• Sök

  Sök

 • Jämför

  Jämför

 • Boka

  Boka

  Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

 • 08-587 101 99

UltraGyn Ultraljud Kungsholmen

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Sankt Eriksgatan 44, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 12:00
 • Måndag - Torsdag 13:00 - 17:00
 • Fredag 08:00 - 12:00
 • Fredag 13:00 - 15:00
Logo UltraGyn Ultraljud Kungsholmen

Stockholm

Välkommen till UltraGyn Ultraljud Kungsholmen!

Vår nya ultraljudsmottagning ligger i samma lokaler som BB-Stockholm Family Kungsholmen. UltraGyn har vårdavtal med Stockholms läns landsting.

Graviditetsultraljud

På vår mottagning utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostiska prover. Vi är specialutbildade barnmorskor med lång erfarenhet som arbetar för bästa möjliga tillgänglighet och kvalitet tillsammans med vänligt bemötande och professionellt omhändertagande.

Våra provtagande läkare har utfört ett stort antal prover, vi tror på att erfarenhet är en viktig faktor för säkra provtagningar.

Tillgång till läkare med specialistkunskap i fosterdiagnostik och ultraljud inom 24 timmar. Det gör att en läkare finns tillgänglig att ta emot dig inom 24 timmar, om barnmorskan misstänker något avvikande.

Remiss eller privat?

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholm kan skicka remiss till UltraGyn för graviditetsultraljud. Men vi gör även privata ultraljud, utan remiss. Då får du själv stå för kostnaden, se prislista nedan:

 • Tidigt ultraljud 10v: 650:-
 • KUB: 1600:-
 • KUB tvillingar: 2000:-
 • Rutinultraljud: 700:-
 • Rutinultraljud tvillingar: 1400:-
 • Tillväxt: 700:-
 • Tillväxt tvillingar: 1400:-
 • NIPT inkl ultraljud, remiss samt rådgivning: 5500:-
 • Digitala bilder, alt pappersbilder: 100:-

Har du frågor?

Kontakta våra mottagningar på 08-587 101 99. Telefontid måndag-torsdag 8-15, fredag 8-12. Knappval; Ultraljudsenheten. Vi använder oss av Tele-Q och du blir erbjuden en tid då vi ringer upp dig.

Du kan också kontakta oss via 1177 e-tjänster.
För mer information se respektive mottagning under http://www.praktikertjanst.se/ultragyn

Informationen uppdaterades 23 oktober 2018 av Vården.se

Behandlingar hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen

Ultraljud för gravida hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen i Stockholm

Olika ultraljud och undersökningar Hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen utför vi olika typer av ultraljud och undersökningar under gravidit...

Olika ultraljud och undersökningar

Hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen utför vi olika typer av ultraljud och undersökningar under graviditeten:

 • Ultraljud i tidig graviditet
 • KUB
 • Rutinmässigt ultraljud (RUL)
 • Utvidgat/riktat ultraljud
 • Viktskattning
 • Blodflödesmätning

Hur fungerar ultraljud?

Ultraljudsdiagnostik bygger på att högfrekvent ljud reflekteras av kroppens vävnader och omvandlas till bilder – precis som ekolod. Ljudet sänds ut och fångas upp av en så kallad transducer som sätts mot bukväggen eller förs in i slidan. Till skillnad från röntgenstrålning finns inga hälsofaror förknippade med medicinskt ultraljud.

Ultraljud i tidig graviditet

Vid den här ultraljudsundersökningen kan vi bedöma om fostret lever. Vi kan även bedöma graviditetslängden på ett mer träffsäkert sätt än med hjälp av datum för senaste menstruation, genom att mäta fostret.

Man kan också göra en bedömning av sannolikheten för kromosomavvikelse hos fostret (KUB).

Rutinmässigt ultraljud

Alla gravida i Sverige erbjuds en ultraljudsundersökning mellan graviditetsvecka 18-20. Undersökningen är frivillig och har flera syften:

 • Beräkna förväntad förlossningsdag. Det är viktigt att veta senare i graviditeten om man noterar att barnet växer dåligt, förlossningen startar för tidigt eller inte kommer igång som man förväntat sig.
 • Kontrollera moderkakans läge.
 • Se om det är fler än ett foster.
 • Granska fostrets anatomi för att diagnosticera eventuella missbildningar.

Utvidgat/riktat ultraljud

Riktat ultraljud betyder att man fokuserar på ett visst organ hos fostret och kvinnor med högre risk för någon typ av skada hos fostret kan erbjudas en särskilt noggrann undersökning. Den högre risken kan till exempel bero på att man tidigare fött ett barn med missbildning, att man har en känd ärftlig sjukdom eller tar viss medicin. Riktat ultraljud kan göras när som helst under graviditeten, men oftast efter vecka 15.

Viktskattning

Fostrets vikt kan skattas med hjälp av måtten på olika kroppsdelar. Denna undersökning görs vid misstanke om avvikande fostertillväxt under graviditetens andra hälft.

