Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Åsö Psykoterapi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åsögatan 155, Stockholm - Visa på karta

Webbplats


Snittbetyg på omdömen

4,8

Baserat på 31 omdömen

Lämna omdöme
Logo Åsö Psykoterapi

Om Åsö Psykoterapi

Välkommen till Åsö Psykoterapi!

Åsö Psykoterapi hittar du på Åsögatan 155, i hjärtat av Södermalm. Här arbetar och samverkar en grupp psykoterapeuter med olika bakgrund och inriktning.

Tillsammans utgör de ett team med såväl bred som djup kompetens inom det psykoterapeutiska fältet. Flertalet terapeuter är legitimerade och övriga har minst grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1-utbildning.

Till Åsö Psykoterapi är alla välkomna. Mottagningen tar emot enskilda privatpersoner, par och familjer, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Här erbjuds psykoterapi, samtalsstöd, handledning och coachning inom ett flertal områden.

Exempel på områden som vi jobbar med

 • Stress, utmattning, sömnproblem
 • Oro, ångest, fobier, tvång
 • Nedstämdhet, depression
 • Relationsproblem
 • Kris, sorg, trauma
 • Psykosomatiska besvär
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling
 • Neuropsykiatriska problem

Åsö Psykoterapi är en privat psykoterapimottagning. Ingen av oss är ansluten till det statliga högkostnadsskyddet. Hör mer respektive terapeut om dennes taxa.

Informationen uppdaterades 07 september 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Åsö Psykoterapi

KBT hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grund...


ACT - Acceptance and Commitment Therapy hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

ACT är en utveckling av KBT och använder bl. a. acceptans- och mindfulnesstrategier för att öka individens tankeflexibilitet och beteenderep...


Hypnos hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är hypnos? Att dagdrömma, att försjunka i minnen kan ge hypnosliknande tillstånd, liksom dans och musik. När terapeuten bjuder in till h...


KBT - behandling vid ADHD/ADD hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som innebär att patienten har en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADD är det samma u...


Par- och familjeterapi på systemisk grund hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Schematerapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Schematerapi utgår från att våra beteenden styrs av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden kopplat till vår samlade erfarenhet av hur vi ...


EMDR (traumabearbetning) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och de konsekvenser som dessa minnen har ...


Psykodynamisk individualterapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

I denna terapiform söker man tillsammans med psykoterapeuten förstå sin inre och yttre värld, sin relation till andra och sina känslor för d...


Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Denna terapi kan handla om ett fåtal samtal eller en längre kontakt beroende på situation och behov. Även en kort kontakt kan så ett frö som...


KBT för par hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Schematerapi för par hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Mindfulness-baserad kognitiv beteendeterapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

I den mindfulness-baserade kognitiva terapin handlar det om att träna sig i att vara medvetet närvarande i sina upplevelser, att acceptera o...


Psykodrama hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är psykodrama? Psykodrama är gruppterapi i form av spontan teater och bedrivs vanligen i form av en fast grupp, som träffas regelbund...


Familjekonstruktion hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Virginia Satir, en av pionjärerna inom familjeterapin. Det innebär att i dramatisk form frams...


Interpersonell terapi, IPT hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är interpersonell terapi? IPT är en strukturerad korttidsterapi som fokuserar på hur psykisk ohälsa påverkar relationer och hur relat...


Våra medarbetare

Björn Enqvist

Telefon: 08-658 64 64

Legitimerad tandläkare, medicine doktor och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, auktoriserad av sfKBT.

En lång utbildning i klinisk hypnos väckte nyfikenhet att undersöka om ”hypnosinspelningar” före olika operationer kunde minska oro, smärta, blödning, svullnad och illamående. Detta resulterade i avhandlingen Presurgical hypnosis and suggestions in anesthesia (KI 1996).

Björn arbetar nu som psykoterapeut, handledare och kursgivare. Genom en kombination av KBT, hypnosmetodik och individuellt utformade ljudfiler skapar han genvägar i terapi, vid till exempel ångest, fobier, PTSD, IBS, smärta.

