• Sök

  Sök

 • Jämför

  Jämför

 • Boka

  Boka

  Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

 • 08-406 00 40

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Rehnsgatan 20, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

 • Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Logo WeMind - Vasastan

Norrmalm-City, Stockholm

Varmt välkommen till WeMind Vasastan!

ALLA som behöver det ska snabbt kunna få bästa tänkbara vård. WeMind har mottagningar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Noruppland. För dig som bor på annan ort kan vi erbjuda distansterapi med hjälp av videotelefoni.

Det finns idag effektiva och utvärderade behandlingsmetoder för många psykiska problem. På WeMind är du garanterad att få behandling precis enligt dessa metoder.

På WeMind arbetar endast legitimerade psykologer och specialistläkare i psykiatri. Alla är noga utvalda för att de båda är duktiga behandlare och ger ett bra bemötande.

Exempel på områden som vi jobbar med:

 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Social ångest
 • Specifika fobier
 • OCD
 • Nedstämdhet, depression
 • Posttraumatisk stress
 • BDD, trichotillomani, dermatillomani

Till WeMind Vasastan kan du komma via remiss från till läkare. På vår hemsida finns tydliga instruktioner om vad remissen behöver innehålla.

Vi tror att du kommer trivas på WeMind och kommer vara nöjd med resultatet av din behandling.

Informationen uppdaterades 14 juni 2018 av Vården.se

Behandlingar hos WeMind - Vasastan

Distansterapi - KBT via webben hos WeMind - Vasastan i Stockholm

1 100 kr per session

Tillgången till kognitiv beteendeterapi varierar mycket i olika delar av landet. Många bor också långt ifrån en mottagning. Därför erbjuder ...

Tillgången till kognitiv beteendeterapi varierar mycket i olika delar av landet. Många bor också långt ifrån en mottagning. Därför erbjuder vi KBT via videosamtal till alla som bor i Sverige.

Behandling via webbkamera

Detta innebär att terapi kan genomföras via din dator, t ex i hemmet eller på arbetet. Man laddar enkelt ner gratisprogrammet Vsee till sin dator. Vsee liknar Skype, men har högre säkerhet och används av många stora sjukvårdsinrättningar som t. ex Stanford University Hospital.

Det innebär att ingen obehörig kan ta del av samtalen.

Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resultat som att träffas öga mot öga, samt att man är lika nöjd med sin behandling. Behandlingen genomförs på vanligt sätt, men via videosamtal.

Målet är att vården ska bli mer jämlik, att man ska kunna få samma behandling oavsett var man bor i Sverige.

Det som behövs för KBT via videosamtal är

 • Dator med internetuppkoppling, inbyggd eller extern mikrofon/högtalare samt webbkamera. Både Windows och MacOS fungerar.

 • Möjligheten att ladda ner och installera programmet Vsee (nedladdningslänk)

 • Möjlighet att sitta avskiljt under sessionerna, vilka huvudsakligen kan bokas under dagtid

 • Att du inte har allvarliga eller frekventa självmordstankar

 • Att du godkänner att psykologen kontaktar din lokala psykiatri ifall dina självmordstankar skulle öka.

Kostnad

Behandlingen genomförs av psykologer med KBT-inriktning. Priset är 1 100 kr/session, vilket betalas med faktura, alternativt via överenskommelse mellan WeMind och ditt landsting eller ditt försäkringsbolag.

Pris

1 100 kr

per session


ADHD- och Aspergerutredning hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Pris efter konsultation

ADHD är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar översättas med uppmärksamhetsstörning med överakti...

ADHD är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar översättas med uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.

Om man har ADHD har man så svårt att koncentrera sig, sitta still eller hejda sina impulser att det skapar problem i vardagen. Svårigheterna finns i olika grad hos olika personer. En del har till exempel enbart uppmärksamhetsproblem eller svårt att vara stilla.

ADHD har mest uppmärksammats hos barn, men finns också hos ungdomar och vuxna. Man beräknar att ca 2-4% av den vuxna befolkningen uppfyller de diagnostiska kriterierna för ADHD.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en form av autism. Funktionsnedsättningen påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Det är vanligt att olika typer av missförstånd uppstår i sociala sammanhang exv. på jobbet eller med vänner och familj.

