Sök
Sök
Jämför
Jämför
Boka
Boka
Hitta rätt vård

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris

Pris efter konsultation

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åsögatan 155, Stockholm - Visa på karta

Webbplats


Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år)

Denna terapi kan handla om ett fåtal samtal eller en längre kontakt beroende på situation och behov. Även en kort kontakt kan så ett frö som kan avhjälpa framtida svårigheter och lidande eller lämna en dörr på glänt för att söka hjälp senare i livet.

Psykoterapeutens roll

Terapeuten arbetar vägledande och terapeutiskt med unga människor och måste kunna förmedla att han eller hon har något att erbjuda. Det gäller att skapa en relation och att ingjuta hopp om att en förändring är möjlig.

Terapeuten som person blir en viktig förebild. I en ungdomspsykoterapi krävs en aktiv, kreativ och fritänkande psykoterapeut.

Olika anledning till att ungdomar söker terapi

Ungdomsåren i sig med skapandet av en egen identitet väcker frågor och ställer nya krav, som i sig kan vara svåra för den växande människan. Påfrestande livshändelser eller tidigare trauman. Kriser såsom sjukdom, separationer och förluster av olika slag. Oro, rädslor och ångest som hindrar i vardagen.

Många kämpar med låg självkänsla och dåligt självförtroende och känner sig därför nedstämda och misslyckade. Brist på glädje och livslust kan ge upplevelser av meningslöshet och tomhet och funderingar kring den egna positionen i livet och i relation till andra kan kännas svårlösta.

En bokstavsdiagnos som försvårar eller ett eget destruktivt beteende kan vara ytterligare anledningar till att söka hjälp.

Psykoterapi till ungdomar – varför?

I terapin utmanas ungdomarna i sina gängse tankebanor för att se möjligheter och återta makt och mening i sina liv. Man kanske helt måste ompröva sitt liv och omskapa det i en ny form...

Psykoterapeutiska samtal kan hjälpa en ungdom att sätta ord på känslor och tankar och på så sätt förstå och få en förklaring till egna och andras reaktioner, varför det är som det är helt enkelt. Detta i sig ger en lättnad och medför en större möjlighet att själv ta kommandot över och påverka sitt liv.

Genom att utmanas och vägledas och öva upp det kritiska tänkandet ges chansen att finna andra sätt att hantera livet på och hitta nya vägar. Det i sin tur ger ringar på vattnet och skapar möjligheter för en ökad känsla av herravälde över sitt liv. Detta ger också ett vidare perspektiv på egna avsikter och tillvaron i stort.

Informationen uppdaterades 22 september 2020 av Vården.se

Om Åsö Psykoterapi

Snittbetyg på omdömen

4,9

Baserat på 38 omdömen

Lämna omdöme

Välkommen till Åsö Psykoterapi!

Åsö Psykoterapi hittar du på Åsögatan 155, i hjärtat av Södermalm. Här arbetar och samverkar en grupp psykoterapeuter med olika bakgrund och inriktning.

Tillsammans utgör de ett team med såväl bred som djup kompetens inom det psykoterapeutiska fältet. Flertalet terapeuter är legitimerade och övriga har minst grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1-utbildning.

Till Åsö Psykoterapi är alla välkomna. Mottagningen tar emot enskilda privatpersoner, par och familjer, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Här erbjuds psykoterapi, samtalsstöd, handledning och coachning inom ett flertal områden.

Exempel på områden som vi jobbar med

 • Stress, utmattning, sömnproblem
 • Oro, ångest, fobier, tvång
 • Nedstämdhet, depression
 • Relationsproblem
 • Kris, sorg, trauma
 • Psykosomatiska besvär
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling
 • Neuropsykiatriska problem

Åsö Psykoterapi är en privat psykoterapimottagning. Ingen av oss är ansluten till det statliga högkostnadsskyddet. Hör mer respektive terapeut om dennes taxa.

Informationen uppdaterades 22 september 2020 av Vården.se

Behandlingar hos Åsö Psykoterapi

KBT hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grund...


ACT - Acceptance and Commitment Therapy hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

ACT är en utveckling av KBT och använder bl. a. acceptans- och mindfulnesstrategier för att öka individens tankeflexibilitet och beteenderep...