Christer Lundmark

Telefon: 0709-28 48 59

Civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

Christer arbetar med psykoterapi och utvecklande samtal. Gärna med frågor kring ångest, stress, självkänsla och relationsproblem. Christer tar emot enskilda och par.

Christer har mångårig erfarenhet som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, samt som coach och karriärstöd till chefer.

Göran Karlsson

Telefon: 070-595 31 05

Fil.kand i socialantropologi, legitimerad psykoterapeut och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

Göran arbetar med individual- och parterapi och med gruppterapi. Han har genom arbete på BUP, institutioner och socialtjänsten en mångårig erfarenhet av familjer med svårigheter, till exempel familjer med barn med speciella behov, relationsproblem mellan föräldrar eller våld i familjen.

Göran fokuserar på hur relationer, anknytningsmönster och affekter påverkar individen eller paret.

Louise Beck-Friis

Telefon: 073 720 56 51

Legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi, handledare.

Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare.

Louise är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.

Suzanne Ek Haller

Telefon: 0707-97 00 53

Legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning. Är auktoriserad av sfKBT och har utbildning i ACT.

Suzanne har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin och missbruks- och ätstörningsvården, liksom på vårdcentral och i företagshälsovård

Tiina Carlstedt

Telefon: 073-682 48 33

Fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Tiina har dessutom utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar.

Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid Karolinska Institutet/ARC.

Hon har lång erfarenhet av parterapier och att arbeta med personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.

Ulrika Sturidsson

Telefon: 070-309 20 25

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut med KBT-inriktning (auktoriserad av sfKBT), utbildad i schematerapi och handledare.

Ulrika arbetar med psykoterapi, handledning och psykosociala utredningar inom företag och organisationer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med relationsproblematik, kris- och traumahantering, existentiella frågor, unga vuxna, depression och ångest.

I det kognitiva samtalet vävs vid behov andra tekniker in – såsom mindfulness, inre visualisering, avspänning.

Monika Thelin

Telefon: 070-828 79 28

Leg psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs- och karriärcoach.

Monika har mer än 20 års arbete som psykoterapeut som har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik.

Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor.

Annette Fredriksson

Telefon: 070 - 4659250

Socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

Annette är utbildad i ACT och mindfulnessbaserad behandling och har utvecklat en metod för att göra meditationer enligt mindfulness och ACT tillgängliga för döva och hörselskadade.

Annette utgår i sitt arbete från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra. Annette har lång erfarenhet av psykoterapi, kris-och traumabearbetning, stresshantering, föräldrastöd/utbildning och relationell problematik. Hon har arbetat på vårdcentral, beroendemottagning, familjerådgivning och inom psykiatri.

Paul Moore

Telefon: 073-566 61 32

Magisterexamen i filosofi från Trinity College University på Irland, grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1) med psykodynamisk inriktning samt utbildningar i Compassionfokuserad terapi och ACT. Diplomerad Mindfulnessinstruktör.

Empatisk närvaro och icke dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Intresseområden inkluderar känsloreglering och inre trygghet, relations/anknytningsproblem, ångest, skam/självkritik samt existentiella frågeställningar.

Kate Bradshaw Tauvon

Telefon: 0704-41 63 12

Arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, certifierad EMDR-terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete.

Kate arbetar med psykoterapi, konsultation och handledning. Hon integrerar psykodynamisk teori med upplevelsebaserade metoder som gestaltning, visualisering, bild och rörelse.

Hon arbetar också med psykodrama, en aktiv form av gruppterapi för personlig utveckling och med EMDR för känslostabilisering, ångestreducering och traumabearbetning.

Anneli Kindlund

Telefon: 076-80 20 602

Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (sk steg-1-utbildning) i psykodynamisk terapi, interpersonell terapi och KBT. Är mindfulnessinstruktör och utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi, MI och gruppterapi.

Anneli har lång erfarenhet som familjebehandlare inom missbruksvården. De senaste 15 åren har hon arbetat inom primärvården med KBT, IPT, MCT och parterapi samt med kris- och sorgbearbetning.

För Anneli är alliansen i terapirelationen viktig och hennes fokus ligger på förändring till gagn för patienten.

Karta - Åsögatan 155, Stockholm

Omdömen


Åsö Psykoterapi
Snittbetyg på omdömen

4,8
Baserat på 31 omdömen
Lämna omdöme
Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

19:51 - 19 jun, 2019 skrev:

Vi gick i parterapi hos christer lundmark i ett år och nu ska vi gifta oss!

Rekommenderar

4,5

Betyg 4,5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


17:02 - 01 mar, 2019 skrev:

Det är svårt att beskriva i ord hur mycket Tiina Carlstedt hjälpt mig och min man i vår terapi. Hon har stor kunskap kring ADHD. Min man som hade svårt med impulskontroll, planering och att komma i tid använder nu verktyg som Tiina gett honom, som underlättar för honom i vardagen. Han använder nu kalender och kommer alltid i tid! Tack vare sin humor, charm, kunskap och skarpa intellekt har Tiina fått oss båda att bli mer funktionella, självständiga individer som förstår både oss själva och varandra bättre. Tusen tack för din hjälp och inspiration Tiina!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


13:48 - 29 nov, 2018 skrev:

Jag vill rekommendera Christer Lundmark som är en fantastisk person och terapeut! Jag har gått schematerapi hos honom i ca ett års tid och han har hjälpt mig otroligt mycket med ångest, dåliga familjerelationer och att våga tro på mig själv igen.

Ha det bäst Christer!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


19:19 - 19 nov, 2018 skrev:

Jag är jättetacksam över Louise Beck-friis och hennes insats. Började hos henne för unjefär två år sedan då jag var 14. Hon har hjälp mig massor!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


11:59 - 17 nov, 2018 skrev:

Har hjälp mig massor!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


18:39 - 12 nov, 2018 skrev:

Hej Tiina, jag vill tacka dig för den insats du har gjort i mitt liv! Du är en mycket smart och cool kvinna, all heder till dig! Både jag och min mamma beundrar dig mycket. Du är saklig, objektiv och klok när de egenskaperna behövs, och du är varm och snäll och har ett jävla anamma när de egenskaperna behövs. Fantastiskt! Du är en terapeut som passat mig väldigt bra och du har varit bra för både mig och min familj.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


23:18 - 05 nov, 2018 skrev:

Louise Beck-Friis rekommenderas starkt! Jag var nere på botten första gången vi träffades men med hennes inkluderande resonemang och "hemläxor" mår jag i dag bättre än på många år! Hennes sinne för humor tycker jag också gav en extra kick!

Rekommenderar

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


14:16 - 01 nov, 2018 skrev:

Jag vill varmt rekommendera Louise Beck-Friis. Hon är jätte bra,jag känner ett stort förtroende gällande hennes kompetens och rutin.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


11:55 - 24 okt, 2018 skrev:

När jag började gå till samtal så befann jag mig i en rätt vilsen och orkeslös situation, både hemma och på jobbet. Min tillvaro gick mest ut på att skydda mig från obehag, att överleva dagen och jag kände heller inte att det fanns mycket att se fram emot. Men samtalen och enkla hemuppgifter gav mig kraft och så småningom visade sig en annan verklighet. Jag måste erkänna att jag var rätt så skeptiskt i början till denna typ av behandling men jag skulle bli överbevisat.
Idag känner jag glädje till livet, tycker om att utmana mig själv ibland med det som tidigare tog emot och tar inte nederlag så personligt som förr. Jag umgås mer med vänner, aktiverar mig mer på ett naturligt och okrystat sätt med det som ger energi tillbaka.
Även om jag ibland saknar våra diskussioner i vad jag kallade min ”mentala oas”, så klarar jag mig utan dem nu.
Tack Louise för allt!

Rekommenderar

4,5

Betyg 4,5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


00:54 - 24 okt, 2018

Rekommenderar

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


20:09 - 18 sep, 2018

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:54 - 15 feb, 2018 skrev:

Tiina Carlstedt är fantastisk - jag är så otroligt tacksam över att ha gått i terapi hos henne.
Led i många år av ångest och oro, så pass mycket att jag aldrig trodde jag skulle bli frisk.

Med Tiinas hjälp har jag hittat tillbaka till livet, glädjen och åter fått kontroll över mitt liv!
Tack Tiina!
Rekommenderar varmt till alla söker efter en bra och kunnig psykolog!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:35 - 07 nov, 2016 skrev:

När jag först kom till Tiina var jag mycket stressad, frustrerad och vilsen. Tiina hjälpte mig att sakta ner tempot, bli medveten om vad jag ser viktigt i mitt liv och sätta upp tydliga mål. Träffarna var uppbyggda kring ACT-metoden, vilket gav mig tydliga verktyg att hjälpa mig i vardagen. Jag fick dessutom konkreta hemuppgifter till varje träff. Tiina är mycket kunnig inom denna terapiform och gav mig tydliga underlag för varje delprocess. Terapiträffarna med Tiina har verkligen hjälpt mig att gå mot att leva ett friare, mer harmoniskt liv och att göra medvetna val som är bra för mig. Jag kan varmt rekommendera Tiina!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


09:57 - 19 okt, 2016 skrev:

Jag vill verkligen rekomendera Åsö Psykoterapi och Paul Moore i synnerhet. Paul har ett fantastiskt sätt att vara närvarande och skapar en enorm trygghet i sitt arbete. Lyhörd till mina behov som patient samtidigt som han hela tiden har en röd tråd framåt i min personliga utveckling. Paul har verkligen fått mig att växa som människa och han hjälpte mig att se mina negativa mönster. Med hjälp av Paul kan jag nu se dessa, stoppa dem i tid utan att vara dömande mot mig själv. Tveka inte att kontakta Paul, tillsammans kan ni förrändra!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


23:14 - 25 sep, 2016 skrev:

Jag vill rekommendera Louise Beck-Friis.
Jag började hos Luise via företagshälsovården efter att jag en längre tid gick runt med oro, ältande och ångest som började påverka mitt arbete, relationer och sömn. Hos Luise fick jag en förståelse för kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden och hur jag själv kunde påverka dessa. Via introduktion till schematerapi kunde jag nu identifiera vilka livsmönster som jag hade använt i barndomen och hur de levde vidare i vuxen ålder. Från att ha varit frågande till om terapi kunde hjälpa mig kunde jag efter några samtal hitta styrkan till att förändra mig själv och börja jobba med en manual för mig själv att leva efter för att må bättre. Luise guidade mig hur jag skulle kunna bryta negativa tankemönster, se efter mina behov och känslor och prova nya infallsvinklar genom att agera tvärtom för att få till en förändring. Idag är jag mer medveten, mindre ångestfylld, sover bättre och orkar vara social och ta hand om mitt jobb.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


13:01 - 16 maj, 2016 skrev:

Hej och tack Ulrika för många fantastiska möten! Det har givit mig sådan ro och läkning att ha fått träffa dig. Så många gånger som jag varit tung i sinnet och samtidigt rådvill. Att ha fått lätta sitt hjärta för dig Ulrika har gett mig styrka många gånger. Tack för en behaglig känsla. Mina varmaste rekommendationer. Hälsningar Maria

Rekommenderar

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


19:34 - 14 dec, 2015 skrev:

Jag blev rekommenderad att söka psykodynamisk terapi av öppenvården för en depression och hittade Åsö Psykoterapi och terapeuten Monika Thelin. Mitt arbete med Monika har varit väldigt värdefullt och onekligen förändrat mitt liv till det bättre. Idag har jag tagit mig ur min depression och även fått en livsglädje som jag inte har varit van vid. Terapin har hjälpt mig på ett djupare plan och inte bara fixat några beteenden. Jag kan varmt rekommendera Monika och Åsa Psykoterapi.

Rekommenderar

4,8

Betyg 4,8 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


20:13 - 12 aug, 2015 skrev:

De samtal och arbete som jag hade ihop med Tiina Carlstedt ser jag som en väldigt viktig vändpunkt i mitt liv. Vi jobbade tillsammans med ACT-Metoden. Hon hjälpte mig att se det stora och vackra i att det är jag som mångt och mycket väljer hur jag vill leva mitt liv. Jag fick ordentliga och konkreta verktyg samt hemuppgifter. Det är ett jobb som fortfarande pågår. Men utan Tiina så hade jag aldrig fått syn på mig själv som jag gjorde. Jag rekomenderar Tiina varmt!

Rekommenderar

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


15:04 - 06 jul, 2015 skrev:

Jag behövde hjälp med att hitta tillbaka till mig själv efter skilsmässan. Jag ville inte bli bitter men hade svårt att släppa taget om det gamla. Jag har tidigare prövat Gestalt men kände inte att det tog mig vidare den här gången och fick nys om ACT och Åsö Psykoterapi. Vilken lycka! Tiina fick mig att acceptera och bli medveten om mina beteenden och vilka rädslor som triggade dem. Jag fick fundera på hur jag vill ha mitt liv och vad jag behöver göra för att nå dit. I dag känner jag mig värdefull och gör medvetna val för att skapa det liv jag vill leva.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


10:07 - 13 feb, 2015 skrev:

Rekommenderas varmt! Mycket kunnig och professionell terapeut. Tack!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


09:51 - 21 aug, 2014 skrev:Jag kan varmt rekommendera Suzanne.
Hon har fungerat som en kompass i mitt liv de senaste åren. Med en varsam och stadig hand har hon hjälpt mig att finna riktningen framåt i en tillvaro som varit fylld av sorg, ångest och stor oro. Jag har kunnat fungera som småbarnsmamma, överlevt sorgen efter min mammas bortgång och fått hjälp att reda ut stormar i mitt äktenskap.
Jag är evigt tacksam att hennes långa erfarenhet och stora profession har kommit mig till del. Att efter ett samtal med henne känna att " ja, nog fixar jag det här, trots allt", att veta att hon finns där med ett stort hjärta och enorm klokskap är ovärderligt. Tack Suzanne!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


21:38 - 15 jul, 2014 skrev:

När jag kom till Tiina Carlstedt var jag en vilsen och deprimerad 24 åring som cirka ett år tidigare hade fått diagnosen ADHD. Men tack vara Tiinas mycket goda kunskap om ADHD gav hon mig en strukturerad och professionell KBT som fått mig att bli funktionell och livsglad igen!
Jag hoppas att ni som känner igen er försöker ta kontakt med Tiina för hennes KBT har varit det bästa som hänt mig!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


18:51 - 03 jul, 2014 skrev:

Vi tog kontakt med Tina då vi prövat andra former av parsamtal i och inte varit nöjda. Tina tog snabbt tag i problematiken och hjälpte oss att fokusera på tydliga mål och hur vi skulle nå dit. På kort tid har vi förbättrat vår kommunikation, tagit ansvar för våra egna svårigheter och kommit mycket närmare varandra. Vi lämnar Tina med nya verktyg, ett stort leende och vi är förälskade igen! Tack!


09:29 - 03 jun, 2014 skrev:

När jag kom till Tiina så hade jag inte kunnat jobba alls på 2 år p g a utbrändhet och stressymtom. Mitt liv var totalt på ända och ingenting fungerade. Med hjälp av konkreta hjälpmedelsverktyg i KBT:n, så kan jag idag hantera både jobb, stress och planera mitt liv. Utan Tiinas hjälp vet jag inte var jag hade varit idag! Önskar så att alla hade kunnat fått samma hjälp! TUSEN TACK!!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


12:27 - 27 maj, 2014 skrev:

Det är vad Sara givit mig under en tid då min tillvaro ställdes på ända vid en separation. Mina sessioner med Sara gav mig insikt i varför jag reagerar som jag gör men också verktyg för hur jag kan välja att hantera det jobbiga. Hon gav mig också alltid känslan av att hon fanns i min ringhörna att backa tillbaka till när konflikterna var jobbiga och jag behövde någon att bolla mina känslor med.
Jag kan varmt rekommendera Sara som samtalspartner när situationer dyker upp som är svåra att hantera och när man behöver ta en närmare titt på sig själv och sina reaktioner.


21:43 - 28 apr, 2014 skrev:

Louise Beck-Friis är en extraordinär kvinna som inte bara hjälpt mig att hantera sorgen som satt både i min kropp&själ, även har hjälpt mig att stärka min själ.

Louise har skapat förtroende hos mig på kort tid och vi tillsammans har bearbetat trauman jag hade varit med.. Trauman jag inte kunde bearbeta tidigare fast jag hade träffat över tio-tal kurator, psykolog, psykiatris och annan vårdpersonal. Efter möten med de flesta hade jag känt mig blottad, naken.. Vissa av dem kunde hjälpa kortsiktigt.

Tre år senare efter mitt första möte med henne lämnade jag Åsögatan 155 hel, smärtfri och fridfull.

Louise är en utmärkt psykoterapeut som jag rekommenderar varmt.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


17:09 - 26 apr, 2014 skrev:

Många äldre kanske tror att de är för gamla för att börja med psykoterapi. Själv är jag ett bevis på motsatsen. Jag är 83 år och går på Åsö Psykoterapi hos Björn. I fem års tid hade jag svåra attacker av bröstsmärtor, ofta så att jag måste åka in akut till sjukhus. Smärtstillande injektion var oftast det enda som hjälpte. Man undersökte mig noga och fann inget fel på hjärtat eller något annat som kunde förklara smärtorna. Spasm-angina var en möjlig diagnos. Jag beslöt att prova hypnos. Min dotter hittade Björn på nätet. Efter endast två behandlingar var det slut med akutresorna! Jag kan känna lite hugg någon gång, men det går snart över. Det är rena miraklet! Och det är en enorm lättnad att slippa den ständiga oron. Andra besvär har jag också blivit av med, bland annat alltför starka kräkreflexer vid tandläkarbesök och t o m vid tandborstning. Det finns ännu sådant som jag behöver bearbeta - ett långt liv innebär mycket av sorg och problem, men självklart också mycken glädje.. Om jag någonsin blir "färdig" vet jag inte! Men jag får den bästa tänkbara hjälp och ser med nyfikenhet och tillförsikt framtiden an. Tack, Björn, för att du inte ser till åldern utan till möjligheterna!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


07:40 - 28 jan, 2014 skrev:

Tiina gav mig ord och inga visor. Jag är en viljestark person men här satt hon stopp för mig. Hon plockade fram det som jag haft problem med att inse i åratal om min personlighet. Har varit hos andra förut och rekomenderar Tiina. Är du villig att höra sanningen och acceptera den för ett bättre mående så går du till Tiina. Hon är en färgstark karaktär som inte tar i med silkeshandskar ifall du själv tål det. Kanon!

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:16 - 16 jun, 2013 skrev:

Jag hittade Sara på nätet av en slump när jag sökte efter en kognitiv terapeut för att hjälpa mig igenom en svår situation i livet. Sara har under en begränsad tid inte bara gett mig verktygen, utan också fått mig att hitta delar av mig själv som varit stängda under lång tid.
Sara Bentzon ger jag mina allra bästa rekommendationer. Sara är inte bara professionell och duktig, utan även en mycket underbar och fin person som jag är mycket glad att jag fått möta i livet.


22:23 - 14 jan, 2013 skrev:

Jag har gått i schematerapi hos Sara Bengtzon och har under denna tid stärkts i mig själv tack vare nya redskap att hantera olika situationer. Jag är sk. HSP (highly sensitive personality) och känner hur schematerapin och Sara hjälpt mig att bättre förstå mig själv vilket lett till att jag accepterar mig själv mer och har fått det lättare att hantera mitt liv.