ADHD och Aspergerutredning av vuxna

Innehållet i en utredning av en ung människa eller en vuxen som misstänks ha ADHD eller Asperger går i princip till på samma sätt.

Syftet med utredningen är att hjälpa personen att själv förstå sina förutsättningar och problem. Det gör det lättare att kunna planera sitt liv och gör att rätt behandlingsinsatser kan sättas in om man har behov av det.

Varmt välkommen att kontakta oss på WeMind för mer information!

Pris

Pris efter konsultation


Ångest hos WeMind - Vasastan i Stockholm

När man upplever något som otäckt eller jobbigt kan man reagera med ångest. Hjärtat börjar slå fortare och musklerna drar ihop sig. Man kan ...

När man upplever något som otäckt eller jobbigt kan man reagera med ångest. Hjärtat börjar slå fortare och musklerna drar ihop sig. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må illa, bli yr och få svårt att andas.

Ångest är naturliga reaktioner från kroppen, och något som finns hos alla mer eller mindre intensivt. Det är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Det finns ett flertal olika ångestsyndrom t.ex. paniksyndrom, agorafobi, socialfobi, tvångssyndrom, generaliserad ångestsyndrom, post traumatiskt stressyndrom och olika typer av fobier bl.a. ormfobi, spindelfobi, höjdfobi och kräkfobi. Även det som kallas hypokondri kan man se som hälsoångest och behandla med KBT.

Panikattack

Panikattack är en form av ångest som kommer plötsligt och snabbt stegrar sig. Den går oftast över inom 20 minuter men man kan fortsätta att känna sig orolig en längre tid efteråt. En panikattack kommer oftast utan förvarning och kan kännas mycket obehaglig.

När kan man få ångest

Man kan få ångest av uppenbara orsaker, som till exempel en skilsmässa eller en livshotande sjukdom. Annat som kan ge ångest är att man missbrukar alkohol eller andra droger, eller att man har slutat för snabbt med antidepressiv medicin.

Men man kan också få ångest utan att veta varför. Då kan den vara svårare att hantera, men vad som än orsakat ångesten kan man få hjälp och bli bra.

Behandling av ångest genom WeMind

WeMind följer landstingens vårdprogram för behandling av ångest och andra psykiatriska diagnoser. Vårdprogrammen rekommenderar primärt kognitiv beteendeterapi (KBT) för olika ångestsyndrom eftersom det är den behandling som har bäst bevisad effekt.

Läkemedelsbehandling är också ett alternativ om man inte känner att man klarar av att genomföra en psykologisk behandling. Ibland behandlas personer både med läkemedel och KBT samtidigt.

WeMind är Sveriges största enhet för KBT och vården ges enbart av legitimerade psykologer med utbildning i denna terapiform.


Ätstörningar hos WeMind - Vasastan i Stockholm

De flesta människor oroar sig över sitt utseende ibland. Många försöker äta någorlunda hälsosamt och träna regelbundet. Extrem bantning ...

De flesta människor oroar sig över sitt utseende ibland. Många försöker äta någorlunda hälsosamt och träna regelbundet.

Extrem bantning

För vissa blir dock ångesten över kropp och vikt så stark att den verkar ta över hela tillvaron och man hela tiden är upptagen med tankar på mat, ätande och utseende. Rädslan att gå upp i vikt blir så stark att man gör allt för att undvika det, genom t ex extrem bantning.

Bulimi

Ibland kan det istället kännas som att man tappar kontrollen helt och äter massor på bara några timmar. Efteråt får man ofta känslor av skam, skuld och ångest som för vissa kan leda till att man kräks eller använder laxerande/vätskedrivande medel.

Kanske bestämmer man sig för att träna allt intensivare eller att börja banta ännu hårdare. Man brukar räkna med att ungefär 5 % har någon form av ätstörning, tex bulimia nervosa, anorexia nervosa eller hetsätningsstörning.