Hypnos hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är hypnos? Att dagdrömma, att försjunka i minnen kan ge hypnosliknande tillstånd, liksom dans och musik. När terapeuten bjuder in till h...


KBT - behandling vid ADHD/ADD hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som innebär att patienten har en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADD är det samma u...


Par- och familjeterapi på systemisk grund hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Schematerapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Schematerapi utgår från att våra beteenden styrs av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden kopplat till vår samlade erfarenhet av hur vi ...


EMDR (traumabearbetning) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och de konsekvenser som dessa minnen har ...


Psykodynamisk individualterapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

I denna terapiform söker man tillsammans med psykoterapeuten förstå sin inre och yttre värld, sin relation till andra och sina känslor för d...


Ungdomspsykoterapi (14 – 20 år) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Denna terapi kan handla om ett fåtal samtal eller en längre kontakt beroende på situation och behov. Även en kort kontakt kan så ett frö som...


KBT för par hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Schematerapi för par hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Pris efter konsultation

Till par- och familjeterapi kommer par och familjer som behöver stöd och hjälp av en professionell och utomstående person för att lösa sina ...


Mindfulness-baserad kognitiv beteendeterapi hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

I den mindfulness-baserade kognitiva terapin handlar det om att träna sig i att vara medvetet närvarande i sina upplevelser, att acceptera o...


Psykodrama hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är psykodrama? Psykodrama är gruppterapi i form av spontan teater och bedrivs vanligen i form av en fast grupp, som träffas regelbund...


Familjekonstruktion hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Familjerekonstruktion är en metod utvecklad av Virginia Satir, en av pionjärerna inom familjeterapin. Det innebär att i dramatisk form frams...


Skolrelaterad problematik hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

På Åsö Psykoterapi kan vi stötta familjer och unga vuxna som upplever olika typer av skolrelaterad problematik. Höga krav som skapar oro ...


Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en av de saker vi behandlar på Åsö Psykoterapi. Vanliga neuropsykiatriska diagnoser ...


Mentaliseringsbaserad terapi, MBT hos Åsö Psykoterapi i Stockholm

Vad är MBT? Mentaliseringsbaserad terapi är en behandlingsmetod där man arbetar med att öka personens psykiska hälsa, livskraft, vitalite...


Våra medarbetare

Suzanne Ek Haller

Telefon: 0707-97 00 53

Legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning. Är auktoriserad av sfKBT och har utbildning i ACT.

Suzanne har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin och missbruks- och ätstörningsvården, liksom på vårdcentral och i företagshälsovård

Suvi Nordå

Telefon: 0707-550080

Beteendevetare och kurator med grundläggande utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning samt affektfokuserad psykodynamisk metod.

Suvi är även MI-utbildad och har vidarutbildning inom utåtagerande beteende.

Hon har många års erfarenhet från skolans värld där hon mött familjer och unga vuxna med problematisk skolfrånvaro, ångest, självskadebeteende och relationella svårigheter. Hon har även stor erfarenhet av att utbilda och handleda personalgruppen i konflikthantering.

Suvi tar emot enskilda, familjer, unga vuxna och par.

Läs mer här: dinsamtalsterapi.se

Björn Enqvist

Telefon: 08-658 64 64

Legitimerad tandläkare, medicine doktor och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, auktoriserad av sfKBT.

En lång utbildning i klinisk hypnos väckte nyfikenhet att undersöka om ”hypnosinspelningar” före olika operationer kunde minska oro, smärta, blödning, svullnad och illamående. Detta resulterade i avhandlingen Presurgical hypnosis and suggestions in anesthesia (KI 1996).

Björn arbetar nu som psykoterapeut, handledare och kursgivare. Genom en kombination av KBT, hypnosmetodik och individuellt utformade ljudfiler skapar han genvägar i terapi, vid till exempel ångest, fobier, PTSD, IBS, smärta.

Christer Lundmark

Telefon: 0709-28 48 59

Civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

Christer arbetar med psykoterapi och utvecklande samtal. Gärna med frågor kring ångest, stress, självkänsla och relationsproblem. Christer tar emot enskilda och par.

Christer har mångårig erfarenhet som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, samt som coach och karriärstöd till chefer.

