• Sök

  Sök

 • Jämför

  Jämför

 • Boka

  Boka

  Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Åsö Psykoterapi


Logo Åsö Psykoterapi

Södermalm, Stockholm

Åsö Psykoterapi hittar du på Åsögatan 155, i hjärtat av Södermalm. Här arbetar och samverkar en grupp psykoterapeuter med olika bakgrund och inriktning.

Tillsammans utgör de ett team med såväl bred som djup kompetens inom det psykoterapeutiska fältet. Flertalet terapeuter är legitimerade och övriga har minst grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1-utbildning.

Till Åsö Psykoterapi är alla välkomna. Mottagningen tar emot enskilda privatpersoner, par och familjer, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Här erbjuds psykoterapi, samtalsstöd, handledning och coachning inom ett flertal områden.

Exempel på områden som vi jobbar med

 • Stress, utmattning, sömnproblem
 • Oro, ångest, fobier, tvång
 • Nedstämdhet, depression
 • Relationsproblem
 • Kris, sorg, trauma
 • Psykosomatiska besvär
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling
 • Neuropsykiatriska problem

Välkommen till Åsö Psykoterapi!

Informationen uppdaterades 22 januari 2018 av Vården.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åsögatan 155, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Snittbetyg på omdömen

4,9

Baserat på 20 omdömen

Lämna omdöme

Behandlingar hos Åsö Psykoterapi

 • KBT

  Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grund... Läs mer

 • ACT - Acceptance and Commitment Therapy

  ACT är en utveckling av KBT och använder bl. a. acceptans- och mindfulnesstrategier för att öka individens tankeflexibilitet och beteenderep... Läs mer

 • Hypnos

  Vad är hypnos? Att dagdrömma, att försjunka i minnen kan ge hypnosliknande tillstånd, liksom dans och musik. När terapeuten bjuder in till h... Läs mer

 • KBT - behandling vid ADHD/ADD

  ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som innebär att patienten har en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADD är det samma u... Läs mer

 • Par- och familjeterapi på systemisk grund

  Pris efter konsultation

  Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ... Läs mer

 • Schematerapi

  Schematerapi utgår från att våra beteenden styrs av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden kopplat till vår samlade erfarenhet av hur vi ... Läs mer

 • EMDR (traumabearbetning)

  Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och de konsekvenser som dessa minnen har ... Läs mer

 • Psykodynamisk individualterapi

  Pris efter konsultation

  I denna terapiform söker man tillsammans med psykoterapeuten förstå sin inre och yttre värld, sin relation till andra och sina känslor för d... Läs mer

 • Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år)

  Pris efter konsultation

  Denna terapi kan handla om ett fåtal samtal eller en längre kontakt beroende på situation och behov. Även en kort kontakt kan så ett frö som... Läs mer

 • KBT för par

  Pris efter konsultation

  Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ... Läs mer

 • Schematerapi för par

  Pris efter konsultation

  Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ... Läs mer

 • Mindfulness-baserad kognitiv beteendeterapi

  I den mindfulness-baserade kognitiva terapin handlar det om att träna sig i att vara medvetet närvarande i sina upplevelser, att acceptera o... Läs mer

 • Psykodrama

  Vad är psykodrama? Psykodrama är gruppterapi i form av spontan teater och bedrivs vanligen i form av en fast grupp, som träffas regelbund... Läs mer

 • Familjekonstruktion

  Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Virginia Satir, en av pionjärerna inom familjeterapin. Det innebär att i dramatisk form frams... Läs mer

Våra medarbetare

 • Björn Enqvist

  Telefon

  Legitimerad tandläkare, medicine doktor och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, auktoriserad av sfKBT.

  En lång utbildning i klinisk hypnos väckte nyfikenhet att undersöka om ”hypnosinspelningar” före olika operationer kunde minska oro, smärta, blödning, svullnad och illamående. Detta resulterade i avhandlingen Presurgical hypnosis and suggestions in anesthesia (KI 1996).

  Björn arbetar nu som psykoterapeut, handledare och kursgivare. Genom en kombination av KBT, hypnosmetodik och individuellt utformade ljudfiler skapar han genvägar i terapi, vid till exempel ångest, fobier, PTSD, IBS, smärta.

 • Christer Lundmark

  Telefon

  Civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

  Christer arbetar med psykoterapi och utvecklande samtal. Gärna med frågor kring ångest, stress, självkänsla och relationsproblem. Christer tar emot enskilda och par.

  Christer har mångårig erfarenhet som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, samt som coach och karriärstöd till chefer.

 • Elisabet Heigard

  Telefon

  Socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Är auktoriserad av sfKBT och har EMDR-utbildning, nivå 2.

  Elisabet arbetar med psykoterapi, konsultation och handledning. Med erfarenhet sedan början av 80-talet integrerar hon KBT med psykodynamisk psykoterapi, EMDR, avspänning, meditation, hypnos och imaginativa metoder.

 • Göran Karlsson

  Telefon

  Fil.kand i socialantropologi, legitimerad psykoterapeut och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

  Göran arbetar med individual- och parterapi och med gruppterapi. Han har genom arbete på BUP, institutioner och socialtjänsten en mångårig erfarenhet av familjer med svårigheter, till exempel familjer med barn med speciella behov, relationsproblem mellan föräldrar eller våld i familjen.

