• Sök

  Sök

 • Jämför

  Jämför

 • Boka

  Boka

  Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

 • 08-121 301 80

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

 • Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Logo Wallberghälsan Södermalm

Stockholm

Wallberghälsan är en företagshälsovård i centrala och södra Stockholm som levererar personlig service till vår privat-och företagskunder.

Vad vi på Wallberghälsan erbjuder

Här på Wallberghälsan erbjuder vi företagshälsovård med fokus på hälsokontroller, men vi erbjuder även allergitester, alkohol- & drogrehab, ergonomi, hälso- & livsstilscoaching, hälsoprofilbedömningar, KBT, konditionscykeltest, läkarintyg, privatläkare, ryggvård, rökavvänjningskurs samt vaccinationer. Privatkunder är välkomna.

Varför göra hälsokontroll hos Wallberghälsan?

 • En tro på att ha roligt är en del av en hälsosam livsstil.
 • Genomgående hälsokontroller från kunnig medicinsk personal.
 • Undersök stressymptom och psykiska hälsa.
 • Vi ger dig sinnesro, kunskap att vidta åtgärder och motivation att följa en hälsosammare livsstil.
 • Söka efter sjukdom.
 • Vår hälsokontroll tar den tiden Du behöver.
 • Fokus på ’balans i livet’.
 • Konkurrenskraftiga priser utan dolda kostnader.
 • Det är lätt att hitta till oss.
 • Personlig service.

Wallberghälsan hittar du på Södermalm och i Skärholmen

Vi finns på Södermalm väldigt nära Slussen på Bastugatan 2, och i Sätra Industriområde på Stensätravägen 4 nära bilprovningen och Peugeot. I Sätra finns gratis kundparkering och gångavstånd från Sätra tunnelbana (röd linje).

Varmt välkommen till Wallberghälsan!

Informationen uppdaterades 21 augusti 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Wallberghälsan Södermalm

Hälsokontroll hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

2 295 kr

Syftet med att gå på en hälsokontroll är att tidigt upptäcka samt förebygga sjukdomar och andra besvär. Är det bara äldre personer som bö...

Syftet med att gå på en hälsokontroll är att tidigt upptäcka samt förebygga sjukdomar och andra besvär.

Är det bara äldre personer som bör genomgå en hälsokontroll?

Detta är en relativt vanlig uppfattning men det stämmer inte. Självklart ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar ju högre upp i åldern man kommer och det ökar därmed vikten av att löpande kontrollera sin hälsostatus.

Men ju tidigare man upptäcker besvär och sjukdomar ju tidigare kan man också vidta åtgärder. En stor del av en hälsokontroll handlar också om att möjliggöra att man på ett effektivt sätt arbetar preventivt.

Privat eller företag?

Vi erbjuder hälsokontroller och hälsoundersökningar både för privatpersoner och för företag och anställda. Att erbjuda en hälsokontroll för anställda är både väldigt uppskattat men också ett bra sätt att minimera sjukskrivningar både på lång och på kort sikt.

Till Wallberghälsan hittar kunder från hela Stockholm men framförallt från de södra delarna.

Vad ingår i en hälsokontroll hos Wallberghälsan?

Här på Wallberghälsan erbjuder vi två olika hälsokontroller, Hälsokontroll samt Hälsokontroll Plus. Här följer en beskrivning vad som ingår i Hälsokontroll (längre ned på sidan hittar du en länk till Hälsokontroll Plus).

Är du under 50 år så rekommenderar vi Hälsokontroll, detta är också vår vanligaste undersökning. Under ca 60 minuter träffar du vår sjuksköterska och vår hälsopedagog. Efter besöket kommer du att få en skriftlig återkoppling där alla resultat har vidimerats av en läkare.