Göran Karlsson

Telefon: 070-595 31 05

Fil.kand i socialantropologi, legitimerad psykoterapeut och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

Göran arbetar med individual- och parterapi och med gruppterapi. Han har genom arbete på BUP, institutioner och socialtjänsten en mångårig erfarenhet av familjer med svårigheter, till exempel familjer med barn med speciella behov, relationsproblem mellan föräldrar eller våld i familjen.

Göran fokuserar på hur relationer, anknytningsmönster och affekter påverkar individen eller paret.

Louise Beck-Friis

Telefon: 073 720 56 51

Legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi, handledare.

Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare.

Louise är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.

Tiina Carlstedt

Telefon: 073-682 48 33

Fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Tiina har dessutom utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar.

Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid Karolinska Institutet/ARC.

Hon har lång erfarenhet av parterapier och att arbeta med personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.

Ulrika Sturidsson

Telefon: 070-309 20 25

Auktoriserad socionom, leg psykoterapeut med KBT-inriktning (auktoriserad av sfKBT), utbildad i schematerapi och handledare.

Ulrika arbetar med psykoterapi, handledning och psykosociala utredningar inom företag och organisationer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med relationsproblematik, kris- och traumahantering, existentiella frågor, unga vuxna, depression och ångest.

I det kognitiva samtalet vävs vid behov andra tekniker in – såsom mindfulness, inre visualisering, avspänning.

Monika Thelin

Telefon: 070-828 79 28

Leg psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs- och karriärcoach.

Monika har mer än 20 års arbete som psykoterapeut som har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik.

Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor.

Annette Fredriksson

Telefon: 070 - 4659250

Socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning.

Annette är utbildad i ACT och mindfulnessbaserad behandling och har utvecklat en metod för att göra meditationer enligt mindfulness och ACT tillgängliga för döva och hörselskadade.

Annette utgår i sitt arbete från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra. Annette har lång erfarenhet av psykoterapi, kris-och traumabearbetning, stresshantering, föräldrastöd/utbildning och relationell problematik. Hon har arbetat på vårdcentral, beroendemottagning, familjerådgivning och inom psykiatri.

Paul Moore

Telefon: 073-566 61 32

Magisterexamen i filosofi från Trinity College University i Dublin, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, diplomerad mindfulnessinstruktör, utbildad i Compassionfokuserad terapi och ACT.

Empatisk närvaro och icke dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Särskilda intresseområden inkluderar ångestproblematik, relations/anknytningssvårigheter, skam/självkritik, bristande självkänsla, skapande av inre trygghet och existentiella/andliga frågeställningar.

Kate Bradshaw Tauvon

Telefon: 0704-41 63 12

Arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, certifierad EMDR-terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete.

Kate arbetar med psykoterapi, konsultation och handledning. Hon integrerar psykodynamisk teori med upplevelsebaserade metoder som gestaltning, visualisering, bild och rörelse.

Hon arbetar också med psykodrama, en aktiv form av gruppterapi för personlig utveckling och med EMDR för känslostabilisering, ångestreducering och traumabearbetning.

Cicilia Berglund

Telefon: 08-22 88 88

E-post: ciciliaberglund.terapi@gmail.com

Beteendevetare med fil. kand. i socialpsykologi, grundläggande utbildning i psykoterapi (sk steg 1-utbildning) med psykodynamisk inriktning och utbildningar i schematerapi, sexologi, anknytning och mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT).

Cicilia tar emot enskilda vuxna, unga vuxna, par och familjer. Hon har tidigare arbetat som barn och ungdomsbehandlare, familjebehandlare och på familjemottagning.

Hon har lång erfarenhet av arbete med anknytningssvårigheter, relationsproblematik, utmattning, ångest, nedstämdhet, trauma, bristande självkänsla och självkritik.

Lars Tauvon

Telefon: 08-411 49 41 eller 070-441 62 79

E-post: lars.tauvon@gmail.com

Legitimerad läkare, spec. i allmänpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Lars är även psykodramaterapeut TEP, utbildad i gestaltterapi och kroppsinriktad terapi och har lång erfarenhet av grupp-, par- och familjebehandling.

