Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

  • 0707-80 27 23

Ångest hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Tjärhovsgatan 19, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

  • Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Ångest

För att förstå ångest måste vi förstå vad rädsla är. Rädsla är en verklig, extern fara som existerar just nu, är inte inlärd och finns även i djur, känns över något som säkert ska hända, någonting som kommer att hända, medan ångest är en overklig rädsla som bara finns i vår fantasi, har ingen extern anledning och för det mesta handlar om framtiden, är inlärd och syns inte i djur. Ångest handlar om sannolikheter och möjligheter till en händelse i framtiden. Man kan inte säga att ångest är en sjukdom, utan ett syndrom. Den är symptom på någon sjukdom och större problematik.

Vid rädsla blir kroppen aktiv. Vi tar kontroll över situationen och koncentrerar oss på hur vi kan hantera den bäst, som exempel går vi till attack, eller flyr. Rädsla är värdefull för människan, medan ångest förlamar kroppen till den milda grad att man inte ens kan be om hjälp, vi förlorar kontrollen och ibland vårt beteende visar sig vara helt bortanför verkligheten och baserad på en fantasi. Ångestens förlamande egenskap ställer oss till en försvarsposition inom oss.

Ångesten, utöver att den är farlig i sig själv kan också vara anledning till många andra sjukdomar och problem för oss. Rädsla kan leda till panik som visar sig i tecken som svettning och hårdare hjärtslag som exempel och stark ångest kan leda till olika sorters fobier. En av de svåraste fobierna är socialfobi när man inte kan prata inför andra och ibland kan inte ens börja ett samtal med någon i en grupp. Till slut mycket stark ångest kan leda till oro, även kronisk oro. Alla dessa sammanhängande syndrom kan i sin tur orsaka psykosomatiska sjukdomar.

Det finns olika typer av ångest, bl a existentiell ångest som har med död, ensamhet och tvivel och tvekan att göra. Det finns också ångest som har med vår omedvetenhet att göra. Våra fantasier, våra känslor som orsakar emotioner som i sin tur orsakar oönskade handlingar. Brist på intelligens eller brist på eller felanvändning av förnuft, något som är mycket unikt för människan är en stor anledning till oro, ängslan och därmed en möjlig ångest. Därför är det viktigt att förstå dessa anledningar, deras samspel och inre mening och ta hand om dem. En psykoterapeut kan hjälpa dig med detta.

Tvångstankar och tvångshandlingar som i sin tur kan leda till OCD (obssessive compulsive disorder) är starkt relaterade till dessa ångest, fobier, paniska attack och rädslor, då personen vill kontrollera sitt inre och även yttre situationer med sina tvångsbesatta tankar och handlingar. Även stress och t o m PTSD (post-traumatic stress disorder) har med ångest, fobi och panik att göra i botten. I PTSD har skräcken blivit så stark så att den tar all kontroll från personen på olika sätt som att få flashbacks av den förfärliga händelsen som har satt igång sjukdomen.

En annan typ av ångest är den neurotiska ångesten där vi vill kontrollera vår ilska inifrån vilken kan orsaka i sin tur oro och ängslan. Därför är det viktigt att vi ska kunna få hjälp av en psykoterapeut och lära oss förstå och hantera vår ångest.

I en psykoanalytisk psykoterapi kommer de omedvetna anledningarna till din oro och ångest av vilken sort det än månde vara bli tydliga i ditt samarbete med terapeuten. Du får då möjlighet till att med en verklig syn på din trauma, eller den situation och de händelser som ligger till grund för din ångest och oro bemöta händelserna igen, fast i en trygg miljö och inte i dåtid utan nutid och ta bort deras faror och skador med hjälp av terapeuten. Man kan säga att dina inre filmer som du har tagit kommer fram i ljus från mörker och försvinner sakta, eller att dess obehag försvinner.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Om Spegelrum Psykoterapimottagning

Välkommen till Spegelrum Psykoterapimottagning!

På Tjärhovsgatan i Stockholm erbjuder Elham Svantesson psykoanalytisk psykoterapi som är en form av psykodynamisk psykoterapi, där patienten och terapeuten bygger upp en relation och patientens problematik ska förstås i ljuset av den relationen. Patientens känslor, tankar och beteende kommer att behandlas både intrapsykiskt och interpersonellt i samband med patienten och dennes nära relationer och i relation till terapeuten.

I psykoterapi speglar psykoterapeuten dig och dina känslor så att du kan se dig själv och förstå hur dessa känslor, tankar och handlingar är påverkade av din bakgrund och hur dina omedvetna val av försvarsstrategier hindrar dig från att känna. Dessa omedvetna strategier var nödvändiga för din psykiska överlevnad en gång i tiden men gagnar dig inte idag.

