Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

  • 0707-80 27 23

Stress hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Tjärhovsgatan 19, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

  • Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Stress

Men vad är stress? Stress är tryck och när vi talar om stress handlar det om ett psykiskt och socialt tryck. Pga tryck rubbas individens inre balans och yttre jämvikt. Stressens funktion är just att trycka, rubba balans och jämvikt och rasa hela systemet.

Människan får press och blir stressad av att utvecklingen avbryts. Man känner att det inte går som man hade tänkt sig. När förändringshastigheten är mer än vår förmåga för att uppnå det som är vårt behov eller nödvändigt för oss blir vi stressade. Detta kan gälla arbete, relationer, studier, träning, o d.

Människor blir stressade i första hand vid förlust och död av någon älskad person och sedan vid skilsmässa, att vara i fängelse, svåra händelser och sjukdomar, giftermål t o m när paret älskar varandra och inte känner något hinder, arbetsrelaterade problem som själva arbetet, arbetsmiljön och arbetslöshet, graviditet, ekonomiska problem, relationsproblem som familjerelationer, vänskapsrelationer o d och till slut förändring i form av förändring av ens arbete och sysselsättning, skola och boendeplats.

Det är skillnad mellan ångest och oro och stress. Stress som rädsla handlar om här och nu, men rädsla är för någonting specifikt, medan stress kan rasa hela systemet totalt. Stress, ångest, rädsla och fobi är relaterade och kan påverka varandra. Precis som ångest följs stress av fysiska sjukdomar och kroppsliga förändringar som hjärtsjukdomar och andningssvårigheter, yrsel, svettningar, musklernas sammandragning, att frysa, darrningar, huvudvärk, migrän, magsår och illamående, upprepade toalettbesök för urinering och diarréer, olika former av cancer i synnerhet hudcancer.

Psykiskt orsakar stress svårighet i beslutsfattande, rubbning av koncentration och minnet, härskande av dåliga, negativa och overkliga tankar i vårt liv, oro och skräck, trötthet och benägenhet till provokation. Beteendemässigt orsakar stress isolering, drar människan närmare till användning av alkohol och narkotika, rubbar sömnen, orsakar utagerande och aggressivitet, förbereder marken för OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och tvångshandlingar, antingen förstör eller förstärker och ökar den sexuella lusten, orsakar lättja och förbereder situationen för att förstöra och göra fel och därför blir den stressade personen mer benägen till en acceptans av dåliga händelser. Det betyder att man själv kan orsaka problem och svårigheter som i namnet på en händelse kan förstöra och drabba ens eget liv, orsakar glömska för att utföra saker och ting, och fel i utförandet av olika arbete och många människor, särskilt kvinnor hamnar mer i köp av varor och resande för att fly från stress.

Det finns många djupa anledningar till stress som kan hjälpas på olika sätt, bl a med hjälp av psykoterapi. Några exempel är att den stressade: Förvandlar en händelse till en tragedi, förvandlar sannolikheter till absoluta sanningar, ökar och minskar procenter av sannolikheterna enl sin önskan, ändrar mängden och styrkan av sitt lidande, övergeneraliserar, relaterar andras angelägenheter till sig själv, ser bara händelsernas negativa aspekt, förevigar negativa händelser i sina tankar, tror att bara en händelse skulle kunna ändra hela personens verkliga problem, tror inte på gottgörelse, möjligheten att rätta till, eller förändring, är för känslig, är girig, är sen men har bråttom, jämför och tävlar, förväntar sig för mycket av sig själv och andra, reagerar istället för att respondera. Det finns många andra anledningar som pga brist på plats avstår jag från att nämna dem. Kort sagt! Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och utbrändhet.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Om Spegelrum Psykoterapimottagning

Välkommen till Spegelrum Psykoterapimottagning!

På Tjärhovsgatan i Stockholm erbjuder Elham Svantesson psykoanalytisk psykoterapi som är en form av psykodynamisk psykoterapi, där patienten och terapeuten bygger upp en relation och patientens problematik ska förstås i ljuset av den relationen. Patientens känslor, tankar och beteende kommer att behandlas både intrapsykiskt och interpersonellt i samband med patienten och dennes nära relationer och i relation till terapeuten.

I psykoterapi speglar psykoterapeuten dig och dina känslor så att du kan se dig själv och förstå hur dessa känslor, tankar och handlingar är påverkade av din bakgrund och hur dina omedvetna val av försvarsstrategier hindrar dig från att känna. Dessa omedvetna strategier var nödvändiga för din psykiska överlevnad en gång i tiden men gagnar dig inte idag.