Utöver psykoterapi tar han emot klienter för psykiatrisk konsultation.

Karta - Åsögatan 155, Stockholm

OmdömenSnittbetyg på omdömen

4,9
Baserat på 38 omdömen
Lämna omdöme
Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information

17:45 - 16 apr, 2020 skrev:

Hamnade i en väldigt djup svacka i livet och hade svårt att orientera mig. Fick träffa Christer Lundmark under en tid vilket, utan någon överdrift, var min och min familjs räddning. Jag är otroligt tacksam för den hjälp jag fått. Har fått med mig hjälpmedel som jag kan använda mig av när livet skaver på psyket. Jag har fått tillbaka min självmedvetenhet och förmågan att styra över mitt medvetande. Det har räddat både mig och min familj. Stort tack!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


00:32 - 16 apr, 2020 skrev:

Louise kan utföra magiska saker! Hon kunde se saker hos mig som jag inte alls var förmögen att se och på något finurligt sätt fick hon mig till att ändra mitt beteende utan att jag själv märkte att jag gjorde det. Det är först långt senare som jag lagt märke till vad som hänt. Jag är verkligen tacksam för att jag fick den hjälpen och hamnade hos en så engagerad terapeut.

4,8

Betyg 4,8 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


20:26 - 14 apr, 2020 skrev:

Jag har gått i terapi hos Monika Thelin i ett par år nu och är så tacksam för all hjälp jag fått. När jag först kom dit var mitt liv i kaos och hon har hjälpt mig att komma på fötter, att hitta fotfästet igen. Stort tack!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


09:30 - 30 dec, 2019 skrev:

Tiina Carlstedt är helt otrolig, precis som andra redan skrivit så är hon en riktig livräddare. Både jag och min fru gick till henne och vi båda är oerhört nöjda och tacksamma för all den hjälp och de stöd som vi fått från henne både individuellt och som par. Hon gav oss alla de verktyg som vi behövde för att ta oss ur våra gamla dysfunktionella beteenden och för det är vi henne evigt tacksam. Tiina är hård men rättvis, hon är ärligt, varm, kärleksfull och otroligt ambitiös och duktig på sitt jobb. Kan varmt rekommendera!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


07:38 - 20 nov, 2019 skrev:

Jag har gått i terapi hos Tiina och kan säga att hon räddade mitt liv, jag hade helt tappat bort mig själv och var osäker på vem jag var i alla situationer och relationer jag vqr i! Tiina hjälpte mig att sortera alla tankar, ta ett steg tillbaka och reflektera på ett sundare sätt, hon hjälpte mig att inte vara rädd, att ta beslut som skulle vara bra för mig på lång sikt. Jag kan verkligen rekommendera Tiina, tveka inte utan skaffa hjälp idag, man ångrar aldrig att man satsat på sin egen hälsa och välmående!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


22:22 - 04 nov, 2019 skrev:

Vi gick i parterapi hos Tiina Carlstedt och vi kan utan att överdriva säga att hon räddade vårt äktenskap och vi är så otroligt glada att vi hittade till henne. Det vi tack vare Tiina har lärt oss om oss själva och varandra kommer hjälpa oss både individuellt och i vår relation så länge vi lever. Mycket kunnig och väldigt lätt att öppna upp sig för. Rekommenderas starkt!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


13:40 - 25 sep, 2019 skrev:

Christer Lundmark hjälpte mig under en tung period i mitt liv med goda råd, insikter och lärdomar jag nu kommer ha nytta av under resten av mitt liv. Kan varmt rekommendera honom.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


19:51 - 19 jun, 2019 skrev:

Vi gick i parterapi hos christer lundmark i ett år och nu ska vi gifta oss!

4,5

Betyg 4,5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


17:02 - 01 mar, 2019 skrev:

Det är svårt att beskriva i ord hur mycket Tiina Carlstedt hjälpt mig och min man i vår terapi. Hon har stor kunskap kring ADHD. Min man som hade svårt med impulskontroll, planering och att komma i tid använder nu verktyg som Tiina gett honom, som underlättar för honom i vardagen. Han använder nu kalender och kommer alltid i tid! Tack vare sin humor, charm, kunskap och skarpa intellekt har Tiina fått oss båda att bli mer funktionella, självständiga individer som förstår både oss själva och varandra bättre. Tusen tack för din hjälp och inspiration Tiina!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


13:48 - 29 nov, 2018 skrev:

Jag vill rekommendera Christer Lundmark som är en fantastisk person och terapeut! Jag har gått schematerapi hos honom i ca ett års tid och han har hjälpt mig otroligt mycket med ångest, dåliga familjerelationer och att våga tro på mig själv igen.

