Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

  • 073 683 77 05

Intensiv psykodynamisk långtidspsykoterapi hos Psykolog Bengt Sandström i Stockholm

Pris

Pris efter konsultation

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Gräsgatan 10, Stockholm - Visa på karta

Öppettider

  • Måndag - Fredag 08:30 - 18:00

Intensiv psykodynamisk långtidspsykoterapi

I intensiv långtidspsykoterapi utforskar patient och terapeut i lugn och ro tillsammans de inre konflikter som ligger till grund för patientens svårigheter och symptom. Sedan söker man förstå dem i ljuset av patientens tidigare livserfarenheter.

När kunskapen om de inre och yttre sammanhangen genom detta ökar, minskar behoven av symptom samtidigt som nya val och handlingsmöjligheter uppstår.

Hur länge pågår behandlingen?

Psykoterapi en till två gånger i veckan under en längre tid. Man kan arbeta under en på förhand bestämd tid, t ex upp till två år eller med tidsobegränsade kontrakt.

När är långtidspsykoterapi en lämplig behandlingsform?

Intensiv långtidspsykoterapi är ofta lämpligt för patienter som är såväl deprimerade som ångestfyllda och har många och blandade symptom och problem.

För mer info om psykodynamisk psykoterapi, se: www.rpc.nu

Informationen uppdaterades 08 juni 2018 av Vården.se

Om Psykolog Bengt Sandström

Jag arbetar med psykoanalys, intensiv långtidspsykoterapi, intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) och kristerapi. Jag arbetar med kriser, depression, ångest och identitetsproblem. Jag tar emot såväl vuxna som ungdomar.

Jag arbetar också med utbildning, psykoterapihandledning och handledning av personalgrupper.

Hur går det till?

Jag träffar alltid först den som söker terapi för ett par förutsättningslösa samtal. Då får den sökande berätta om vad som får honom eller henne att söka hjälp och samtidigt en möjlighet att erfara hur det är att samarbeta med mig. Sedan lämnar jag förslag på vad jag tror skulle vara det mest hjälpsamma sättet att arbeta vidare på.

Min teoretiska utgångspunkt är psykodynamisk. För mer info läs gärna på Riksföreningen PsykoterapiCentrums hemsida; www.rpc.nu

Om psykolog Bengt Sandström

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker och har handledarutbildning. Jag är certifierad ISTDP-terapeut och utbildad familjeterapeut på systemisk grund.

Jag har arbetat med psykoterapi i olika former i flera decennier. Psykodynamiskt inriktad långtidsterapi och korttidsterapi, ISTDP och psykoanalys. Halvtid på PBU i tio år och på Psykoterapiinstitutet (PI) i Stockholm i elva år. Deltid samtidigt på min privatmottagning under den tiden och sedan 2009 heltid i mitt företag.

Jag har i många år handlett på behandlingsinstitutioner, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar samt inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och Östersund. Jag har handlett på psykolog- och psykoterapeututbildningar på universitet och högskola i Stockholm och Uppsala.

Sedan 2009 arbetar jag heltid i mitt företag med psykoterapi, handledning och utbildning.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och i Svenska föreningen för ISTDP. Jag är hedersmedlem i PsykoterapiCentrum.

Informationen uppdaterades 08 juni 2018 av Vården.se

Behandlingar hos Psykolog Bengt Sandström

Intensiv psykodynamisk korttidsterapi – ISTDP hos Psykolog Bengt Sandström i Stockholm

Pris efter konsultation

Under ett första längre orienterande samtal (2-3X45 min) utforskar psykoterapeut och patient tillsammans patientens inre problem. Man identi...


Intensiv psykodynamisk långtidspsykoterapi hos Psykolog Bengt Sandström i Stockholm

Pris efter konsultation

I intensiv långtidspsykoterapi utforskar patient och terapeut i lugn och ro tillsammans de inre konflikter som ligger till grund för patient...


Kristerapi hos Psykolog Bengt Sandström i Stockholm

Pris efter konsultation

Kristerapi kan vara allt från några samtal i en akut krissituation till en kontakt upp till ett år en gång i veckan vid mer svårbearbetade k...


Psykoanalys hos Psykolog Bengt Sandström i Stockholm

Pris efter konsultation

Psykoanalys passar främst resursstarka personer som beslutat sig för att ta sina begränsningar, problem och svårigheter på yttersta allvar o...


Karta - Gräsgatan 10, Stockholm

Omdömen


Frågor