Ge dina anställda en attraktiv tandvårdsförmån med Dentme

ANNONS. Innehåll från Dentme

Har du personalansvar och vill ge dina anställda en förmån som gör arbetsplatsen extra attraktiv? Då har Dentme lösningen för dig! De erbjuder dina anställda högklassig tandvård, både digitalt och fysiskt, till förmånliga priser.

17 maj 2021 kl 02:03

Dentme är ett unikt koncept och en digital plattform som hjälper dina medarbetare till en bättre tandhälsa. Med Dentme får dina anställda tillgång till en tandläkare i mobilen, alla dagar i veckan, för rådgivning kring tandvård och akuta besvär. När patienten har mindre besvär, brukar dessa gå att lösa direkt genom samtalet. Om tandläkaren istället bedömer att en fysisk undersökning krävs, så bokas ett besök in på en av Dentme:s många partnerkliniker.

I kombination med appen erbjuds de anställda också en årlig undersökning på en närbelägen tandläkarklinik. Tillsammans skapar detta en bra helhetslösning med förebyggande insatser och rådgivning för egenvård som lägger grunden för god tandhälsa.

Bli en attraktiv arbetsgivare med Dentme

Som arbetsgivare är det idag en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda sina anställda förmåner – både för att få friskare medarbetare och för att vara en attraktiv arbetsplats i konkurrensen om kompetens. Att få problem med tänderna kan påverka kroppens allmäntillstånd och i längden leda till en sämre prestation på jobbet. 

– Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för sina anställdas hälsa och välmående. Det finns massor av skattefria förmåner som till exempel träning, kostrådgivning och tobaksavvänjning. Tänderna är också en del av kroppen. Det är viktigt att arbeta förebyggande och ha kontakt med en tandläkare regelbundet. En god tandhälsa kommer att löna sig i längden, menar David Kruse, VD för Dentme.

Genom att ansluta din arbetsplats till Dentme blir ni en attraktiv arbetsgivare, vilket på sikt stärker ert varumärke. Dessutom slipper dina anställda lägga tid på att åka till en klinik, då samtalet kan ske under en rast eller hemifrån för den som arbetar på distans. 

Digital tandvård är framtiden

De senaste åren har digitala vårdmöten blivit allt vanligare och nu är även tandvården på väg att digitaliseras. Även om digital tandvård är relativt ny i Sverige, så visar Dentme att tandvården är under förändring.

– Vi vill bli patienternas första val, både privat och på jobbet. Tandvården kommer att genomgå en kraftig förändring under de kommande åren och vi vill vara med och utveckla branschen. För oss känns det självklart att patienten ska kunna möta tandvården digitalt på samma sätt som andra områden inom vården och samhället i stort, säger David Kruse, VD för Dentme. 

Vill ditt företag ansluta sig till Dentme?