Ha det bäst Christer!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


19:19 - 19 nov, 2018 skrev:

Jag är jättetacksam över Louise Beck-friis och hennes insats. Började hos henne för unjefär två år sedan då jag var 14. Hon har hjälp mig massor!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


11:59 - 17 nov, 2018 skrev:

Har hjälp mig massor!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


18:39 - 12 nov, 2018 skrev:

Hej Tiina, jag vill tacka dig för den insats du har gjort i mitt liv! Du är en mycket smart och cool kvinna, all heder till dig! Både jag och min mamma beundrar dig mycket. Du är saklig, objektiv och klok när de egenskaperna behövs, och du är varm och snäll och har ett jävla anamma när de egenskaperna behövs. Fantastiskt! Du är en terapeut som passat mig väldigt bra och du har varit bra för både mig och min familj.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


23:18 - 05 nov, 2018 skrev:

Louise Beck-Friis rekommenderas starkt! Jag var nere på botten första gången vi träffades men med hennes inkluderande resonemang och "hemläxor" mår jag i dag bättre än på många år! Hennes sinne för humor tycker jag också gav en extra kick!

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


14:16 - 01 nov, 2018 skrev:

Jag vill varmt rekommendera Louise Beck-Friis. Hon är jätte bra,jag känner ett stort förtroende gällande hennes kompetens och rutin.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


11:55 - 24 okt, 2018 skrev:

När jag började gå till samtal så befann jag mig i en rätt vilsen och orkeslös situation, både hemma och på jobbet. Min tillvaro gick mest ut på att skydda mig från obehag, att överleva dagen och jag kände heller inte att det fanns mycket att se fram emot. Men samtalen och enkla hemuppgifter gav mig kraft och så småningom visade sig en annan verklighet. Jag måste erkänna att jag var rätt så skeptiskt i början till denna typ av behandling men jag skulle bli överbevisat.
Idag känner jag glädje till livet, tycker om att utmana mig själv ibland med det som tidigare tog emot och tar inte nederlag så personligt som förr. Jag umgås mer med vänner, aktiverar mig mer på ett naturligt och okrystat sätt med det som ger energi tillbaka.
Även om jag ibland saknar våra diskussioner i vad jag kallade min ”mentala oas”, så klarar jag mig utan dem nu.
Tack Louise för allt!

4,5

Betyg 4,5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


00:54 - 24 okt, 2018

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


20:09 - 18 sep, 2018

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:54 - 15 feb, 2018 skrev:

Tiina Carlstedt är fantastisk - jag är så otroligt tacksam över att ha gått i terapi hos henne.
Led i många år av ångest och oro, så pass mycket att jag aldrig trodde jag skulle bli frisk.

Med Tiinas hjälp har jag hittat tillbaka till livet, glädjen och åter fått kontroll över mitt liv!
Tack Tiina!
Rekommenderar varmt till alla söker efter en bra och kunnig psykolog!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:35 - 07 nov, 2016 skrev:

När jag först kom till Tiina var jag mycket stressad, frustrerad och vilsen. Tiina hjälpte mig att sakta ner tempot, bli medveten om vad jag ser viktigt i mitt liv och sätta upp tydliga mål. Träffarna var uppbyggda kring ACT-metoden, vilket gav mig tydliga verktyg att hjälpa mig i vardagen. Jag fick dessutom konkreta hemuppgifter till varje träff. Tiina är mycket kunnig inom denna terapiform och gav mig tydliga underlag för varje delprocess. Terapiträffarna med Tiina har verkligen hjälpt mig att gå mot att leva ett friare, mer harmoniskt liv och att göra medvetna val som är bra för mig. Jag kan varmt rekommendera Tiina!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


09:57 - 19 okt, 2016 skrev:

Jag vill verkligen rekomendera Åsö Psykoterapi och Paul Moore i synnerhet. Paul har ett fantastiskt sätt att vara närvarande och skapar en enorm trygghet i sitt arbete. Lyhörd till mina behov som patient samtidigt som han hela tiden har en röd tråd framåt i min personliga utveckling. Paul har verkligen fått mig att växa som människa och han hjälpte mig att se mina negativa mönster. Med hjälp av Paul kan jag nu se dessa, stoppa dem i tid utan att vara dömande mot mig själv. Tveka inte att kontakta Paul, tillsammans kan ni förrändra!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


23:14 - 25 sep, 2016 skrev:

Jag vill rekommendera Louise Beck-Friis.
Jag började hos Luise via företagshälsovården efter att jag en längre tid gick runt med oro, ältande och ångest som började påverka mitt arbete, relationer och sömn. Hos Luise fick jag en förståelse för kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden och hur jag själv kunde påverka dessa. Via introduktion till schematerapi kunde jag nu identifiera vilka livsmönster som jag hade använt i barndomen och hur de levde vidare i vuxen ålder. Från att ha varit frågande till om terapi kunde hjälpa mig kunde jag efter några samtal hitta styrkan till att förändra mig själv och börja jobba med en manual för mig själv att leva efter för att må bättre. Luise guidade mig hur jag skulle kunna bryta negativa tankemönster, se efter mina behov och känslor och prova nya infallsvinklar genom att agera tvärtom för att få till en förändring. Idag är jag mer medveten, mindre ångestfylld, sover bättre och orkar vara social och ta hand om mitt jobb.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


13:01 - 16 maj, 2016 skrev:

Hej och tack Ulrika för många fantastiska möten! Det har givit mig sådan ro och läkning att ha fått träffa dig. Så många gånger som jag varit tung i sinnet och samtidigt rådvill. Att ha fått lätta sitt hjärta för dig Ulrika har gett mig styrka många gånger. Tack för en behaglig känsla. Mina varmaste rekommendationer. Hälsningar Maria

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


19:34 - 14 dec, 2015 skrev:

Jag blev rekommenderad att söka psykodynamisk terapi av öppenvården för en depression och hittade Åsö Psykoterapi och terapeuten Monika Thelin. Mitt arbete med Monika har varit väldigt värdefullt och onekligen förändrat mitt liv till det bättre. Idag har jag tagit mig ur min depression och även fått en livsglädje som jag inte har varit van vid. Terapin har hjälpt mig på ett djupare plan och inte bara fixat några beteenden. Jag kan varmt rekommendera Monika och Åsa Psykoterapi.

4,8

Betyg 4,8 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


20:13 - 12 aug, 2015 skrev:

De samtal och arbete som jag hade ihop med Tiina Carlstedt ser jag som en väldigt viktig vändpunkt i mitt liv. Vi jobbade tillsammans med ACT-Metoden. Hon hjälpte mig att se det stora och vackra i att det är jag som mångt och mycket väljer hur jag vill leva mitt liv. Jag fick ordentliga och konkreta verktyg samt hemuppgifter. Det är ett jobb som fortfarande pågår. Men utan Tiina så hade jag aldrig fått syn på mig själv som jag gjorde. Jag rekomenderar Tiina varmt!

4,2

Betyg 4,2 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


15:04 - 06 jul, 2015 skrev:

Jag behövde hjälp med att hitta tillbaka till mig själv efter skilsmässan. Jag ville inte bli bitter men hade svårt att släppa taget om det gamla. Jag har tidigare prövat Gestalt men kände inte att det tog mig vidare den här gången och fick nys om ACT och Åsö Psykoterapi. Vilken lycka! Tiina fick mig att acceptera och bli medveten om mina beteenden och vilka rädslor som triggade dem. Jag fick fundera på hur jag vill ha mitt liv och vad jag behöver göra för att nå dit. I dag känner jag mig värdefull och gör medvetna val för att skapa det liv jag vill leva.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


10:07 - 13 feb, 2015 skrev:

Rekommenderas varmt! Mycket kunnig och professionell terapeut. Tack!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


