långsamt (bradykardi) är två andra rubbningar av hjärtrytmen. Att du inte alltid har normal puls är oftast inget som du behöver oroa dig över. Det kan dock vara bra att kolla upp det, särskilt om det händer ofta eftersom det kan bero på en underliggande sjukdom. Även barn kan få oregelbunden puls.

Ventrikulära och supraventrikulära extraslag

Ibland när du får ett extraslag kommer inte impulsen från hjärtats förmak, som när det gäller vanliga hjärtslag, utan från ventriklarna (musklerna i hjärtkamrarna). Vid supraventrikulära extraslag kommer impulsen från en annan del av hjärtats förmak än de vanligtvis gör. Det är inte säkert att det går att komma fram till vad dessa extraslag beror på och de är ofta ofarliga. Du kan ha omkring 100 ventrikulära extraslag under ett dygn utan att det anses som onormalt.

Hur känns oregelbunden puls?

Om hjärtat inte följer sin normala rytm så brukar det märkas direkt, om du inte är väldigt koncentrerad på något helt annat. Hur det känns beror på om pulsen plötsligt gått upp, om hjärtat hoppar över ett slag, slår extra slag eller om pulsen faller. Oregelbunden puls handlar oftast om att hjärtat slår ett extra slag nära inpå det föregående. Ett så kallat dubbelslag. Då blir det en längre paus än normalt till nästa slag eftersom hjärtat måste fyllas med blod igen. Då kan det komma ett slag som är kraftigare än normalt.

Du kan också ha oregelbunden puls utan att du själv märker det. Det kan innebära att du inte söker vård i ett läge där det faktiskt finns en orsak som hade behövt kollas upp. Det är ganska vanligt att man upptäcker oregelbunden puls i samband med att en person genomgår en undersökning för något annat.

Symtom på oregelbunden puls

Om hjärtat inte slår regelbundet och om det handlar om ett besvär som dröjer sig kvar kan det ge olika symtom, beroende hur oregelbundenheten yttrar sig:

  • medvetandet påverkas
  • du blir trött
  • du upplever yrsel
  • du känner oro
  • du får domningar i kroppen
  • du får svårt att andas.

När du får den typen av symtom så handlar det dock oftare om hjärtklappning eller om att pulsen slår för långsamt än vad man normalt menar med oregelbunden puls.

Orsaker till oregelbunden puls

Det finns många orsaker till oregelbunden puls. Det handlar ofta om att hjärtat påverkas av en sjukdom eller ett tillstånd, som:

Stress, ångest eller rädsla kan också vara orsaker till oregelbunden puls. Då handlar det ofta om att hjärtat plötsligt slår snabbare. Ofta finns det en naturlig förklaring till det, kroppen förbereder sig på en prövning som kräver att blodet är extra syresatt. Det handlar om en nedärvd reaktion som inte alltid har något att göra med de utmaningar vi står inför i vårt moderna samhälle.

Under graviditeten, när hjärtat måste pumpa mer blod än vanligt, upplever många oregelbunden puls och hjärtklappning utan att det är något att oroa sig för.

Egenvård vid oregelbunden puls

Om du har oregelbunden puls av en anledning som du känner till kan det vara en bra idé att fokusera på den. Generellt sett så är motion bra om du har hjärtarytmier, men du måste vara noga med att inte pressa dig till ditt yttersta. Hård fysisk aktivitet kan vara riskebelt om du har problem med hjärtat. Att se över dina vanor kan också ha god effekt om du har oregelbunden puls. Intag av nikotin, alkohol och kaffe kan öka risken för arytmier.

Behandling vid oregelbunden puls

Behandlingen av oregelbunden puls beror på hur den yttrar sig och vad det beror på. Det finns rytmstabiliserande läkemedel som kan bli aktuella. Andra behandlingsalternativ är pacemaker och ablation. En pacemaker är ett implantat som hjälper hjärtat att hålla rätt takt genom att sända ut elektriska impulser. Ablation är en metod som innebär att hjärtmuskeln behandlas med värmeenergi eller kyla. Ablation syftar till att ta bort det som orsakar störningen av hjärtats rytm.

Diagnos vid oregelbunden puls

Om du har oregelbunden puls kommer man att lyssna på ditt hjärta. Du kan få lämna blodprov eftersom orsaken kan vara något som går att fastställa på det sättet. Det kan krävas en ganska omfattande utredning för att man ska kunna fastställa vad din oregelbundna puls beror på. Ett 24-timmars-EKG kan bli aktuellt. Då lånar du hem en mätapparat så att du kan kontrollera ditt EKG regelbundet under hela dygnet. Ultraljud och magnetkamera kan också användas vid diagnos om du har oregelbunden puls.

Här på Vården.se kan du läsa mer om EKG.

Vem kan hjälpa dig vid oregelbunden puls?

Kan oregelbunden puls behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte fastställa vad oregelbunden puls beror på. Utifrån dina symtom kan en nätläkare dock ge råd om vad du ska göra.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 22:33
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 15:49
Författare:
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt