4.92
(9)

WeMind Privat

Sankt Eriksgatan 44, Stockholm

WeMind Privat

4.92
Om oss
Boka behandling
Omdömen
Kontakt

Vår mottagning i centrala Stockholm erbjuder dig snabb, professionell hjälp. Du får träffa en legitimerad psykolog med expertkunskaper inom diagnostik och psykologisk behandling. Vi har korta väntetider och sätter stort värde på ett bra bemötande. Alla våra behandlare är legitimerade psykologer som arbetar med KBT.

WeMind Privat erbjuder:

KBT
WeMind Privat erbjuder individuell behandling och samtalsstöd för bland annat ångest, depression, trauma, livskriser, stress och sömn med KBT. Tillsammans med sin psykolog gör man en noggrann analys av beteenden som kan vara problematiska för att kartlägga orsakerna till just dina svårigheter.

Parterapi
Vi erbjuder evidensbaserad parterapi för par med relationsproblem. Terapin ger ökad förståelse för varför mönster upprepar sig och nycklar till lösningar. Vår arbetsmetod är kognitiv beteendeterapi (KBT, IBCT). Parterapin inleds med en bedömningsfas, och en återkoppling till paret. Därefter påbörjas förändringsarbetet.

Läkarbesök med psykiatriker
WeMind privat erbjuder tider hos våra psykiatriker. En psykiatriker (ibland kallad psykiater) är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar och tillstånd. Hos en psykiatriker kan du få hjälp med diagnostik, medicinsk behandling, rådgivning och utredning. Du kan även få hjälp i kombination med psykologisk behandling.

Neuropsykiatrisk utredning
WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team av psykologer och läkare undersöker misstankar om ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och touretts. En utredning ger dig möjligheten att förstå hur just du fungerar, och vilka styrkor och svagheter du har.

Evidensbaserad vård

Vårt arbete kännetecknas framför allt av att vi erbjuder evidensbaserad vård. Med det menas att de metoder vi använder har genom forskning visat sig vara effektiva. Vi är transparenta gällande våra resultat samt ser till att kontinuerligt utvärdera våra behandlingar och patientens upplevelse av behandling.

Om du bor någon annanstans än i Stockholm kan vi även erbjuda kontakt via webterapi.

Informationen uppdaterades 11:31 - 27 maj, 2020

KBT hos WeMind Privat i Stockholm

Hur går KBT till?

Kognitiv terapi undersöker hur våra tankar och tankemönster påverkar våra känslor och beteenden. Beteendeterapi utgår från inlärningsteori – teorin om hur vi lär oss och påverkas av vår omgivning.

I KBT undersöker vi tankar, beteenden, känslor och hur dessa samverkar med varandra här och nu. Beteenden kan påverka våra känslor och tankar, och vice versa. Inom KBT är beteenden inte bara det vi gör, utan även kroppsliga förnimmelser och tankemönster.

Tillsammans med sin psykolog gör man en noggrann analys av beteenden som kan vara problematiska för att kartlägga orsakerna till just dina svårigheter. Man analyserar problematiska beteenden, vad det är som utlöser dem och vilka konsekvenser de får i vardagen. När detta gjorts kan man se vad som behöver göras för att uppnå förändring. Utifrån detta läggs en plan upp för behandling som testas och utvärderas under behandlingens gång. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen minskar, blir lättare att hantera eller helt försvinner.

KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg, och ett nära samarbete mellan patient och behandlare. Man arbetar målfokuserat genom att ställa upp tydliga mål tidigt i en behandling som man jobbar mot, och kan därför tydligt se om man närmar sig dessa under behandlingen.

Mot slutet av terapin brukar kontakten glesas ut för att ge tillfälle att öva på att arbeta mer självständigt. Inför terapins avslut skrivs en plan för att vidmakthålla framsteg från behandlingen och arbeta vidare mot nya mål. Syftet med KBT är att ta sig ur de svårigheter man hamnat i och lära sig principer för att själv kunna hantera liknande problem i framtiden.

Ångest

KBT använder sig av flera olika metoder för att förändra hur vi agerar. En central del av KBT är exponering – att långsamt, i hanterbara steg, närma sig det man är rädd för och därmed minska ångest och rädsla på lång sikt. Man kan även arbeta med beteendeexperiment, där man testar antaganden och föreställningar om vad man tror ska hända när man gör på ett visst sätt och sedan undersöka hur det faktiskt blev. På så sätt kan man förändra uppfattningar som man har haft under längre tid.

Depression

När man arbetar med depression använder man sig av beteendeaktivering. Personer som har varit deprimerade länge har ofta slutat med de aktiviteter som har gett glädje och energi. Genom att undersöka vad dessa aktiviteter är kan man successivt börja öka aktivitetsnivån, och därmed motverka depressionen.

Vad behandlar vi?

På WeMind kan du få hjälp med bland annat ångest, depression, sömnsvårigheter, livskriser, stress och trauma. Hör av dig till oss för att få reda på mer information om vad vi erbjuder.

Parterapi
hos WeMind Privat i Stockholm

Evidensbaserad parterapi är en blandning av integrerad beteendeterapi för par (IBCT) och traditionell beteendeterapi (KBT) för par. Metoden ...

Neuropsykiatrisk utredning
hos WeMind Privat i Stockholm

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att du sedan barndomen (före 12 års ålder) har haft stora svårigheter inom flera områden i ...

Läkarbesök
hos WeMind Privat i Stockholm

WeMind erbjuder tider hos våra psykiatriker. En psykiatriker (ibland kallad psykiater) är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdom...

Utredning av ADHD och ADD
hos WeMind Privat i Stockholm

ADHD och ADD ADHD och ADD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan påverka din förm...

Frågor och svar

Fråga ställd 13:14 - 11 nov, 2019

Hej! Är ni Landstingsanknutna så högkostnadsskydd gäller?

WeMind Privat svarar:

Hej! Tack för ditt meddelande. Vi är knutna till Landstinget och tar emot patienter på remiss inom svår ångest och depression. Högkostnadsskyddet gäller om du blir remitterad till oss. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på 08 406 00 40 Vänligen, Administrationen, WeMind

Fråga ställd 17:30 - 5 dec, 2016

Är det högkostnadsskydd hos er

WeMind Privat svarar:

Hej, ja om man kommer in via remiss. Mvh, Elisabeth Sojde Wemind Psykiatri

Omdömen

Snittbetyg

4.92 / 5

Baserat på 9 omdömen

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

9 mar, 2020 Christina C. skrev:

Johanna är toppen!

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

9 mar, 2020 Ewa M. skrev:

Insikt har följt på insikt... Karin har varit en fantastisk hjälp för mig hon har fått mig att blomma! Tack!

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

21 nov, 2019 Cayenne B. skrev:

Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information
Vårdkvalitet

18 nov, 2019 Erik S. skrev:

Mycket bra bemötande, tydlig och strukturerad!

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

15 nov, 2019 E. P. skrev:

Kan rekommendera WeMind som har korta väntetider och är transparenta med vilka resultat deras behandlingar ger.

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

Kontakt och öppettider

Telefontider

Måndag - Fredag : 08:00 - 17:00 Tidsbokning/telefontid
Karta
klicka för att öppna
en interaktiv karta