09:51 - 21 aug, 2014 skrev:Jag kan varmt rekommendera Suzanne.
Hon har fungerat som en kompass i mitt liv de senaste åren. Med en varsam och stadig hand har hon hjälpt mig att finna riktningen framåt i en tillvaro som varit fylld av sorg, ångest och stor oro. Jag har kunnat fungera som småbarnsmamma, överlevt sorgen efter min mammas bortgång och fått hjälp att reda ut stormar i mitt äktenskap.
Jag är evigt tacksam att hennes långa erfarenhet och stora profession har kommit mig till del. Att efter ett samtal med henne känna att " ja, nog fixar jag det här, trots allt", att veta att hon finns där med ett stort hjärta och enorm klokskap är ovärderligt. Tack Suzanne!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


21:38 - 15 jul, 2014 skrev:

När jag kom till Tiina Carlstedt var jag en vilsen och deprimerad 24 åring som cirka ett år tidigare hade fått diagnosen ADHD. Men tack vara Tiinas mycket goda kunskap om ADHD gav hon mig en strukturerad och professionell KBT som fått mig att bli funktionell och livsglad igen!
Jag hoppas att ni som känner igen er försöker ta kontakt med Tiina för hennes KBT har varit det bästa som hänt mig!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


18:51 - 03 jul, 2014 skrev:

Vi tog kontakt med Tina då vi prövat andra former av parsamtal i och inte varit nöjda. Tina tog snabbt tag i problematiken och hjälpte oss att fokusera på tydliga mål och hur vi skulle nå dit. På kort tid har vi förbättrat vår kommunikation, tagit ansvar för våra egna svårigheter och kommit mycket närmare varandra. Vi lämnar Tina med nya verktyg, ett stort leende och vi är förälskade igen! Tack!


09:29 - 03 jun, 2014 skrev:

När jag kom till Tiina så hade jag inte kunnat jobba alls på 2 år p g a utbrändhet och stressymtom. Mitt liv var totalt på ända och ingenting fungerade. Med hjälp av konkreta hjälpmedelsverktyg i KBT:n, så kan jag idag hantera både jobb, stress och planera mitt liv. Utan Tiinas hjälp vet jag inte var jag hade varit idag! Önskar så att alla hade kunnat fått samma hjälp! TUSEN TACK!!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


12:27 - 27 maj, 2014 skrev:

Det är vad Sara givit mig under en tid då min tillvaro ställdes på ända vid en separation. Mina sessioner med Sara gav mig insikt i varför jag reagerar som jag gör men också verktyg för hur jag kan välja att hantera det jobbiga. Hon gav mig också alltid känslan av att hon fanns i min ringhörna att backa tillbaka till när konflikterna var jobbiga och jag behövde någon att bolla mina känslor med.
Jag kan varmt rekommendera Sara som samtalspartner när situationer dyker upp som är svåra att hantera och när man behöver ta en närmare titt på sig själv och sina reaktioner.


21:43 - 28 apr, 2014 skrev:

Louise Beck-Friis är en extraordinär kvinna som inte bara hjälpt mig att hantera sorgen som satt både i min kropp&själ, även har hjälpt mig att stärka min själ.

Louise har skapat förtroende hos mig på kort tid och vi tillsammans har bearbetat trauman jag hade varit med.. Trauman jag inte kunde bearbeta tidigare fast jag hade träffat över tio-tal kurator, psykolog, psykiatris och annan vårdpersonal. Efter möten med de flesta hade jag känt mig blottad, naken.. Vissa av dem kunde hjälpa kortsiktigt.

Tre år senare efter mitt första möte med henne lämnade jag Åsögatan 155 hel, smärtfri och fridfull.