Många skäms och vågar därför inte söka hjälp, fastän det finns effektiv behandling att få. KBT vid ätstörningar brukar bestå av 20 sessioner. För underviktiga personer (BMI <19) behövs ofta en längre behandling varför vi då brukar hänvisa till specialiserad ätstörningsenhet.

WeMind Stockholm erbjuder behandling av ätstörningar för patienter som kommer privat och via vissa försäkringar.

Litteraturtips om ätstörningar: "Att övervinna hetsätning" av Christopher Fairburn.


Depression hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Depression kallas ibland ”själens förkylning” eftersom det är ett så vanligt problem. Mellan 5 och 10 % av alla svenskar är deprimerade, och...

Depression kallas ibland ”själens förkylning” eftersom det är ett så vanligt problem. Mellan 5 och 10 % av alla svenskar är deprimerade, och risken att drabbas någon gång under sin livstid brukar anges som 25 % för män och 50 % för kvinnor. Depression kan dock vara ett betydligt allvarligare tillstånd än en förkylning.

När man är deprimerad känns det mesta tungt, mörkt och ganska meningslöst. Man drabbas av ihållande känslor av nedstämdhet och har svårt att känna lust att aktivera sig med sådana saker som man vanligtvis ägnar sig åt. Många upplever att de är helt tömda på energi och att de känner en väldigt trötthet under större delen av dygnet.

Ju mindre man gör och ju mer man drar sig undan från omvärlden, desto mer skuldkänslor brukar man också få, över allt man inte får gjort. Det är också vanligt med koncentrationssvårigheter och en känsla av att inte kunna fatta beslut eller tänka klart.

Behandling vid depression

Depression behandlas med terapi och/eller medicinering. När man jämför olika psykologiska behandlingar brukar det visa sig att KBT är den behandling som ger störst chans till bestående förbättring för depression.

I en KBT-behandling får man lära sig att undersöka sambandet mellan aktivitet och mående, och fundera på vilka aktiviteter man mår bättre respektive sämre av.

Man får också som patient träna på att identifiera aktiviteter som för ens liv framåt, för att kunna nå ett sådant liv som man skulle vilja ha. Efter ett tag i terapin, när ens mående förbättrats något, brukar behandlingen inriktas mot att man identifierar och försöker lösa de grundproblem som från början utlöst depressionen.

På WeMind kan man erbjudas KBT behandling för depression i grupp eller individuellt. Båda behandlingsformerna har haft likvärdiga resultat i WeMinds utvärderingar.


KBT hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Vårdprogrammen rekommenderar i de flesta fall kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom det är den terapi som har bäst bevisad effekt vid flert...

Vårdprogrammen rekommenderar i de flesta fall kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom det är den terapi som har bäst bevisad effekt vid flertalet psykiska besvär.

WeMind är Sveriges största enhet för KBT och behandlingen ges enbart av legitimerade psykologer med utbildning i denna terapiform.

Terapin ser olika ut vid olika diagnoser och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. Det gemensamma arbetet i terapin inleds med en kartläggning av hur besvären ser ut och utifrån den utformas en individuell plan för behandling.

KBT är en tidsbegränsad behandling där patienten arbetar med hemuppgifter mellan varje session eftersom förändringar ofta behöver göras i praktiken, inte bara i samtal med psykologen.

Vad händer när KBT terapin är slut?

Mot slutet av terapin kan man glesa ut kontakten för att öva på att arbeta självständigt. Inför terapins avslutning skrivs en plan för hur man ska arbeta vidare med det man lärt sig.

Syftet med KBT är att ta sig ur de svårigheter man hamnat i och lära sig principer så att man framöver själv kan hantera liknande problem.


Par- och familjeterapi på systemisk grund hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Många tycker att relationer är bland det viktigaste i livet. De är i bästa fall en källa till glädje, stöd och närhet. Samtidigt är det ibla...

Många tycker att relationer är bland det viktigaste i livet. De är i bästa fall en källa till glädje, stöd och närhet. Samtidigt är det ibland svårt att få relationer att fungera, man kanske hamnar i olösliga konflikter, bråkar eller drar sig undan från sin partner. Olikheterna man i början tyckte om blir just det man irriterar sig på. Gång på gång försöker man få sin partner att ändra sig men kommer ingen vart.