  Göran fokuserar på hur relationer, anknytningsmönster och affekter påverkar individen eller paret.

 • Louise Beck-Friis

  Telefon

  Legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi, handledare.

  Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare.

  Louise är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.

 • Sara Bengtzon

  Telefon

  Fil.kand, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

  Sara arbetar med utvecklande samtal och förändringsarbete. Med erfarenhet från många branscher som kommunikationschef arbetar hon med individ och organisation.

 • Suzanne Ek Haller

  Telefon

  Legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning. Är auktoriserad av sfKBT och har utbildning i ACT.

  Suzanne har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin och missbruks- och ätstörningsvården, liksom på vårdcentral och i företagshälsovård

 • Tiina Carlstedt

  Telefon

  Fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Tiina har dessutom utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar.

  Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid Karolinska Institutet/ARC.

  Hon har lång erfarenhet av parterapier och att arbeta med personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.

 • Ulrika Sturidsson

  Telefon

  Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut med KBT-inriktning (auktoriserad av sfKBT), utbildad i schematerapi och handledare.

  Ulrika arbetar med psykoterapi, handledning och psykosociala utredningar inom företag och organisationer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med relationsproblematik, kris- och traumahantering, existentiella frågor, unga vuxna, depression och ångest.

  I det kognitiva samtalet vävs vid behov andra tekniker in – såsom mindfulness, inre visualisering, avspänning.

 • Monika Thelin

  Telefon

  Leg psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs- och karriärcoach.

  Monika har mer än 20 års arbete som psykoterapeut som har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik.

  Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor.

 • Annette Fredriksson

  Telefon

  Socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

  Annette är utbildad i ACT och mindfulnessbaserad behandling och har utvecklat en metod för att göra meditationer enligt mindfulness och ACT tillgängliga för döva och hörselskadade.

  Annette utgår i sitt arbete från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra. Annette har lång erfarenhet av psykoterapi, kris-och traumabearbetning, stresshantering, föräldrastöd/utbildning och relationell problematik. Hon har arbetat på vårdcentral, beroendemottagning, familjerådgivning och inom psykiatri.

 • Paul Moore

  Telefon

  Magisterexamen i filosofi från Trinity College University på Irland, grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1) med psykodynamisk inriktning samt utbildningar i Compassionfokuserad terapi och ACT. Diplomerad Mindfulnessinstruktör.

  Empatisk närvaro och icke dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Intresseområden inkluderar känsloreglering och inre trygghet, relations/anknytningsproblem, ångest, skam/självkritik samt existentiella frågeställningar.

 • Kate Bradshaw Tauvon

  Telefon

  Arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, certifierad EMDR-terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete.

  Kate arbetar med psykoterapi, konsultation och handledning. Hon integrerar psykodynamisk teori med upplevelsebaserade metoder som gestaltning, visualisering, bild och rörelse.

  Hon arbetar också med psykodrama, en aktiv form av gruppterapi för personlig utveckling och med EMDR för känslostabilisering, ångestreducering och traumabearbetning.

Karta - Åsögatan 155, Stockholm

.

Omdömen

Snittbetyg på omdömen

4,9

Baserat på 20 omdömen

Lämna omdöme
 • Vårdkvalitet
 • Tillgänglighet
 • Lokal och hygien
 • Information
 • 16:54 - 15 feb, 2018 skrev:

  Tiina Carlstedt är fantastisk - jag är så otroligt tacksam över att ha gått i terapi hos henne.
  Led i många år av ångest och oro, så pass mycket att jag aldrig trodde jag skulle bli frisk.

  Med Tiinas hjälp har jag hittat tillbaka till livet, glädjen och åter fått kontroll över mitt liv!
  Tack Tiina!
  Rekommenderar varmt till alla söker efter en bra och kunnig psykolog!

   Rekommenderar

  5,0

  Betyg 5 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

 • 16:35 - 07 nov, 2016 skrev:

  När jag först kom till Tiina var jag mycket stressad, frustrerad och vilsen. Tiina hjälpte mig att sakta ner tempot, bli medveten om vad jag ser viktigt i mitt liv och sätta upp tydliga mål. Träffarna var uppbyggda kring ACT-metoden, vilket gav mig tydliga verktyg att hjälpa mig i vardagen. Jag fick dessutom konkreta hemuppgifter till varje träff. Tiina är mycket kunnig inom denna terapiform och gav mig tydliga underlag för varje delprocess. Terapiträffarna med Tiina har verkligen hjälpt mig att gå mot att leva ett friare, mer harmoniskt liv och att göra medvetna val som är bra för mig. Jag kan varmt rekommendera Tiina!