Louise är en utmärkt psykoterapeut som jag rekommenderar varmt.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


17:09 - 26 apr, 2014 skrev:

Många äldre kanske tror att de är för gamla för att börja med psykoterapi. Själv är jag ett bevis på motsatsen. Jag är 83 år och går på Åsö Psykoterapi hos Björn. I fem års tid hade jag svåra attacker av bröstsmärtor, ofta så att jag måste åka in akut till sjukhus. Smärtstillande injektion var oftast det enda som hjälpte. Man undersökte mig noga och fann inget fel på hjärtat eller något annat som kunde förklara smärtorna. Spasm-angina var en möjlig diagnos. Jag beslöt att prova hypnos. Min dotter hittade Björn på nätet. Efter endast två behandlingar var det slut med akutresorna! Jag kan känna lite hugg någon gång, men det går snart över. Det är rena miraklet! Och det är en enorm lättnad att slippa den ständiga oron. Andra besvär har jag också blivit av med, bland annat alltför starka kräkreflexer vid tandläkarbesök och t o m vid tandborstning. Det finns ännu sådant som jag behöver bearbeta - ett långt liv innebär mycket av sorg och problem, men självklart också mycken glädje.. Om jag någonsin blir "färdig" vet jag inte! Men jag får den bästa tänkbara hjälp och ser med nyfikenhet och tillförsikt framtiden an. Tack, Björn, för att du inte ser till åldern utan till möjligheterna!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


07:40 - 28 jan, 2014 skrev:

Tiina gav mig ord och inga visor. Jag är en viljestark person men här satt hon stopp för mig. Hon plockade fram det som jag haft problem med att inse i åratal om min personlighet. Har varit hos andra förut och rekomenderar Tiina. Är du villig att höra sanningen och acceptera den för ett bättre mående så går du till Tiina. Hon är en färgstark karaktär som inte tar i med silkeshandskar ifall du själv tål det. Kanon!

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


16:16 - 16 jun, 2013 skrev:

Jag hittade Sara på nätet av en slump när jag sökte efter en kognitiv terapeut för att hjälpa mig igenom en svår situation i livet. Sara har under en begränsad tid inte bara gett mig verktygen, utan också fått mig att hitta delar av mig själv som varit stängda under lång tid.
Sara Bentzon ger jag mina allra bästa rekommendationer. Sara är inte bara professionell och duktig, utan även en mycket underbar och fin person som jag är mycket glad att jag fått möta i livet.


22:23 - 14 jan, 2013 skrev:

Jag har gått i schematerapi hos Sara Bengtzon och har under denna tid stärkts i mig själv tack vare nya redskap att hantera olika situationer. Jag är sk. HSP (highly sensitive personality) och känner hur schematerapin och Sara hjälpt mig att bättre förstå mig själv vilket lett till att jag accepterar mig själv mer och har fått det lättare att hantera mitt liv.

5,0

Betyg 5 av 5

Vårdkvalitet

Tillgänglighet

Lokal och hygien

Information


02:28 - 21 jun, 2012 skrev:

På mycket kort tid, hjälpte Sara Bengtzon mig att identifiera vad mina "frågor" var och att utveckla en effektiv strategi för att hantera dem. Verktygen hon gav mig kommer att hjälpa mig i framtiden och har haft en bestående effekt.Jag rekommenderar henne starkt.


Frågor

 • Fråga ställd 13:50 02 nov 2019

  Hej
  Vi har en sjuttonårig pojke som sedan i somras varit nedstämd. Han säger själv att han inte känner någon glädje över något, och att han helst vill vara för sig själv. Han har svårt att ta sig för saker och ting, känns liksom "bortkopplad" från oss och vardagen. Han är ofta irriterad men sällan aggressiv.
  Vi har tänkt att det är ålder och hormoner som är anledningen men han uttrycker nu själv att han inte känner glädje över något alls.
  Trots detta verkar han trivas i skolan, han har ett umgänge i sitt idrottsutövande, men uttrycker att han lika gärna skulle kunna ligga hemma i sängen. Att umgänge och sociala tillställningar känns meningslösa.
  Han presterar i skolan och är inte frånvarande från lektioner. Han har ännu inte haft en flickvän och säger att han inte längtar efter det, vilket skrämmer honom.
  Allt detta sammantaget gör att vi tänker att han kanske har en mild depression och skulle behöva prata med någon som har kunskap om depression i tonåren och hur de ska hanteras.
  Kan ni hjälpa oss?
  Med vänlig hälsning,
  mamma Susanne

  Åsö Psykoterapi svarar:

  Hej Susanne!

  Jag har svarat dig tidigare och vill nu bara försäkra mig om att du fått mitt svar?

  Skriv/svara till denna adress: louise.beck-friis@pruggler.com

  Vänligen
  Louise Beck-Friis