Eskilstuna
 

Vaccination i Eskilstuna

Här på vården.se kan du hitta flera mottagningar i Eskilstuna som erbjuder Vaccination. Få mer information och boka tid redan idag! Läs mer.
266 mottagningar i närheten av Eskilstuna
 
Svea Vaccin Eskilstuna
Toppval
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Barnavårdscentralen VC Achima Care Fristaden Eskilstuna, Eskilstuna

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Vårdcentralen Achima Care Fristaden Eskilstuna, Eskilstuna

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Vårdcentralen Smeden Eskilstuna, Eskilstuna

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
EsterCare - Digital Gynekologmottagning
Digital vårdgivare
CharlieCare
Digital vårdgivare

Med vaccination menas att man ger en kontrollerad dos av ett smittoämne vid ett specifikt tillfälle till en frisk person.

När man fått en kontrollerad dos så leder det till att kroppen bildar immunitet mot det smittoämnet. När man senare stöter på det smittoämne man bildat immunitet mot, genom vaccination, har man redan ett effektivt immunförsvar och sjukdomen bryter aldrig ut. Om man själv inte vaccinerar sig måste man i stället lita på att andra vaccinerar sig för att inte smittas av sjukdomen. För många vaccinationer är skyddet livslångt.

Var kan jag vaccinera mig?

Barnvaccinationerna sköts av BVC (barnavårdcentralen) och skolhälsovården. Vaccination mot säsongsinfluensa och lunginflammation finns på de flesta vårdcentraler för de som tillhör riskgrupperna. Det finns även speciella vaccinationsmottagningar där man kan få råd och hjälp inför till exempel resor.

I vissa områden i Sverige rekommenderas även vaccination mot TBE, denna vaccination kan ges på både vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Barnvaccination

I Sverige erbjuds idag alla barn vaccination mot en rad sjukdomar som kan orsaka svåra sjukdomstillstånd och död. Idag vaccineras alla barn mot difteri, stelkramp och kikhosta samt mot polio och mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn vaccineras även mot Hib och pneumokocker, som annars kan orsaka allvarlig lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Idag vaccineras även flickor mot HPV som är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Anledningen till att det är viktigt att vaccinera alla barn mot dessa sjukdomar är att de alla kan orsaka mycket allvarliga tillstånd. Barn som har ökad risk att bli smittade av hepatit B eller tuberkulos vaccineras även mot dessa sjukdomar.

Alla vuxna behöver en påfyllnadsdos av vaccin mot stelkramp och difteri vart 20:e år.

Influensavaccination

Influensa är en virussjukdom som orsakas av olika varianter av virus från samma virusgrupp. Influensavirus förändras från år till år och bryter vanligtvis ut med full styrka under vintern. Att viruset förändras från år till år gör att vi kan bli sjuka i influensa flera gånger.

Symtom på influensa är hög feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk och torrhosta. Symtomen håller vanligtvis i sig upp mot en vecka och efter sjukdomen följer en period av trötthet som kan vara flera veckor. Hos personer som redan innan har en sjukdom och hos äldre med sämre immunförsvar kan influensa leda till svår sjukdom och till och med död.

Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas framförallt till personer som kan drabbas av en allvarlig sjukdom i samband med influensan. Det är tillexempel personer med känd hjärt- eller kärlsjukdom och lungsjukdom samt alla personer över 65 år. Men alla som vill får vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Hur länge håller skyddseffekten av en vaccination?

Skyddseffekten håller i sig i ungefär nio månader så man måste vaccineras varje säsong, helst på hösten innan influensan bryter ut. Om man blir smittad av influensa efter vaccinering brukar man räkna med att skyddseffekten är 80 procent för de som är unga och friska. För de som trots vaccinering blir smittade och insjuknar i influensa blir symtomen mycket mildare och risken att drabbas av komplikationer minskar betydligt.

Resevaccination

Beroende på vart du ska resa så kan du behöva olika typer av vaccination. Vissa sjukdomar som inte förekommer i Sverige kan vara mycket viktiga att skydda sig mot. Det bästa är att du kontaktar en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik och diskuterar med dem vad du kan behöva för vaccin beroende på vart du ska åka, hur resan ska se ut, hur länge du ska vara borta och vad du tidigare har för vaccinationer.

Alla bör dock ha ett grundskydd mot de sjukdomar som ingår i barnvaccinationerna. Vid resa kan det behövas påfyllnad av vissa av dessa vaccin, till exempel mot mässling, polio och difteri.

Pneumokockvaccination

Idag vaccineras alla barn mot pneumokocker, men även vuxna i vissa riskgrupper rekommenderas vaccin mot pneumokocker. Pneumokocker kan orsaka allvarlig lunginflammation, men även blodförgiftning och andra mycket allvarliga infektionstillstånd.

Du tillhör riskgruppen och rekommenderas därmed vaccin mot pneumokocker om du har något av följande:

  • Svår kronisk sjukdom, ex kronisk hjärt-, lung- och njursjukdom, diabetes, alkoholism, levercirros eller Downs syndrom.
  • Saknar eller har en skadad mjälte.
  • HIV, lymfom eller har immunosuppressiv behandling.
  • Skallfraktur eller likvorläckage.

Dessutom rekommenderas du att vaccinera dig om du är över 65 år. Du kan vaccinera dig mot pneumokocker på din vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning. Här på Vården.se kan du hitta närmsta ställe (se lista ovan).

Vaccination mot fästingburen TBE

TBE, fästingburen encefalit, orsakas av ett virus som överförs via fästingbett. Viruset kan ta sig in i nervsystemet och leda till hjärninflammation. Om du smittats av TBE drabbas du ofta av ett så kallat dubbelinsjuknande. Några dagar efter fästingbettet insjuknar du med trötthet, feber, huvudvärk och ont i musklerna. Efter några dagar blir du bättre för att ytterligare några dagar senare återigen insjukna. Nu med huvudvärk, feber, illamående, ljuskänslighet och nackstelhet. Detta är tecken på hjärninflammation. Vissa får även andra neurologiska symtom såsom talsvårigheter, svårt att gå och förlamningssymtom.

Varje år insjuknar ca 200 personer i Sverige i TBE. Ungefär en tredjedel får bestående skador i form av minnessvårigheter och trötthet och i vissa fall även bestående förlamning. Barn har oftare ett lindrigare sjukdomsförlopp än vuxna.

Du skyddar dig bäst från att bli smittad genom att vaccinera dig mot TBE. De som rekommenderas vaccination är de som vistas mycket i naturen i områden med fästingar som bär på TBE. Riskområden i Sverige är Stockholms skärgård, Mälardalen och hela södra ostkusten, men idag har TBE spridit sig både längre västerut och norrut.

Vaccinationen görs främst på vårdcentraler och bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen startar, vilket vanligtvis är i slutet av april. Vaccinationen inleds med tre doser som ger skydd i tre år. Därefter rekommenderas en spruta med ungefär tre till fem års intervall för att upprätthålla ett gott skydd.