Behandlingsformer hos Spegelrum

På Spegelrum kan du få individuell psykoanalytisk psykoterapi, samtalsterapi, rådgivning, affektfokuserad och separationsfokuserad korttidsterapi, familjerådgivning och parterapi.

Psykoanalytisk psykoterapi (Individualterapi)
Du kan få psykoterapi i form av psykoanalytisk psykoterapi som är en modell av psykodynamisk långtidsterapi, där relationen mellan dig och terapeuten har mycket stor betydelse i din behandling. Dina problem uppmärksammas på tre nivåer: Intrapsykiskt, interpersonellt och relationellt. Det betyder att dina inre känslor, upplevelser, tankar, associationer, fantasier och drömmar om dina konflikter och problem inombors, i relation till andra människor i ditt liv och i samband med din terapeut beaktas.

Korttidsterapi
Om du vill komma närmare ett särskilt problem och fokusera på just den svårigheten kan du få affektfokuserad psykoterapi som är en psykodynamisk korttidsterapi. Du kan också gå på en tidsbegränsad form av psykodynamisk korttidsterapi som koncentrerar sig på separation som inte är lätt för någon av oss, men somliga av oss har mycket svårare än andra.

Samtalsterapi
Om du inte vill bli behandlad men du vill få en förståelse av ditt problem kan du gå på samtalsterapi.

Familjerådgivning och parterapi
Vid familjerådgivning och parterapi kan du arbeta på din relation med din partner, syskon, barn, förälder, vänner, o d, få en noggrannare kontroll om ni passar ihop som par, problem som svartsjuka, misstänksamhet, otrohet, bristfällig kommunikation, att kunna komma överens om ett bra sätt att hantera skilsmässa och vårdnad av barn, barnuppfostran, barnlöshet eller om val av alternativ för att skaffa barn och sätt att hantera varandras möjliga funktionshinder, eller sjukdomar o d.

Rådgivning
Om du vill ha råd i psykologiska eller psykosociala angelägenheter kan du gå på rådgivning.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Spegelrum Psykoterapimottagning

Ilska hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Vi har rätt till alla våra känslor, men hur vi använder dem mot oss eller andra är en annan sak som vi behöver bli medvetna om. Att bli arg ...


Sorgbearbetning hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Det är inte alltid vi är medvetna om vår egen obearbetade sorger. En förlust kan vara en anledning till sorg: Förlust över en anhörigs död, ...


Självkännedom hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Tänk att du vill börja att lära känna en annan människa för att bilda familj eller att vara vänner. Då är självkännedom av väsentlig vikt. H...


Skuld/skam hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

I vår kultur brukar dessa två ord, skuld och skam användas som synomymer, men det är stor skillnad mellan dessa två. Skuld handlar om handli...


Låg självkänsla hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Självkänsla betyder en utvärdering och en värdering av sig själv. När vi talar om självkänsla kommer vi direkt i kontakt med bredare begrepp...


Trauma/PTSD hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Trauma är ett avbrott i den kontinuitet, den röda tråd i en normal erfarenhet, ett brott i ens tidigare tillstånd av anpassning. En orsak ti...


Depression hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Depression kan vara kortvarig och kan drabba vem som helst någon gång i livet, men om den blir svår och långvarig kan drabba den deprimerade...


Ångest hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

För att förstå ångest måste vi förstå vad rädsla är. Rädsla är en verklig, extern fara som existerar just nu, är inte inlärd och finns även ...


Stress hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Men vad är stress? Stress är tryck och när vi talar om stress handlar det om ett psykiskt och socialt tryck. Pga tryck rubbas individens inr...


Svartsjuka hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Svartsjuka dyker alltid upp i en triangel, det är du och den älskade som du upplever inte delar sin kärlek bara med dig, utan med en tredje ...


Misstänksamhet hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Misstänksamhet är ett mycket stort problem. Som utomstående är det många gånger helt omöjligt att förstå hur en misstänksam person tänker oc...


Våra medarbetare

Elham Svantesson

Elham Svantesson

Leg. Psykoterapeut

Jag har socionomexamen som grundutbildning och har studerat familje- och föräldraskapspsykologi samt rättspsykologi. Tidigare har jag arbetat som samtalsterapeut och idag bedriver jag psykoanalytisk psykoterapi.

Jag är från Iran men har bott i Sverige hela mitt vuxna liv och kan därför erbjuda psykoterapi och andra former av samtalsterapi på både persiska och svenska.

Karta - Tjärhovsgatan 19, Stockholm

Omdömen


Frågor