Behandlingsformer hos Spegelrum

På Spegelrum kan du få individuell psykoanalytisk psykoterapi, samtalsterapi, rådgivning, affektfokuserad och separationsfokuserad korttidsterapi, familjerådgivning och parterapi.

Psykoanalytisk psykoterapi (Individualterapi)
Du kan få psykoterapi i form av psykoanalytisk psykoterapi som är en modell av psykodynamisk långtidsterapi, där relationen mellan dig och terapeuten har mycket stor betydelse i din behandling. Dina problem uppmärksammas på tre nivåer: Intrapsykiskt, interpersonellt och relationellt. Det betyder att dina inre känslor, upplevelser, tankar, associationer, fantasier och drömmar om dina konflikter och problem inombors, i relation till andra människor i ditt liv och i samband med din terapeut beaktas.

Korttidsterapi
Om du vill komma närmare ett särskilt problem och fokusera på just den svårigheten kan du få affektfokuserad psykoterapi som är en psykodynamisk korttidsterapi. Du kan också gå på en tidsbegränsad form av psykodynamisk korttidsterapi som koncentrerar sig på separation som inte är lätt för någon av oss, men somliga av oss har mycket svårare än andra.

Samtalsterapi
Om du inte vill bli behandlad men du vill få en förståelse av ditt problem kan du gå på samtalsterapi.

Familjerådgivning och parterapi
Vid familjerådgivning och parterapi kan du arbeta på din relation med din partner, syskon, barn, förälder, vänner, o d, få en noggrannare kontroll om ni passar ihop som par, problem som svartsjuka, misstänksamhet, otrohet, bristfällig kommunikation, att kunna komma överens om ett bra sätt att hantera skilsmässa och vårdnad av barn, barnuppfostran, barnlöshet eller om val av alternativ för att skaffa barn och sätt att hantera varandras möjliga funktionshinder, eller sjukdomar o d.

Rådgivning
Om du vill ha råd i psykologiska eller psykosociala angelägenheter kan du gå på rådgivning.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Spegelrum Psykoterapimottagning

Ilska hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Vi har rätt till alla våra känslor, men hur vi använder dem mot oss eller andra är en annan sak som vi behöver bli medvetna om. Att bli arg ...


Sorgbearbetning hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Det är inte alltid vi är medvetna om vår egen obearbetade sorger. En förlust kan vara en anledning till sorg: Förlust över en anhörigs död, ...


Självkännedom hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Tänk att du vill börja att lära känna en annan människa för att bilda familj eller att vara vänner. Då är självkännedom av väsentlig vikt. H...


Skuld/skam hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

I vår kultur brukar dessa två ord, skuld och skam användas som synomymer, men det är stor skillnad mellan dessa två. Skuld handlar om handli...


Låg självkänsla hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Självkänsla betyder en utvärdering och en värdering av sig själv. När vi talar om självkänsla kommer vi direkt i kontakt med bredare begrepp...


Trauma/PTSD hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Trauma är ett avbrott i den kontinuitet, den röda tråd i en normal erfarenhet, ett brott i ens tidigare tillstånd av anpassning. En orsak ti...


Depression hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Depression kan vara kortvarig och kan drabba vem som helst någon gång i livet, men om den blir svår och långvarig kan drabba den deprimerade...


Ångest hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

För att förstå ångest måste vi förstå vad rädsla är. Rädsla är en verklig, extern fara som existerar just nu, är inte inlärd och finns även ...


Stress hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Men vad är stress? Stress är tryck och när vi talar om stress handlar det om ett psykiskt och socialt tryck. Pga tryck rubbas individens inr...


Svartsjuka hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Svartsjuka dyker alltid upp i en triangel, det är du och den älskade som du upplever inte delar sin kärlek bara med dig, utan med en tredje ...


Misstänksamhet hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Misstänksamhet är ett mycket stort problem. Som utomstående är det många gånger helt omöjligt att förstå hur en misstänksam person tänker oc...


Våra medarbetare

Elham Svantesson

Elham Svantesson

Leg. Psykoterapeut

Jag har socionomexamen som grundutbildning och har studerat familje- och föräldraskapspsykologi samt rättspsykologi. Tidigare har jag arbetat som samtalsterapeut och idag bedriver jag psykoanalytisk psykoterapi.

Jag är från Iran men har bott i Sverige hela mitt vuxna liv och kan därför erbjuda psykoterapi och andra former av samtalsterapi på både persiska och svenska.

Karta - Tjärhovsgatan 19, Stockholm

Omdömen


Frågor