Rekommenderar

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


02:28 - 21 jun, 2012 skrev:

På mycket kort tid, hjälpte Sara Bengtzon mig att identifiera vad mina "frågor" var och att utveckla en effektiv strategi för att hantera dem. Verktygen hon gav mig kommer att hjälpa mig i framtiden och har haft en bestående effekt.Jag rekommenderar henne starkt.


Frågor

 • Fråga ställd 14:05 14 apr 2019

  Gör ni utredningar på personer som redan har en ADHD/ADD-diagnos, om personen behöver ett bevis på att hen inte har ADHD? Personen kan nämligen inte göra en GMU utbildning med ADHD/ADD.

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej och tack för din fråga!
  Nej tyvärr, ingen hos oss gör sådana utredningar.

  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, Åsö Psykoterapi


 • Fråga ställd 15:18 04 feb 2019

  vad kostar en konsultation kbt mot fobi tex

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej!
  Tack för din fråga! Den är tyvärr svår att besvara eftersom alla på vår mottagning arbetar i egen privat verksamhet och själv sätter sin taxa. Vi delar bara lokal och samarbetar med varandra.
  Vanligtvis ligger taxan hos en legitimerad psykoterapeut i Stockholm på någonstans mellan 900 och 1300kr/timme. Det kostar ofta något mindre att gå till terapeut utan legitimation med steg 1-utbildning i psykoterapi.
  Gå in på hemsidan och leta reda på vilka av terapeuterna som har den utbildning, erfarenhet eller behandlingsmetod som du önskar och skicka sedan din fråga direkt till de personerna.

  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, Åsö Psykoterapi


 • Fråga ställd 09:23 16 jan 2019

  Hej!

  Jag är intresserad av familjerekonstruktion.
  Jag jobbar som familjebehandlare med inriktning ungdomar.

  Min fråga är om du vet vart man kan utbilda sig inom familjerekonstruktion eller trauma behanding?
  Och om du kan tipsa om någon bra litteratur på ämnet?

  MVH Sophie

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej Sophie!
  Jag kan tyvärr inte svara på vem som utbildar i familjerekonstruktion. När det gäller trauma så finns en alldeles färsk och mycket bra bok som heter "Leva nu - om trauma och dissociation" skriven av Annica Lilja Ljung och Christina Lejonöga. Det kommer regelbundet flera kortare kurser kring trauma och det finns också längre. En gedigen utbildning som löper över flera terminer, med Ellert Nijenhuis, har anordnats i Stockholm tidigare. Kris- och traumacentrum bör kunna upplysa dig närmare om såväl kortare kurser som längre utbildningar.

  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, leg psykoterapeut
  Åsö Psykoterapi


 • Fråga ställd 09:19 07 feb 2018

  Hej. Hur lång kötid har ni för att få börja gå hos er? Och gäller frikort?

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej och tack för din fråga!
  Hos oss är det psykoterapeut Tiina Carlstedt som har den inriktning som du efterfrågar. Skriv direkt till henne och fråga om väntelista. Du hittar hennes kontaktuppgifter på vården.se eller på vår egen hemsida åsöpsykoterapi.se. Frikort gäller inte hos oss.
  Vänliga hälsningar, Elisabet Heigard, Åsö Psykotrapi


 • Fråga ställd 14:56 15 sep 2017

  Hur vet jag att traumarbetning är det bästa för mig? Vart utsatt som barn o vuxen

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej!
  Som jag förstår det bär du på trauman från tidigt i livet och upp i vuxen ålder som fortfarande plågar dig och gör livet komplicerat på olika sätt. Det går inte att peka ut en specifik metod som passar dig bäst utan att känna dig bättre men du bör söka en legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människor som har svåra händelser (trauman) i bagaget. Ställ frågor till terapeuten om detta innan du bestämmer dig. Sedan är det under terapins gång som du och terapeuten diskuterar eventuella specifika tekniker.
  Vänliga hälsningar,
  Elisabet Heigard, Åsö Psykoterapi