Dessa specifika delar ingår i besöket:

 • Blodtryck och EKG – Små elektroder fästs på handleder, bröst och vrister för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med hjälp av denna undersökning kan man se om det finns någon hjärtsjukdom eller störning i hjärtrytmen.
 • Synundersökning - ett enkelt syntest där du står från ett visst avstånd och läser upp bokstäver.
 • Hälsodeklaration - en enkät i pappersform som ställer frågor om sjukdomshistoria, livssituation, vanor och ovanor bl.a.
 • Urin- och blodprover – Blodprover tas liggande eller sittande och dessa analyseras sedan i ett labb.
 • BMI, midjeomfång – Body Mass Index är ett sätt att bedöma vikt i förhållande till längd. Kroppsvikten varierar beroende på skelettvikt, muskelmassa och fettmängd.
 • Urin- och blodprover där ett 20-tal olika kontroller görs.
 • Samtal med hälsopedagog -livsstilsdiskussion.
 • Längd, vikt
 • Hörseltest - piptest via hörlurar som mäts i decibel.
 • Lungfunktionsundersökning – PEF-test (Peak Expiratory Flow) eller Spirometri – på så vis kan man mäta lungkapaciteten.

Uppföljningen

Sjuksköterska/hälsopedaogen kommer att skicka en skriftlig återkoppling, en återkoppling som också passerat och godkänts av en läkare. Självklart kommer en närmare kontakt att tas om det ett problem skulle upptäckas.

Då en stor del av hälsokontrollen handlar om att belysa levnadsfaktorer kommer återkoppling även att ge feedback kring detta.

Alla provtagningsresultat skickas också med i den skriftliga återkopplingen. Slutligen lägger sjuksköterska/hälsopedagogen fram en plan för fortsatt uppföljning samt eventuella åtgärder.

Det är viktigt att ha i åtanke att en persons hälsa är föränderlig och att ett resultat från en hälsokontroll inte ger några framtida garantier. En hälsoundersökning är mer en anvisning om aktuellt hälsoläge, det vill säga inget varaktigt.

Pris

2 295 kr

Hälsokontroll plus hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

2 995 kr

Syftet med att gå på en hälsokontroll är att tidigt upptäcka samt förebygga sjukdomar och andra besvär. Är det bara äldre personer som bö...

Syftet med att gå på en hälsokontroll är att tidigt upptäcka samt förebygga sjukdomar och andra besvär.

Är det bara äldre personer som bör genomgå en hälsokontroll?

Detta är en relativt vanlig uppfattning men det stämmer inte. Självklart ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar ju högre upp i åldern man kommer och det ökar därmed vikten av att löpande kontrollera sin hälsostatus.

Men ju tidigare man upptäcker besvär och sjukdomar ju tidigare kan man också vidta åtgärder. En stor del av en hälsokontroll handlar också om att möjliggöra att man på ett effektivt sätt arbetar preventivt.

Privat eller företag?

Vi erbjuder hälsokontroller och hälsoundersökningar både för privatpersoner och för företag och anställda. Att erbjuda en hälsokontroll för anställda är både väldigt uppskattat men också ett bra sätt att minimera sjukskrivningar både på lång och på kortsikt.

Till Wallberghälsan hittar kunder från hela Stockholm men framförallt från de södra delarna.

Vad ingår i en hälsokontroll plus hos Wallberghälsan?

Längre ner hittar du information om vad som ingår i den mindre Hälsokontrollen. Här kommer vi nu beskriva vad som ingår i den större, Hälsokontroll plus.

Hälsokontroll plus är framförallt lämplig för de som är över 50 år. Den stora skillnaden jämfört med den mindre hälsokontrollen är att i plus så har man även ett möte och en genomgång med en läkare.

Detta ingår i både i den vanliga hälsokontrollen samt i plus:

 • Blodtryck och EKG – Små elektroder fästs på handleder, bröst och vrister för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med hjälp av denna undersökning kan man se om det finns någon hjärtsjukdom eller störning i hjärtrytmen.
 • Synundersökning - ett enkelt syntest där du står från ett visst avstånd och läser upp bokstäver.
 • Hälsodeklaration - en enkät i pappersform som ställer frågor om sjukdomshistoria, livssituation, vanor och ovanor bl.a.
 • Urin- och blodprover – Blodprover tas liggande eller sittande och dessa analyseras sedan i ett labb.
 • BMI, midjeomfång – Body Mass Index är ett sätt att bedöma vikt i förhållande till längd. Kroppsvikten varierar beroende på skelettvikt, muskelmassa och fettmängd.
 • Urin- och blodprover där ett 30-tal olika kontroller görs.
 • Samtal med hälsopedagog -livsstilsdiskussion.
 • Längd, vikt
 • Hörseltest - piptest via hörlurar som mäts i decibel.
 • Lungfunktionsundersökning – PEF-test (Peak Expiratory Flow) eller Spirometri – på så vis kan man mäta lungkapaciteten.

