Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

  • 0707-80 27 23

Trauma/PTSD hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Tjärhovsgatan 19, Stockholm - Visa på karta

Webbplats

Öppettider

  • Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Trauma/PTSD

Trauma är ett avbrott i den kontinuitet, den röda tråd i en normal erfarenhet, ett brott i ens tidigare tillstånd av anpassning. En orsak till trauma kan vara skam som i sin tur kan orsaka mycket rädsla och resultera i trauma som hindrar en från att utföra handlingar och ha känslor och tankar som känns normalt för alla andra. Denna skam, stelfrusenhet och förlamning kan skapas både i barndomen och under vuxen ålder. Misshandel och övergrepp, både fysiskt och psykiskt kan orsaka stora trauma och driva människor till ett tillstånd av att känna sig som offer och till en känsla av inre ensamhet och maktlöshet.

Tidiga separationer kan vara en annan anledning till trauma. Ett barn som har förlorat sin far två veckor före sin födsel och blir separerad från sin mor pga hennes sjukdom och sjukhusvistelse kan utveckla kontrollbehov och får en för stark bindning vid sin mor och kan vilja avsluta varje relation med en partner så snart de blir djupare.

Trauma kan också vara kumulativ när det händer småtrauma som i sig själva inte är så farliga men en samling av dem kan bli för mycket för en människas psyke.

Händelser som orsakar skräck kan lätt leda till trauma som när någon blir rånad eller när man förlorar någon i en olycka.

Många gånger människor som blir inbegripna i krig, råkar ut för naturkatastrofer som jordbävning, översvämningar, stormar, eller händelser som brand eller bilolyckor, eller blir vittne till någon annans våld och övergrepp drabbas av PTSD (Post-traumatic Stress Disorder). Det är då när människor som är drabbade hamnar under särskilda villkor och mår mycket dåligt. De får stresstörning som är en form av psykisk tryck och press som drabbar de efter den förfärliga händelsen. Då försöker den drabbade att hålla sig borta från andra människor och händelser och isolerar sig, händelsen som har drabbat dem visar sig levande i deras minne och tankar och de får upprepningar av händelsen i form av flashbacks och mardrömmar. Ibland kan händelsen upplevas t o m värre än vad som hände i verkligheten. Personen kan få en olidlig skuld. Minst sagt, mår PTSD-drabbade mycket, mycket dåligt. Många gånger får de också psykosomatiska sjukdomar. (Se även "Ångest" nedan).

Att komma till rätta med PTSD är mycket svårt, men är möjlig efter långvarigt arbete i psykoterapi i olika former, bl a i en psykoanalytisk psykoterapi då patienten har mycket nära relation med sin psykoterapeut. En annan teknik som just har hjälpt PTSD-utsatta människor är EMDR (eye-movement desensitization and reprocessing), där behandlaren försöker tömma personens minne och rensa den från det negativa som har hänt personen som behandlas.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Om Spegelrum Psykoterapimottagning

Välkommen till Spegelrum Psykoterapimottagning!

På Tjärhovsgatan i Stockholm erbjuder Elham Svantesson psykoanalytisk psykoterapi som är en form av psykodynamisk psykoterapi, där patienten och terapeuten bygger upp en relation och patientens problematik ska förstås i ljuset av den relationen. Patientens känslor, tankar och beteende kommer att behandlas både intrapsykiskt och interpersonellt i samband med patienten och dennes nära relationer och i relation till terapeuten.

I psykoterapi speglar psykoterapeuten dig och dina känslor så att du kan se dig själv och förstå hur dessa känslor, tankar och handlingar är påverkade av din bakgrund och hur dina omedvetna val av försvarsstrategier hindrar dig från att känna. Dessa omedvetna strategier var nödvändiga för din psykiska överlevnad en gång i tiden men gagnar dig inte idag.

Behandlingsformer hos Spegelrum

På Spegelrum kan du få individuell psykoanalytisk psykoterapi, samtalsterapi, rådgivning, affektfokuserad och separationsfokuserad korttidsterapi, familjerådgivning och parterapi.