Blodflödesmätning

Blodförsörjningen till fostret via navelsträngen kan bedömas med dopplerteknik som registrerar blodets hastighet. Motsvarande undersökning av blodflödet i fostrets hjärna samt i mammans livmodersartärer ger sammantaget en bild av fostrets tillgång på näring och syre. Dessa flödesmätningar kan bli aktuella om fostrets tillväxt inte följer normala värden.

Om det skulle visa sig att ditt barn har någon skada eller av andra skäl behöver medicinska omsorger kring eller efter födelsen kommer läkare vid UltraGyn att förmedla kontakt med berörda specialister.


Fosterdiagnostik hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen i Stockholm

Hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen utför vi fosterdiagnostik. Det kan hjälpa blivande föräldrar att ta reda på om det finns avvikelser i ana...

Hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen utför vi fosterdiagnostik. Det kan hjälpa blivande föräldrar att ta reda på om det finns avvikelser i anatomin eller den genetiska uppsättningen hos fostret. Alla gravida kvinnor erbjuds att genomgå fosterdiagnostik, men den är helt frivillig.

Olika metoder inom fosterdiagnostik

Hos oss erbjuder vi olika metoder för fosterdiagnostik såsom:

 • Ultraljud
 • KUB
 • NIPT
 • Fostervattenprov
 • Moderkaksprov

Ultraljud

Alla gravida blir erbjudna ett ultraljud kring graviditetsvecka 18 där man fastställer ett datum för beräknad förlossning, tittar var moderkakan sitter och kontrollerar om det är ett eller flera foster. Vi tittar även på fostrets organ och skelett. Då kan vi upptäcka vissa avvikelser, men inte alla.

KUB (Kombinerat Ultraljud och Blodprov)

KUB är ett sannolikhetstest för de tre kromosomförändringarna trisomi 13, 18 och 21. Trisomi 21 är den kromosomförändring som också kallas Downs syndrom. Trisomi 13 och 18 är två mycket svåra och också mycket ovanliga kromosomförändringar som i regel inte är förenliga med liv.

Metoden är en kombination av en blodanalys hos mamman och en ultraljudsundersökning där man mäter fostrets storlek och nackuppklarning. Blodprovet tas tidigast efter nio veckor och ultraljudsundersökningen görs i graviditetsvecka 12–13.

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)

NIPT bygger på att man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod, så kallad icke invasiv fosterdiagnostik. Testet identifierar de vanligaste kromosomförändringarna, trisomi 13, 18 och 21, och könskromosomerna (X och Y), utan att behöva ta ett prov från fostervatten eller moderkaka. Det betyder att man kan göra en analys av fostrets kromosomer utan att riskera missfall.

Om provet visar på en kromosomavvikelse rekommenderas starkt att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det är för att utesluta att det rör sig om ett så kallat falskt positivt svar.

Moderkaksprov och fostervattenprov

Om du har fått en hög sannolikhetssiffra på ett KUB-test, eller om du är över 35 år, kan du/ni välja att göra ett moderkaksprov eller fostervattensprov. På moderkaksprov, som görs i vecka 11 och på fostervattenprov, som görs i vecka 15, kan man se samma kromosomavvikelser som vid KUB, samt könskromosomerna (X och Y). Det tar vanligtvis 6-7 dagar att få svar på dessa prover.

Du kan läsa mer om fosterdiagnostik på http://www.praktikertjanst.se/UltraGyn/Ultraljudfosterdiagnostik/Fosterdiagnostik1/


NIPT-test hos UltraGyn Ultraljud Kungsholmen i Stockholm

Hos UltraGyn utför vi testet NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Testet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändri...

Hos UltraGyn utför vi testet NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Testet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar hos det ofödda barnet.

Vilka kan göra NIPT?

Om du har genomfört ett KUB test som visat på förhöjd sannolikhet för kromosomförändringar, om tidigare tester visat på avvikelser eller du tidigare har väntat barn med kromosomförändringar kan du erbjudas att genomföra ett NIPT-test.

Om ovan inte stämmer in på dig men du ändå önskar göra NIPT får du bekosta provtagning, analys, rådgivning och ultraljud själv.

Hur genomförs NIPT?

Testet NIPT görs genom ett blodprov från den gravida kvinnan. Testet tas mellan graviditetsvecka 10-24 och mäter det fria DNA som kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Testet är enkelt och medför ingen risk för missfall. Det ger även ett säkrare resultat än KUB.

Önskar du genomföra testet rekommenderar vi att ni har gjort ett ultraljud innan provtagningen för att verifiera graviditeten och få information om antalet foster.

När ska man inte ta testet NIPT?

Vi rekommenderar inte testet om du genomgått transplantationskirurgi, immunoterapi eller stamcellterapi och om du misstänks ha kromosomrubbning eller kromosomtal aberration.

Om du har fått blodtransfusion någon gång i livet bör du rådgöra med oss om testet är lämpligt för dig.

Välkommen att kontakta oss på UltraGyn om du har några frågor!


Karta - Sankt Eriksgatan 44, Stockholm

Omdömen

Snittbetyg på omdömen

0,0

Baserat på 0 omdömen

Lämna omdöme
 • Vårdkvalitet
 • Tillgänglighet
 • Lokal och hygien
 • Information