Harpest
En grå hare i naturen.

Harpest

Harpest är en sjukdom som beror på en bakterie som smittar från flera olika djur till människor, dock inte mellan människor.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med harpest på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Harpest

Om harpest
 • Harpest orsakas av en bakterie.
 • Harar, mindre gnagare och insekter kan överföra harpest till människor.
 • Harpest behandlas med antibiotika.
Vad är harpest?

Harpest är en sjukdom som framförallt drabbar harar, insekter och gnagare men som även kan överföras till människor. Läs mer.

Vad är harpest?

Harpest, eller tularemi som man också säger, är en sjukdom orsakad av bakterier. Att man kallar det för harpest beror på att det är vanligt att just harar blir mycket sjuka och dör av denna bakterie. Harpest finns i hela Sverige, förutom längst i söder. De flesta som drabbas av harpest blir sjuka under sommaren. Hur spridd smittan är varierar från år till år. Det är främst gnagare och insekter som sprider harpest eftersom det är mindre vanligt att människor har kontakt med harar.

Man kan bli ordentligt sjuk av harpest men det är sällsynt att den ger allvarliga komplikationer. Det finns dock viss risk för att levern och mjälten påverkas, så sjukdomen bör alltid behandlas.

Harpest lyder under smittskyddslagen och konstaterade fall anmäls till Folkhälsomyndigheten. Via SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) kan du få information om hur utbredd sjukdomen är i olika delar av landet. Det är mycket ovanligt att hundar och katter drabbas av harperst.

Hur ser harpest ut?

Det är inte alltid man kan se harpest men om du fått harpest genom myggbett eller kontakt med ett smittat djur kan det uppstå ett sår. Därefter kan lymfkörtlarna i närheten av såret blir svullna.

Hur länge är man sjuk i harpest?

Hur länge du är sjuk i harpest beror på hur du smittats och på hur allvarligt förloppet är. Det kan ta flera veckor att bli helt frisk. Obehandlad harpest brukar gå över av sig själv men om antibiotika sätts in förkortas sjukdomsförloppet och risken för komplikationer minskar.

Är harpest och sorkfeber samma sak?

Det är två olika sjukdomar. Sorkfeber är en virussjukdom som överförs från skogsmöss.

Vilka symtom har man vid harpest?

Vid harpest får du vanligtvis flera av följande symtom:

 • hög feber
 • huvudvärk
 • du känner dig trött
 • illamående
 • svullna lymfkörtlar
 • sår som kan svullna och göra ont
 • hosta
 • eksem
 • smärta i munnen och svalget.

Det är vanligt att symtomen kommer inom en vecka efter smittotillfället men det kan också ta längre tid än så. Harpest kan även ge upphov till andra sjukdomar, som lunginflammation. Rosfeber är en sjukdom som lätt kan förväxlas med harpest.

Orsak till harpest

Harpest beror på att du kommer i kontakt med bakterien francisella tularensis. Den är vanlig hos vissa djur och kan även finnas i miljöer där sjuka djur har vistats.

Hur smittar harpest?

Harpest smittar inte på ett utan på många olika sätt. Här de vanligaste exemplen på hur människor smittas av harpest:

 • Stick från myggor och andra insekter.
 • Kontakt med ett dött eller levande djur som har sjukdomen.
 • Inandning av damm med avföring eller urin från smittade djur.
 • Kontakt med vatten där bakterien finns.
 • Du andas in bakterien när damm virvlar upp vid till exempel gräsklippning.

Observera att harpest inte smittar mellan människor däremot kan en insekt för smittan från en person till en annan genom bett. Man kan också vara smittad utan att uppvisa några harpest-symtom överhuvudtaget.

Egenvård vid harpest

Om du har harpest finns det inte mycket du kan göra på egen hand för att det ska gå över snabbare, däremot kan du vidta åtgärder för att undvika att bli smittad:

 • Håll koll på hur stor smittspridningen är där du befinner dig.
 • Ha täckande kläder utomhus, även när du klipper gräset hemma.
 • Drick inte vatten från källor ute i naturen.
 • Var noga med att använda myggmedel på sommaren.
 • Bär handskar vid all kontakt med gnagare och harar.
 • Ha munskydd i dammiga miljöer där det kan finnas avföring från gnagare.
 • Tvätta verktyg och händer som varit i kontakt med döda djur.

Behandling vid harpest

Vid konstaterad harpest skrivs antibiotika ut. Harpest kan ge bölder med var som behöver tömmas under bedövning.

Diagnos vid harpest

Du ska ta kontakt med vården direkt om du misstänker att du kan ha harpest. Det görs då en undersökning där man bland annat ser om lymfkörtlarna är svullna och lyssnar på hjärta och lungor. Det tas ett blodprov för att se om det har bildats antikroppar mot harpest. Svaret kommer inte direkt utan tar minst ett par dagar.

Vem kan hjälpa dig vid harpest?

Kan harpest behandlas av nätläkare?

Nätläkare kan inte behandla harpest.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!