Tyfus
Man kollar på febertermometer.

Tyfus

Tyfus är en bakteriesjukdom som uppstår på grund av bristande hygien. I denna guide kan du läsa mer om tyfus och vart du kan vända dig för hjälp.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med tyfus på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Tyfus

  • Tyfus ska skiljas från tyfoid och paratyfoid. Detta då de två sistnämda är orsakade av salmonella.
  • Dödligheten vid obehandlade är mellan 10 och 40%.
  • Tyfus behandlas med antibiotika.
Om tyfus

Tyfus är en bakteriesjukdom som varade mestadels i nödtider och krig där människor måste leva nära varandra med begränsade möjligheter till renlighet och bra hygien. Läs mer.

Om tyfus

Tyfus är en bakteriesjukdom som varade mestadels i nödtider och krig där människor måste leva nära varandra med begränsade möjligheter till renlighet och bra hygien. Tyfus sprids via löss och finns vanligtvis i kyliga, höglänta områden där ohygieniska förhållanden ökar risken för lusbett.

Tyfus förekommer nästintill aldrig i Sverige längre. Det är med andra ord ingen sjukdom att oroa dig över.

Symtom vid tyfus

Vid tyfus får du symtom såsom

  • hög feber
  • muskelsmärtor
  • småfläckiga hudutslag
  • huvudvärk
  • frossa
  • allmänna smärtor.

Orsak till tyfus

Orsaken till tyfus är bakterien Rickettsia prowazekii. Den överförs mellan människor via klädlusen. Tyfus kunde förr orsaka stora epidemier. Detta hos människor som var tvungna att leva nära varandra med begränsade möjligheter till god hygien.

Klädlusen infekteras genom att suga blod från någon som är smittad med tyfus. Lössen utsöndrar sjukdomen i sin avföring. Lössen orsakar klåda som gör att du kliar på huden och gör att lusavföringen eller krossade löss gnids in i såren. Och då blir du smittad. Från att du blir smittad till att du blir sjuk är vanligtvis mellan 6 och 15 dagar.

Egenvård vid tyfus

Tyfus inte är en vanlig sjukdom i Sverige. Den vanligaste orsaken till tyfus är ohygien. Därför är din hygien viktig om du rör dig i områden där tyfus finns.

Vaccinering har tidigare varit rekommenderat för militärer, sjukvårdspersonal, lägerpersonal och liknande arbetsgrupper som utför arbete i riskområden. Vaccinet är inget som finns i Sverige.

Behandling vid tyfus

Diagnosen misstänkts utifrån klinisk bild och bekräftas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot rickettsia i blodprov från patienten.Tyfus behandlas med antibiotika. Dödligheten utan behandling är 10 till 40%.

Vem kan hjälpa dig vid tyfus?

Publicerad:
25 januari 2023 kl 16:09
Uppdaterad:
8 maj 2024 kl 13:32
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!