Detta kan göra att man känner sig arg, ledsen eller rädd på ett sätt som påverkar andra delar av livet. En utomstående kan då erbjuda hjälp att förbättra kommunikation, hitta nya lösningar eller sätt att acceptera varandras olikhet.

Par- och familjeterapi på systemisk grund

Par- och familjeterapi på systemisk grund utgår från familjen som ett system där de olika delarna är av samma vikt och kommunikationen mellan dem är avgörande för att systemet skall fungera så friktionsfritt som möjligt.

Par- och familjeterapi kan också vara bra för att utveckla eller fördjupa en relation eller lösa eventuella konflikter.


KBT - behandling vid ADHD/ADD hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Neuropsykiatrisk utredning WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om ADHD/ADD, autismspektrumt...

Neuropsykiatrisk utredning

WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning hos vuxna.

I utredningen ingår:
Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)

 • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som t ex minne, koncentration etc
 • Ifyllning av skattningsskalor
 • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vårt eller utredningar
 • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen
 • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. Vi erbjuder, utöver medicinering, KBT i form av en uppskattad och evidensbaserad gruppbehandling.

För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Vid missbruk rekommenderar vi att du söker utredning via beroendevården i ditt hemlandsting

Utredning där du som privatperson, ett företag eller socialtjänsten betalar

Företag, HVB-hem/Socialtjänsten och privatpersoner kan själva betala utredning hos WeMind. För mer information om kostnaden, kontakta aktuell mottagningen. Detta då kostnaden kan variera beroende på hur omfattande och tidskrävande utredningen bedöms bli, t ex om det finns frågetecken kring flera diagnoser som behöver utredas. Väntetid innan utredning kan genomföras privat är ca 3-4 veckor. Egenanmälan för utredning görs direkt till sekreterarna (se nedan).

För frågor eller egenanmälan, kontakta:

Telefonnummer: 08-406 00 40 info@wemind.se

Behandling av ADHD Wemind kan, utöver medicinering, erbjuda psykologisk behandling för att minska ADHD-symtom. Detta sker i form av KBT i gruppformat, där man tillsammans tränar på färdigheter som kan hjälpa att hantera sina symtom/svårigheter. Denna behandling är, liksom övriga behandlingar på mottagningen, evidensbaserad och ger förutom träning av färdigheter även en ökad förståelse för vilken påverkan ADHD-diagnosen har på individen och ett stöttande nätverk i gruppen.


Sömnsvårigheter hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Sömnsvårigheter kan definieras med begreppet insomni som innebär upprepade besvär med insomning, uppvaknanden, för tidigt morgonuppvaknande ...

Sömnsvårigheter kan definieras med begreppet insomni som innebär upprepade besvär med insomning, uppvaknanden, för tidigt morgonuppvaknande eller bristande sömnkvalitet. Problem med sömnen är vanliga och omkring en tredjedel av befolkningen drabbas av tillfälliga eller milda sömnsvårigheter, medan för ca 10% blir besvären svårare och bestående. Insomni kan uppkomma ensamt, tillsammans med fysiska och psykiska störningar eller till följd av intagande av mediciner, droger eller stimulerande substanser t.ex. nikotin och koffein. Man bör söka hjälp när man upplever en besvärande dagtrötthet eller om sömnen understiger 6 timmar.

Vem drabbas och varför fortsätter besvären?

Vissa individer tycks ha en ökad sårbarhet för att drabbas av sömnbesvär. Det är väl känt att stress, ångest och depression samexisterar med sömnbesvär som ofta debuterar i samband med förändrade livsomständigheter som medför ökad stress. Vad som sedan vidmakthåller sömnstörningen är i regel andra faktorer.