   Rekommenderar

  5,0

  Betyg 5 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

 • 09:57 - 19 okt, 2016 skrev:

  Jag vill verkligen rekomendera Åsö Psykoterapi och Paul Moore i synnerhet. Paul har ett fantastiskt sätt att vara närvarande och skapar en enorm trygghet i sitt arbete. Lyhörd till mina behov som patient samtidigt som han hela tiden har en röd tråd framåt i min personliga utveckling. Paul har verkligen fått mig att växa som människa och han hjälpte mig att se mina negativa mönster. Med hjälp av Paul kan jag nu se dessa, stoppa dem i tid utan att vara dömande mot mig själv. Tveka inte att kontakta Paul, tillsammans kan ni förrändra!

   Rekommenderar

  5,0

  Betyg 5 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

 • 23:14 - 25 sep, 2016 skrev:

  Jag vill rekommendera Louise Beck-Friis.
  Jag började hos Luise via företagshälsovården efter att jag en längre tid gick runt med oro, ältande och ångest som började påverka mitt arbete, relationer och sömn. Hos Luise fick jag en förståelse för kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden och hur jag själv kunde påverka dessa. Via introduktion till schematerapi kunde jag nu identifiera vilka livsmönster som jag hade använt i barndomen och hur de levde vidare i vuxen ålder. Från att ha varit frågande till om terapi kunde hjälpa mig kunde jag efter några samtal hitta styrkan till att förändra mig själv och börja jobba med en manual för mig själv att leva efter för att må bättre. Luise guidade mig hur jag skulle kunna bryta negativa tankemönster, se efter mina behov och känslor och prova nya infallsvinklar genom att agera tvärtom för att få till en förändring. Idag är jag mer medveten, mindre ångestfylld, sover bättre och orkar vara social och ta hand om mitt jobb.

   Rekommenderar

  5,0

  Betyg 5 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

 • 13:01 - 16 maj, 2016 skrev:

  Hej och tack Ulrika för många fantastiska möten! Det har givit mig sådan ro och läkning att ha fått träffa dig. Så många gånger som jag varit tung i sinnet och samtidigt rådvill. Att ha fått lätta sitt hjärta för dig Ulrika har gett mig styrka många gånger. Tack för en behaglig känsla. Mina varmaste rekommendationer. Hälsningar Maria

   Rekommenderar

  4,2

  Betyg 4,2 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

Lämna omdöme

Frågor

 • Fråga ställd 09:19 07 feb 2018

  Hej. Hur lång kötid har ni för att få börja gå hos er? Och gäller frikort?

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej och tack för din fråga!
  Hos oss är det psykoterapeut Tiina Carlstedt som har den inriktning som du efterfrågar. Skriv direkt till henne och fråga om väntelista. Du hittar hennes kontaktuppgifter på vården.se eller på vår egen hemsida åsöpsykoterapi.se. Frikort gäller inte hos oss.
  Vänliga hälsningar, Elisabet Heigard, Åsö Psykotrapi


 • Fråga ställd 14:56 15 sep 2017

  Hur vet jag att traumarbetning är det bästa för mig? Vart utsatt som barn o vuxen

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej!
  Som jag förstår det bär du på trauman från tidigt i livet och upp i vuxen ålder som fortfarande plågar dig och gör livet komplicerat på olika sätt. Det går inte att peka ut en specifik metod som passar dig bäst utan att känna dig bättre men du bör söka en legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människor som har svåra händelser (trauman) i bagaget. Ställ frågor till terapeuten om detta innan du bestämmer dig. Sedan är det under terapins gång som du och terapeuten diskuterar eventuella specifika tekniker.
  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, Åsö Psykoterapi


 • Fråga ställd 04:00 14 sep 2016

  Ger ni hypnos mot kroniskt illamående?

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Gudrun, första steget är att kartlägga illamåendets ursprung. Titeln på en artikel belyser detta --"Secrets kept from the mind bur not from the body or behaviour". De metoder att kontakta kroppen på, både för att förstå samband och för att påverka ditt illamående finns inom hypnosvärlden. Jag har lång erfarenhet av liknande problematik, och det går inte att förutsäga hur prognosen är. Dock vet jag inget annat förhållningssätt som kan fungera.
  Jag har tider,tar 900/knapp timme, första mötets dubbeltimme samma arvode. Om du vill fråga mm går det bra att nå mig på 08 658 64 64 denna fm fram till 11.00.
  Mvh Björn Enqvist (Se Åsö Psykoterapi för mer inf)


 • Fråga ställd 15:28 20 mar 2016

  Arbetar ni med ACT?
  Är ni landstungsanslutna?

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej LilyAnn!
  Ja, flera av terapeuterna på Åsö Psykoterapi arbetar med ACT. Klicka på fliken ACT under vår sida på vården.se så ser du vilka.
  Nej vi är inte landstingsanslutna och man kan alltså inte gå på högkostnadsskyddet hos oss.
  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard


 • Fråga ställd 22:04 15 mar 2016

  Hur ska jag veta vilken typ av behandling som lämpar sig bäst för mina problem?

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej!
  Lämpligast väljer du ut en av terapeuterna och skickar ett mail direkt till henne/honom där du beskriver din situation, dina problem och vad du önskar ha hjälp med. Ställ också dina eventuella frågor om terapi i detta mail.
  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, Åsö Psykoterapi


SÖK

Senast tillagda vårdgivare