I den vanliga hälsokontrollen får man återkopplingen skriftligen. I plus har man istället ett återbesök tillsammans med läkaren. Under återbesöket på 20-30 minuter undersöker läkaren hjärta, lungor, mage, lymfkörtlar, skelett samt gör en neorologisk undersökning.

Detta ger dig en bra möjlighet att djupare diskutera och ställa frågor till läkaren om dina värden. Läkaren kan också remittera till annan specialistläkare eller utfärda recept om det skulle vara nödvändigt.

Pris

2 995 kr

Företagshälsovård hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

500 kr per person & år eller efter konsultation

Om ett företag vill minska eller ta bort risker i en arbetsmiljö, och själv saknar resurser för detta, kan företaget använda sig av företags...

Om ett företag vill minska eller ta bort risker i en arbetsmiljö, och själv saknar resurser för detta, kan företaget använda sig av företagsvård. Inom företagshälsovård verkar bland annat läkare, specialistläkare, företagssköterska, arbetsterapeut, arbetsmiljöingenjör, naprapat, kiropraktor, sjukgymnaster, ergonomer, beteendevetare, psykologer, etc.

Företagshälsovård på Wallberghälsan

 • Hälsokontroller: Kontrollerna är anpassade efter olika yrken.
 • Rehabilitering: långtidssjukskrivna, belastningsskador, alkohol-och drogberoende, spelberoende mm
 • Arbetsmiljöingenjör: Ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att göra löpande kontroller av arbetsmiljön.
 • Vikt- kost- och träningsrådgivning
 • Massage på plats hos er.
 • Föreläsningar på plats hos oss/er: Hjärt-lungräddning, ergonomi, balans i livet, stresshantering, arbetsmiljö.
 • Vaccinationer

Företagsvård kan bidra till ökad effektivitet och därmed lönsamhet för ert företag.

Pris

500 kr

per person & år eller efter konsultation


Läkarintyg hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

1 000 kr Eller efter konsultation

Någon gång i livet kan man behöva ett frisk- eller läkarintyg, det vill säga ett intyg som verifierar att man är frisk och har genomgått en ...

Någon gång i livet kan man behöva ett frisk- eller läkarintyg, det vill säga ett intyg som verifierar att man är frisk och har genomgått en undersökning.

När kan jag vara i behov av ett friskintyg/läkarintyg?

 • Körkortsintyg
 • Adoption
 • Pensionsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Utlandsarbete
 • Sjöfartsintyg
 • Pilotintyg
 • Dykintyg
 • Vissa utbildningar

Intyg via Wallberghälsan

Här på Wallberghälsan har vi erfarenhet och rätt kompetens för att hjälpa dig med det intyg du är i behov. Ovan är exempel på olika typer av intyg men självklart kan vi även hjälpa till med specialintyg för olika ändamål.

Är du i behov av ett frisk- eller läkarintyg är du välkommen att kontakta oss på Wallberghälsan!

Pris

1 000 kr

Eller efter konsultation


Vaccination hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

Pris efter konsultation

Med vaccination menas att man ger en kontrollerad dos av ett smittoämne vid ett specifikt tillfälle till en frisk person. Vad händer i k...

Med vaccination menas att man ger en kontrollerad dos av ett smittoämne vid ett specifikt tillfälle till en frisk person.

Vad händer i kroppen när man vaccinerar sig

När man fått en kontrollerad dos så leder det till att kroppen bildar immunitet mot det smittoämnet. När man senare stöter på det smittoämne man bildat immunitet mot, genom vaccination, har man redan ett effektivt immunförsvar och sjukdomen bryter aldrig ut.

Om man själv inte vaccinerar sig måste man i stället lita på att andra vaccinerar sig för att inte smittas av sjukdomen. För många vaccinationer är skyddet livslångt.

Olika typer av vaccination som vi på Wallberghälsan erbjuder

Influensavaccination
Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas framförallt till personer som kan drabbas av en allvarlig sjukdom i samband med influensan. Det är till exempel personer med känd hjärt- eller kärlsjukdom och lungsjukdom samt alla personer över 65 år. Men alla som vill får vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Skyddseffekten håller i sig i ungefär nio månader så man måste vaccineras varje säsong, helst på hösten innan influensan bryter ut. För de som trots vaccinering blir smittade och insjuknar i influensa blir symtomen mycket mildare och risken att drabbas av komplikationer minskar betydligt.