Sömn är en biologisk process som i hög grad påverkas av vårt beteende. Oro över sömnen åtföljer ofta besvären och det är lätt att hamna i en negativ cirkel av ökad stress och sömnlöshet. Sömnlösheten upplevs i sig som stressande, vilket kan leda till att sängen och sovmiljön förknippas med kroppslig uppvarvning. Oron kan leda till att man börjar ändra sina sömnvanor för att kompensera den förlorade sömnen. Tröttheten kan medföra att man minskar på dagens aktiviteter som i sin tur gör det svårare att somna och gör att livet blir tråkigare. Med tiden utvecklas rutiner och föreställningar som vidmakthåller sömnsvårigheterna. Det är dessa så kallade vidmakthållande faktorer som man arbetar med i den psykologiska behandlingen.

KBT vid sömnsvårigheter

Det finns ett väl dokumenterat forskningsstöd för kognitiv-beteendeterapi som förstahandsval vid ihållande sömnsvårigheter. Studier visar varaktiga förändringar på insomningstid, total sömntid och antal uppvaknanden.

En behandling varar oftast mellan 5-10 terapitimmar och utgår från beprövade tekniker som visat sig främja sömnen. Teknikerna inbegriper att tillägna sig livsstilsrelaterade beteenden som främjar sömnen, återta kopplingen mellan säng och nedvarvning/sömn, sova på schemalagda tider och tillämpa en avspänningsteknik.

Många människor med sömnbesvär använder sömnmediciner. Dessa kan på ett effektivt sätt återställa en störd dygnsrytm. Behandlingsnyttan av sömnmedicin inskränker sig emellertid till 4-6 veckor och vid längre sömnbesvär rekommenderas KBT i första hand. Om man är intresserad av att sluta en pågående sömnmedicinering kan det vara lämpligt att göra i samband med en KBT-behandling.


Parterapi hos WeMind - Vasastan i Stockholm

Relationsproblem hos par Många tycker att relationer är bland det viktigaste i livet. De är i bästa fall en källa till glädje, stöd och n...

Relationsproblem hos par

Många tycker att relationer är bland det viktigaste i livet. De är i bästa fall en källa till glädje, stöd och närhet. Samtidigt är det ibland svårt att få relationer att fungera, man kanske hamnar i olösliga konflikter, bråkar eller drar sig undan från sin partner. Olikheterna man i början tyckte om blir just det man irriterar sig på.

Gång på gång försöker man få sin partner att ändra sig men kommer ingen vart. Detta kan göra att man känner sig arg, ledsen eller rädd på ett sätt som påverkar andra delar av livet. En utomstående kan då erbjuda hjälp att förbättra kommunikation, hitta nya lösningar eller sätt att acceptera varandras olikheter.

WeMind i Stockholm tar emot par för terapi privat och genom vissa sjukvårdsförsäkringar.


Karta - Rehnsgatan 20, Stockholm

Frågor

 • Fråga ställd 13:01 05 jun 2018

  Hej undrar om det jobbar en läkare som heter Joel Hultman (psykiater) hos er? Vi har svårt att tyda hans namnteckning på ett läkarintyg om hälsotillstånd? Och vi vill gärna också informera om att gällande personlig assistans så finns en speciellt läkarutlåtande framarbetat av försäkringskassan.

  WeMind - Vasastan svarar:

  Hej. Joel Hultman arbetar här. För mer information och kontakt är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 08-406 00 40.


 • Fråga ställd 16:14 25 okt 2016

  Hej!
  Jag undrar om man betalar per gång 1100 kr eller om det är engångsbelopp?

  WeMind - Vasastan svarar:

  Hej,
  Vårt pris för privatpatienter är 1250 kr per session.


 • Fråga ställd 21:29 02 feb 2015

  Tillhör ni landstinget så man kan få remiss från någon hälsocentreal. Om inte vilka priser har ni.Tack för svar. Birgitta Hallhagen

  WeMind - Vasastan svarar:

  Hej,
  vi har ett avtal med landstinget gällande diagnoser "komplicerad ångest och/eller depression". Vi behöver då få in remiss. Privatkostnaden för psykologbesök ligger på 1250 kr per session.
  Vänliga hälsningar,
  Elisabeth Sojde
  Wemind AB
  08-406 00 40