Psykoanalytisk psykoterapi (Individualterapi)
Du kan få psykoterapi i form av psykoanalytisk psykoterapi som är en modell av psykodynamisk långtidsterapi, där relationen mellan dig och terapeuten har mycket stor betydelse i din behandling. Dina problem uppmärksammas på tre nivåer: Intrapsykiskt, interpersonellt och relationellt. Det betyder att dina inre känslor, upplevelser, tankar, associationer, fantasier och drömmar om dina konflikter och problem inombors, i relation till andra människor i ditt liv och i samband med din terapeut beaktas.

Korttidsterapi
Om du vill komma närmare ett särskilt problem och fokusera på just den svårigheten kan du få affektfokuserad psykoterapi som är en psykodynamisk korttidsterapi. Du kan också gå på en tidsbegränsad form av psykodynamisk korttidsterapi som koncentrerar sig på separation som inte är lätt för någon av oss, men somliga av oss har mycket svårare än andra.

Samtalsterapi
Om du inte vill bli behandlad men du vill få en förståelse av ditt problem kan du gå på samtalsterapi.

Familjerådgivning och parterapi
Vid familjerådgivning och parterapi kan du arbeta på din relation med din partner, syskon, barn, förälder, vänner, o d, få en noggrannare kontroll om ni passar ihop som par, problem som svartsjuka, misstänksamhet, otrohet, bristfällig kommunikation, att kunna komma överens om ett bra sätt att hantera skilsmässa och vårdnad av barn, barnuppfostran, barnlöshet eller om val av alternativ för att skaffa barn och sätt att hantera varandras möjliga funktionshinder, eller sjukdomar o d.

Rådgivning
Om du vill ha råd i psykologiska eller psykosociala angelägenheter kan du gå på rådgivning.

Text skriven av Elham Svantesson

Kontakta Spegelrum för att boka en tid!
Se lediga tider på www.spegelrum.se/lediga-tider

Informationen uppdaterades 21 februari 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Spegelrum Psykoterapimottagning

Ilska hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Vi har rätt till alla våra känslor, men hur vi använder dem mot oss eller andra är en annan sak som vi behöver bli medvetna om. Att bli arg ...


Sorgbearbetning hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Det är inte alltid vi är medvetna om vår egen obearbetade sorger. En förlust kan vara en anledning till sorg: Förlust över en anhörigs död, ...


Självkännedom hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Tänk att du vill börja att lära känna en annan människa för att bilda familj eller att vara vänner. Då är självkännedom av väsentlig vikt. H...


Skuld/skam hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

I vår kultur brukar dessa två ord, skuld och skam användas som synomymer, men det är stor skillnad mellan dessa två. Skuld handlar om handli...


Låg självkänsla hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Självkänsla betyder en utvärdering och en värdering av sig själv. När vi talar om självkänsla kommer vi direkt i kontakt med bredare begrepp...


Trauma/PTSD hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Trauma är ett avbrott i den kontinuitet, den röda tråd i en normal erfarenhet, ett brott i ens tidigare tillstånd av anpassning. En orsak ti...


Depression hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Depression kan vara kortvarig och kan drabba vem som helst någon gång i livet, men om den blir svår och långvarig kan drabba den deprimerade...


Ångest hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

För att förstå ångest måste vi förstå vad rädsla är. Rädsla är en verklig, extern fara som existerar just nu, är inte inlärd och finns även ...


Stress hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Men vad är stress? Stress är tryck och när vi talar om stress handlar det om ett psykiskt och socialt tryck. Pga tryck rubbas individens inr...


Svartsjuka hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Svartsjuka dyker alltid upp i en triangel, det är du och den älskade som du upplever inte delar sin kärlek bara med dig, utan med en tredje ...


Misstänksamhet hos Spegelrum Psykoterapimottagning i Stockholm

Misstänksamhet är ett mycket stort problem. Som utomstående är det många gånger helt omöjligt att förstå hur en misstänksam person tänker oc...


Våra medarbetare

Elham Svantesson

Elham Svantesson

Leg. Psykoterapeut

Jag har socionomexamen som grundutbildning och har studerat familje- och föräldraskapspsykologi samt rättspsykologi. Tidigare har jag arbetat som samtalsterapeut och idag bedriver jag psykoanalytisk psykoterapi.

Jag är från Iran men har bott i Sverige hela mitt vuxna liv och kan därför erbjuda psykoterapi och andra former av samtalsterapi på både persiska och svenska.

Karta - Tjärhovsgatan 19, Stockholm

Omdömen


Frågor