Rabies
Närbild på en hund med rabies.

Rabies

Rabies är en virussjukdom som smittar mellan däggdjur och människor genom saliv.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med rabies på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Rabies

Om rabies
 • Rabies går inte att bota.
 • De senaste 40 åren har två personer vårdats i Sverige efter att ha blivit smittade av rabies i samband med utlandsresor.
 • Rabies orsakar enligt världshälsoorganisationen WHO mellan 26 000 och 55 000 dödsfall globalt per år.
Viktiga länkar

Sjukdomsinformation om rabies
(Folkhälsomyndigheten)

Läs mer om vad vaccin är
(Vården.se)

Skaffa hund på ett tryggt sätt
(Jordbruksverket)

Om rabies

Rabies är en virussjukdom som smittar mellan däggdjur och människor genom saliv. Läs mer.

Om rabies

Rabies är en virussjukdom som smittar mellan däggdjur och människor genom saliv. Du kan bli smittad om du har blivit biten eller riven av ett djur eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår.

Rabies är en dödlig sjukdom för både djur och människor. Du måste få en behandling senast två dygn efter att du har blivit smittad. Det går inte att bota rabies men den kan undvikas med vaccin.

Rabies finns i nästan hela världen. I Sverige har ingen smittats på väldigt många år. Det finns en risk att viruset kan komma in i Sverige genom smittade tama eller vilda djur. Eller genom att människor eller djur har blivit smittade utomlands.

Risken att bli smittad är som störst i länder som har dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur. Det är även vanligt i länder som har mycket lösa hundar som ingen äger. Du bör undvika att vara nära djur som inte känner i länder som har risk för rabies.

Symtom vid rabies

När du har blivit smittad av rabies tar det oftast mellan en till tre månader innan du blir sjuk. Tiden kan också vara så kort som en vecka. Vissa blir sjuka efter ett år eller mer.

Sjukdomen kan börja med att det domnar, gör ont eller kliar där du har blivit biten eller slickad av ett djur. Efter ungefär tre dygn får du symtom när hjärnan påverkas. Rabies är dödligt om den inte behandlas. I dessa fall får du allvarligare besvär. Du kan få ett eller flera av följande symtom:

 • huvudvärk
 • kramper
 • hallucinationer
 • förvirring.

Orsak till rabies

Rabies är en virussjukdom som smittar mellan däggdjur och människor genom saliv. Du kan bli smittad om du har blivit biten eller riven av ett djur eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår. På följande sätt kan du blir smittad av ett infekterat djur eller människa:

 • du blir biten
 • du blir slickad på ett sår
 • riven
 • djurets saliv kommer i kontakt med dina slemhinnor, exempelvis mun, näsa eller ögon.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård direkt om ett djur som du tror kan ha rabies biter, river eller nafsar på dig eller om den skickar dig på ett sår eller i ansiktet. Du ska omedelbart tvätta huden eller ansikte noga med vatten och tvål i minst tio minuter.

Om du misstänker att du har blivit smittat av rabies ska du kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Om dessa är stängda söker du vård hos en akutmottagning.

Egenvård vid rabies

Det du ska göra om du tror att du kan ha blivit smittad av rabies är att tvätta huden direkt med tvål och vatten i minst tio minuter. Du bör också kontakta vården direkt.

För att hålla rabies borta från Sverige är det viktigt att du undviker att köpa djur som förts in i Sverige olagligt. Risken är stor att djuret inte har en full vaccination mot rabies och kan därför blir en allvarlig hälsofara för dig och din omgivning. Du ska kräva att få dokument som måste finnas för att djur ska få föras in i landet.

Om du ska resa utomlands med ditt djur kräver de flesta länder att du kan visa upp intyg på att ditt djur är vaccinerat mot rabies. När du sedan ska tillbaka in i Sverige krävs det också papper på att djuret är vaccinerat.

Behandling vid rabies

Om du har blivit smittad med rabies behöver du vaccin inom två dygn efter att du har blivit smittad. Du behöver behandling även om du inte har några symtom och även om det har gått ett tag sedan du kan ha blivit smittad.

Om du har blivit smittad i Sverige så får du akut behandling på en infektionsklinik. Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. All vård är avgiftsfri, gäller både behandling och undersökning.

Även om du redan är vaccinerad mot rabies behöver du behandling, i form av två extra vaccindoser.

Vem kan hjälpa dig vid rabies?

Kan en nätläkare hjälpa dig vid en rabies?

En nätläkare kan ge dig rådgivning men kan inte ge dig en diagnos eller behandling.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 15:45
Uppdaterad:
17 augusti 2023 kl 11:37
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!