Resevaccination
Beroende på vart du ska resa så kan du behöva olika typer av vaccination. Vissa sjukdomar som inte förekommer i Sverige kan vara mycket viktiga att skydda sig mot.

Kontakt oss så kan vi diskutera vilka behov du har, vart ska du resa, hur länge skall du vara borta etc.

Vaccination mot fästingburen TBE
Varje år insjuknar ca 200 personer i Sverige i TBE. Ungefär en tredjedel får bestående skador i form av minnessvårigheter och trötthet och i vissa fall även bestående förlamning. Barn har oftare ett lindrigare sjukdomsförlopp än vuxna.

Du skyddar dig bäst från att bli smittad genom att vaccinera dig mot TBE. De som rekommenderas vaccination är de som vistas mycket i naturen i områden med fästingar som bär på TBE.

Riskområden i Sverige är Stockholms skärgård, Mälardalen och hela södra ostkusten, men idag har TBE spridit sig både längre västerut och norrut.

Här på Wallberghälsan erbjuder vi de flesta vaccinationer, kontakta oss för mer information!

Pris

Pris efter konsultation


Privatläkare hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

1 700 kr Per timme

Hos Wallberghälsan erbjuder vi besök hos privatläkare med korta väntetider, tidsbokning krävs. Våra kunna och serviceinriktade allmänläka...

Hos Wallberghälsan erbjuder vi besök hos privatläkare med korta väntetider, tidsbokning krävs.

Våra kunna och serviceinriktade allmänläkare sätter dig i fokus och kan hjälpa dig med många typer av frågeställningar för en primär bedömning. Utifrån svar på primärutredning sätter vi in riktade åtgärder på plats, exempelvis recept. Vi kan även remittera vidare till aktuell utredning och behandling.

Varmt välkommen till Wallberghälsan!

Pris

1 700 kr

Per timme


Körkortsintyg hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

1 000 kr Eller efter konsultation

På Wallberghälsan utfärdar vi olika typer av körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav. Vilka körkortsintyg kan Wallberghälsa...

På Wallberghälsan utfärdar vi olika typer av körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav.

Vilka körkortsintyg kan Wallberghälsan hjälpa mig med?

Vi kan hjälpa dig med läkarintyg för:

 • Körkort A,B samt högre behörighet C,CE
 • Tung lastbil, släp, taxi och buss D, DE
 • Förnyelse av högre körkortsbehörighet
 • Ny ansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in

Att tänka på inför ditt besök

Till ditt besök ska du ta med dina papper från Transportstyrelsen. Där framgår vilka prover du ska ta och när intyget ska skickas in. Om du har synnedsättning krävs intyg från din optiker och detta ska tas med till besöket.

Välkommen till Wallberghälsan!

Pris

1 000 kr

Eller efter konsultation


Allergitest hos Wallberghälsan Södermalm i Stockholm

Hos Wallberghälsan erbjuder vi allergitester för bland annat husdamm, kvalster, pälsdjur, pollen och mögelsporer. Vi kan också hjälpa dig me...

Hos Wallberghälsan erbjuder vi allergitester för bland annat husdamm, kvalster, pälsdjur, pollen och mögelsporer. Vi kan också hjälpa dig med test mot födoämnen såsom komjölk, hönsägg, vete, torsk, soja, jordnöt, mandel och kokos.

Hur går ett besök till hos Wallberghälsan?

Vid ditt besök tar vi en fullständig medicinsk historia och går igenom dina symtom och uppgifter om när de inträffar. Utifrån denna sjukdomshistoria tar vi sedan fram en lista över misstänkta allergener och förslag på lämpliga undersökningar. De flesta allergitester innebär testning för endast några specifika allergier och oftast testas de i paneler.

Om allergi och allergener har identifierats kan vi på Wallberghälsan erbjuda dig behandling och rådgivning.

Kontakta Wallberghälsan om du har några frågor eller vill boka en tid!


Karta - Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm

Omdömen

Snittbetyg på omdömen

0,0

Baserat på 0 omdömen

Lämna omdöme
 • Vårdkvalitet
 • Tillgänglighet
 • Lokal och hygien
 • Information

Frågor

Är det något du undrar över går det bra att fråga vårdgivaren här.